butikpórázon₪vásárlóktere

Webvásárlás szabályok és buktatók

A legfontosabb webszabály: a 14 nap elállási jog az egész Unióban érvényes. Vámot, áfát is kell fizetni a webes vásárlás után egy értékhatáron túl az Unión kívüli vásárlásnál. 

Az adóhatóság legfrissebb, 2017. októberi tájékoztatása alapján az internetes vásárlásoknál a következőkre kell elsősorban ügyelni.

Tájékozódás, megrendelés
Mielőtt interneten rendel árut, a vevőnek fontos tájékozódnia a vonatkozó adó- és vámjogszabályokról, az esetlegesen fizetendő vámokról és egyéb közterhekről. Internetes vásárlás esetén érdemes utánajárni, hogy az árut melyik országból szállítják, hiszen elképzelhető, hogy egy, az Európai Unió valamely tagállamából rendelt áru gyártási, raktározási helye Európai Unión kívüli ország, így az árut az Európai Unióba történő belépéskor vámeljárás alá kell vonni. Ez vám- és adófizetési kötelezettséget vonhat maga után, továbbá a postai szolgáltató egyéb adminisztrációs díjat számolhat fel.
Ha Európai Unión kívüli országból rendelünk terméket, akkor az adott weboldalról való rendelés leadásával és az áru ellenértékének és egyéb költségek (expressz szállítás költsége, csomagolás stb.) megfizetésével a rendelési folyamat még nem zárul le, bizonyos közterhek (vám, áfa) és a szállítmányozó részére egyéb adminisztrációs költségek (postai szolgáltató által felszámolandó vámügyintézési díj) megfizetésének kötelezettsége is felmerülhet.A kisebb értékű áruk vám- és áfamentesek, azonban a vámmentességi értékhatárok eltérnek egymástól abban az esetben, ha a küldeményt ajándékba kapjuk, illetve ha azt interneten vásároljuk. Ha EU-n kívüli magánszemély küld ajándékot magyar magánszemélynek, úgy 45 euró értékig nem kell vámot és adót fizetni. Az interneten megrendelt áruk 22 euró értékig - amely a vonatkozó jogszabály (Áfa törvény) alapján mindenkor 6000 forint - vámmentesek, e fölött azonban adói kell fizetni. Ha a termék értéke nem haladja meg a 22 eurót, akkor a termék árának (és az esetleges szállítási költségének) megfizetésén felül további költségek (adó, vámkezelési költség) nem merülnek fel. 

Vásárolt áru 

Magánszemélyek közötti ajándék küldemény 

Érték 

Vám 

ÁFA 

Érték 

Vám 

ÁFA 

≤ 22 EUR 

-

-

≤ 45 EUR 

-

-

22 - 150 EUR 

-

27%

45 - 700 EUR 

2,5%

27%

150 EUR - 

tarifális vámtétel

27%

700 EUR - 

tarifális vámtétel

27%

 
Vámeljárás elvégzése
 A vámkezelés akkor végezhető el, ha
 • a beérkezett áru egyértelműen meghatározható (pontos árumegnevezés),

 • ismert az áru valós értéke,

 • a címzett azonosítható.

Ha a fenti adatok rendelkezésre állnak, a posta megindíthatja a vámeljárás kérelmezését. Az Igazgatóság az indítvány benyújtása után azt megvizsgálja, és dönt annak elfogadásáról, illetve elutasításáról (ez a gyakorlatban 30 percen belül megtörténik). A vámeljárás lezárása után a küldeményt kiszállítják a címzett lakhelye szerint illetékes területi postahivatalba. A postahivatal értesíti az ügyfelet a csomag érkezéséről és tájékoztatja az esetlegesen fizetendő vám és nem közösségi adók és díjak összegéről, az esetleges postai adminisztrációs díjakról, melyek helyszíni megfizetése után átadja a csomagot.

A megrendelés után a címzett nem minden esetben rendelkezik pontos információval arról, hogy a feladó az áru fuvarlevelén milyen adatokat tüntet fel. A vámkiszabás alapja az áru vámértéke, így annak helyességét a vámhatóság fokozottan ellenőrzi. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján az Igazgatóság megállapította, hogy a feladók a fuvarlevélen sok esetben nem a valóságnak megfelelő adatokat (például helytelen árumegnevezést, nem valós értéket) tüntetnek fel, ami a további ellenőrzések és okmánybekérések miatt növeli az áru kiszállítási idejét. Az előzőek miatt a rendeléskor érdemes felvenni a kapcsolatot az eladóval azért, hogy a valós érték és árumegnevezés kerüljön a fuvarokmányra. A küldemény megrendelése után a vámkezeléshez szükséges adatokat, okmányokat (megrendelés, számla, átutalási bizonylat) a ragszámra történő hivatkozással javasolt megküldeni a posta részére, így a rendelt termék vámkezelését, kiszállítását meggyorsíthatjuk, és esetenként az adminisztrációs költségeken is spórolhatunk.

Az általános árumegnevezés (például „ajándék”, „ruhanemű”, „élelmiszer”, „játék”) alapján a vámkezelés nem végezhető el, ezért fontos a pontos árumegnevezés feltüntetése már a fuvarlevélen, CN23 okmányon is (például „mobiltelefon”, „táblagép”, „műanyag játékvonat”, „távirányítós játékhelikopter”, „pamut póló”).

Az Igazgatóság a küldemény vámkezelésére tett indítványt csak abban az esetben fogadja el, ha a küldeményben lévő áru értékét a valóságnak megfelelően (az aktuális piaci ár) állapították meg. Ha a bejelentett áru értékével kapcsolatban kétség merül fel, a valós áruérték megállapítására az áru vásárlását igazoló számla, átutalási megbízás, megrendelés stb. benyújtását is kérheti az Igazgatóság. A szükséges okmányokat a posta kéri be az ügyfelektől, ilyenkor az áru kiszállítása hosszabb időt vesz igénybe.

Mennyit is kell fizetni a küldemény után?

Minden egyes termék besorolható egy konkrét, egyedi vámtételt tartalmazó úgynevezett vámtarifaszám alá, aminek segítségével kiszámítható az adott termék után fizetendő közteher összege. Megjegyezzük, hogy a számítástechnikai termékek jelentős részéhez 0 százalékos vámtétel tartozik, azonban a 27%-os általános forgalmi adót az ilyen esetekben is meg kell fizetni. A közteher fizetésének alapja az áru fuvarköltséggel növelt értéke (vámérték).

Amennyiben vámot is kell fizetni az adott csomag után, az általános forgalmi adó alapja a termék vámértékének vámmal növelt összege. Az egyes termékek vámtarifaszámának és a hozzájuk tartozó vámtételek ismeretében egyszerűen kiszámolható, hogy az Európai Unió területén kívülről olcsóbban megvásárolni szándékozott termékekhez valóban olcsóbban jutunk-e hozzá a közterhek megfizetése után.

Esetenként plusz költségként felmerülhet még a posta által felszámított adminisztrációs (vámügyintézéssel kapcsolatos) díj, melynek összegéről a posta aktuális díjszabásából lehet tájékozódni.Néhány példa a postaforgalomban népszerű termékre és az utánuk fizetendő közterhekre (konkrét terméktípus, érték és vámtarifaszám – ez a konkrét áru tulajdonságainak függvényében változhat):

Árumegnevezés

Eladási ár

Érvényes

árfolyam

(2017.05.)*

Érték

(Ft)

Fuvarköltség

(Ft)

Vámtarifaszám

Vámtétel

(%)

Vám

(Ft)**

ÁFA

(Ft)

mobiltelefon

160 EUR

313,11

50.098,-

4.000,-

8517120000

0%

0

14.606,-

tablet

240 EUR

313,11

75.146,-

5.000,-

8471490000

0%

0

21.639,-

mp4 lejátszó

152 EUR

313,11

47.593,-

4.000,-

8521900090

12,2%

6.300,-

15.629,-

navigáció GPS

287 EUR

313,11

89.863,-

5.500,-

8526912000

0%

0

25.748,-

okos óra

225 EUR

313,11

70.450,-

5.000,-

8517620000

0%

0

20.372,-

táplálék kiegészítő

165 EUR

313,11

51.663,-

4.000,-

2106909260

12,8%

7.100,-

16.953,-

férfi ing pamutból

52 EUR

313,11

16.282,-

3.000,-

6205200090

12%

0,-***

5.831,-

sportcipő

175 EUR

313,11

54.794,-

4.000,-

6403190000

8%

4700,-

17.143,-

*jogszabályban meghatározott árfolyam 
**100 forintra kerekítve a jogszabályi előírásnak megfelelően 
***az áru értéke 150 euró alatt van, ezért vámmentesTehát a fenti táblázatból vett példa alapján egy magyar címzett Kínából rendel 2 mp4 lejátszót személyes használatra. A lejátszó értéke egyenként 152 euró, a szállítási költség összesen 4000 forint.

 • A köztartozás mértékének alapja tehát:
  • 152 EUR * 2 db * 313,11 + 4 000 = 99 185 Ft
 • A termékhez tartozó vámtétel 12,2%, tehát a vám összege:
  • 99 185 * 12,2% = 12 100 Ft
 • Az áfa alapja az áru értéke a fuvarköltséggel együtt, a vám összegével növelve:
  • 99 185 + 12 100 = 111 285 Ft
 • Az áfa mértéke 27%, azaz
  • 111 285 * 27% = 30 047 Ft
 • A számítások alapján a fizetendő közteher összege:
  • 12 100 + 30 047 = 42 147 Ft
 • + A vámkezeléshez kapcsolódó postai adminisztrációs díj

A fizetési kötelezettség pontos megállapításához hasznos információk találhatók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes oldalán (www.nav.gov.hu). A tapasztalatok szerint a vámeljárásokkor a leggyakrabban jelentkező probléma a hiányos, pontatlan árumegnevezés, valamint a nem valós érték megjelölése – az eladó által kitöltött – fuvarlevélen.

Pontos adatok nélkül a vámeljárást nem lehet elvégezni. Az áru pontos meghatározására az Igazgatóság áruvizsgálatot is tarthat, ami történhet röntgen berendezéssel vagy a csomag felbontásával (ilyenkor a postai alkalmazott mutatja be a vámtisztviselőnek az árut).

Fontos, hogy a behozott áruk továbbértékesítése esetén – jogszabályban meghatározottak alapján – adófizetési kötelezettség keletkezhet, amelyet a következő évi személyi jövedelemadó-bevallásban szerepeltetni kell.

Korlátozások és tilalmak
Harmadik országból (vagyis az Európai Unió tagállamain kívüli országból) történő rendelés előtt érdemes meggyőződni arról, hogy a termék behozatalához szükséges-e engedély, igazolás, vagy az adott termék nem tartozik-e tiltó és korlátozó rendelkezések hatálya alá (egyes termékek, például kábítószerek, védett növények, állatok, illetve az ezekből készült áruk, vagy kulturális javak, haditechnikai termékek, fegyverek stb. vámkezeléséhez engedély vagy egyéb igazolás bemutatására van szükség). A vámhatóság hatáskörébe tartozik a jogszabálysértések felderítése és visszaszorítása is. A vámhatóság tapasztalata azt mutatja, hogy a vásárlók az internetes rendelések alkalmával sok esetben nem veszik figyelembe a különböző tiltó és korlátozó rendelkezéseket.

Különösen figyelni kell gyógyszer, fogyasztószer, potencianövelő szer, növényvédő szer megrendelésekor, mivel ezek behozatala engedélyhez kötött, és előfordulhat, hogy hamis, vagy egészségre káros terméket vásárolnak.

A termékek rendelésekor arra is figyelni kell, hogy az áru valóban eredeti-e. A vámeljáráskor a pénzügyőrök az áru eredetiségét is vizsgálják. Ha felmerül a gyanú, hogy a behozni kívánt termék (például kozmetikum, ruhanemű, sportcipő, karóra, szoftver stb.) feltehetően szellemi tulajdonjogot sért, a vámhatóság visszatartja az árut, és ha bebizonyosodik, hogy az valóban hamis, akkor megsemmisítik.

Mikor érkezik meg a csomag?
A megrendelés után az árut a kereskedő átadja szállításra a postai szolgáltatónak, aki azonosítószámmal, úgynevezett ragszámmal látja el a küldeményt. Postai ragszám alapján a vámhatóság nem tud keresni, mivel az ehhez szükséges valamennyi információval kizárólag a posta rendelkezik.

www.posta.hu oldalon nyomkövető rendszer működik, ahol az ott leírt feltételek megléte esetében, ragszám alapján lekérdezhető a küldemények aktuális állapota. 
Ha további kérdése merül fel beérkezett küldeményével vagy a vámkezeléssel kapcsolatban (például küldemény kiszállításának időpontja; fizetendő vám, áfa; sérülten érkezett a küldemény), az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet:

(NAV, 2017. október 12.)

 

És néhány kérdés egy kicsit részletesebben

A webáruházban nem lehet az árut megtapogatni, megkóstolni, felpróbálni, kipróbálni, ezért is találták ki az elállás jogát, ami a legfontosabb eltérés a bolti, áruházi vásárlás fogyasztóvédelmi szabályaitól. Na, de hogyan is?

Az elállás joga: légy szemfüles, mert karácsonykor nem is olyan egyszerű ez

A jogszabály szerint bármit vásárolsz a weben (egyébként úgy általában üzleten kívül a szaknyelv szerint, tehát például otthon a házaló kereskedőtől), 14 napon belül köteles a kereskedő visszavenni, ha a vásárló csak egyszerűen meggondolta magát. Vigyázni kell a számolással, hiszen 14 naptári napról van szó, nem pedig munkanapról. Van különbség, legalább 4 napnyi a 14 napban, amibe általában 4 hétvégi pihenőnap is beleesik.

Karácsonykor rosszabb a helyzet, hiszen a szombati, vasárnapi pihenőnapok mellé bejönnek a december 25-i és 26-i munkaszüneti napok, ha pedig valaki december 23-án veszi át az ajándékot, még a január elsejét is bukja, tehát a 14 naptári napból nem sok munkanap marad személyes ügyintézésre. Természetesen a webáruház honlapja szünet nélkül éjjel-nappal üzemel, így bármikor lehet jelezni az elállás szándékát, csak éppen lebonyolítani, a személyes kapcsolatot felvenni az elállást intéző munkatársakkal körülményesebb.

Elállás: van itt más is, légy szemfüles, ráadásul egy évet is nyerhetsz

A jog szerint pórul jár az, aki túl korán veszi meg a karácsonyi ajándékot a webárházban, hiszen ha azt 14 napnál korábban teszi meg december 24-e, az ajándékok átadása előtt, akkor bizony már csak a webáruház jóindulatán múlik, visszaveszi-e a portékát, levásároltatja, vagy közli, hogy bocs, de ennyi volt. Vigasztalásul annyit, a szokás az, hogy azért visszaveszik, ha nem tetszik, sőt sok webáruház eleve hosszabb visszavásárlási időszakot kínál, ez is a verseny része.

Természetesen elálláskor az ajándéknak sértetlennek kell lennie, így a megunt gyerekjátékkal, vagy a szilveszterkor eltáncolt báli ruhával, főleg ha pezsgőfoltos is, nem érdemes kísérletezni, a szamárfüles könyvvel se nagyon.

Van ugyanakkor még egy fontos szabály az elállásról: a webáruházak számára előírás, hogy mennyi mindent kell feltüntetniük a honlapjukon a vásárló tájékoztatása érdekében. Ebben bizony az is benne van, hogy ha elmulasztja az elállási jogra vonatkozó tájékoztatás megadását, akkor az elállási jog 12 hónappal meghosszabbodik, tehát 379 nap lesz. A webáruház bűnbánata, az elmulasztott tájékoztatás pótlása esetében viszont a 14 napos elállást attól az időponttól kell számolni, amikor azt, pótolva a hiányosságot, közzéteszik. Így a webes vásárlót nagy baj nem érheti, az elállás jogát mindenképpen gyakorolhatja.

A szavatosság, jótállás joga teljesen független kérdés az elállási jogtól, azok a szabályok a webáruház esetében ugyanazok, mint a boltok, áruházak esetében.

Ha nem itthon, de az Unióban vetted

Az elállás joga, a 14 napos határidő az egész Európai Unióban egységesen érvényes, így teljesen mindegy, hogy melyik tagország webáruháza adta el az ajándékot.

Panaszt is egységes szervezetben lehet intézni, ha a határon túl, de az Unión belül vásárolt a vásárló. Ebben az Európai Fogyasztói Központ segíthet, melynek minden tagországban van egy szervezeti egysége. Magyarországon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság keretében működik a központ.

Békéltetni is lehet az Unió határain belül, ennek kijelölt hazai szervezete a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testület. 2016-tól már online is lehet békéltetős panaszokat intézni a külföldi webáruházból vett portéka esetében, az Unió határain belül.

Add vissza a pénzem!

A visszafizetést ugyanolyan fizetési módon kell teljesíteni, mint ahogy a vételár kiegyenlítése történt, legkésőbb az elállás tudomásulvételét követő 14 napon belül. Természetesen az árut vissza is kell adni előtte.

A szállítási költséget vásárláskor sok esetben az áruház magára vállalja. Elállás esetén, ha mégis fizetni kellett a vásárláskor a fuvarért, a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási mód ára is visszajár a vásárlónak. Az elállást követő visszaszállítás költsége viszont a vásárlót terheli, kivéve, ha ezt a webáruház előzetesen vállalta.

 

Márkavarázs

A karácsony nem csak a vásárlóknak karácsony, hanem ünnep a termékhamisítóknak is. Nehéz felismerni az ügyesen összetákolt hamisítványokat, melyek legbiztosabb értékesítési csatornája - a hamisítók oldaláról nézve - a webáruház. Nem árt odafigyelni erre is.

Tilalomfa

A könnyen romló élelmiszerek behozatalának az Unió területére külön, szigorú szabályai vannak. Tűzijáték, petárda behozatala eleve tilos.  A dohánytermékek és az alkohol unión belüli szállítása bizonyos korlátozásokhoz kötött. Gyógyszer, fogyasztószer, potencianövelőszer behozatala engedélyhez kötött. Álkulcs, boxer, vagy éppen elektromos sokkoló sem vásárolható csak úgy a weben (meg máshol sem).

A potencianövelő árusítást is ellenőrzik

Magyarországon a gyógyszerhamisítványok csak az internet közvetítésével juthatnak el a lakossághoz. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szigorúan ellenőrzi, hogy a hirdetett  vérnyomás-csökkentők, potencianövelők, a daganatellenes és táplálkozás-kiegészítő szerek megfelelnek-e a szabályoknak.

Az OGYÉI 2015. január 1-jétől olyan hatásköröket kapott, amellyel fel tud lépni a hamis és nem engedélyezett gyógyszerek forgalmazása ellen. A hatályos jogszabályok értelmében a hatóság ideiglenesen hozzáférhetetlenné is teheti a hamis vagy nem engedélyezett gyógyszereket forgalmazó weboldalakat. Az OGYÉI a hamis és engedély nélküli gyógyszereket forgalmazó weboldalak mellett rendszeresen frissített listát publikál azokról a hamis és nem engedélyezett készítményekről is, amelyekkel piacfelügyeleti tevékenysége során találkozik.

Az OGYÉI 2015-ben eddig 31 weblapot zárolt. Hát igen, de aki előtte vásárolt ezekről... A rendőrség és a NAV is szép számmal foglal lehamis, tiltott gyógyszereket.

Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet a hamis, jogszabályoknak nem megfelelő étrendkiegészítőket kutatja fel. Jelenleg az OÉTI honlapja nyolc veszélyes potencianövelő gyógyszerhatóanyagot tartalmazó étrend-kiegészítő megvásárlásától óvja a lakosságot. A potencianövelésre szánt étrendkiegészítőket be kell jelenteni az OÉTI-nél, de a testtömeg csökkentésre szánt étrendkiegészítőket is.

(blokkkcom, 2015. december 7., forrás: NAV, NFH, OGYÉI)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.