butikpórázon₪vásárlóktere

Nem bírják abbahagyni: több fogyasztóvédelmi referens kell

A fogyasztóvédelmi referens az, akiknek a nagyáruházak ezen a címen kötelesek feladatot adni. Ezeket a feladatokat egyébként is megcsinálnák, de mégis, egy létszámkvótát húzott rájuk a jog. És most több kell belőlük. Apróság. 

 

Két fogyasztóvédelmi referens beszélget. - De szupi kis névtáblád van! - Jaj, ne is mond! Cuki, ugye? És nézd meg, fényképes névjegyem is van ám! - Hűha! És most éppen mit csinálsz itt, mert sohasem látlak ezen a folyosón? - Hát megyek vissza a helyemre dolgozni, van  nekem munkám is ám! Ide csak akkor jövök át, ha ellenőrzés van, tudod, amikor valami fogyasztóvédők jönnek errefelé nézelődni. - És a jelentések meg miegymás? -  Hát azt meg leszedjük a netről, persze egy kicsit átbuheráljuk.

Lehet, hogy egyszer a vásárló megtanulja a sok híradásból, hogy létezik fogyasztóvédelmi referens is. Feltehetően senki sem tudja a szűken mért szakmabelieken kívül, ki is, mi is az úgy különben. Vigasztalásul: a szakmabeliek sem értik igazán, hogy minek kell, de természetesen végrehajtják a jog diktálta, tartalmában egyébként puszta adminisztratív feladatot.

Még 2013-ban döntött az Országgyűlés ugyanis arról, hogy a nagy áruházláncoknál (akik nem kis- és középvállalkozások) kötelező a fogyasztóvédelmi referens alkalmazása. Egy darab persze kevés lett volna, ezért minden olyan megyében kötelező egy fő fogyasztóvédelmi referens beállítása, ahol áruháza van a láncnak. A legnagyobbaknál, akik minden megyében és a fővárosban ott vannak, ez összesen húsz főt jelent.

2015-ben egyébként majdnem kisöpörték a rendszert, mivel a miniszterelnökség a bürokráciacsökkentés jegyében egy javaslatban megszüntetését kezdeményezte, de jött a csavar és néhány pontosítással inkább  fényesebbre suvickolták az egészet. A 2013. évi megalkotást követően már kétszer módosult a rendszer, 2014-ben, és így a már említett módon 2015-ben is. Most jöhet a harmadik változtatás: úgy tűnik, a jogalkotók örökké elégedetlenek lesznek ezzel az intézménnyel.

Az újabb csavar

A fogyasztóvédelmi törvény természetesen részleteiben is meghatározza a referensi intézmény feltételeit, egyebek mellett azt is, ki lehet fogyasztóvédelmi referens. Feltétel a megfelelő képzettség, papírral a zsebben, aminek megszerzéséhez, ha hiányzik, persze oktatás is dukál. A fogyasztóvédelmi oktatás nem eresztett túl mély gyökeret, így a referensek döntő része átesett némi fejtágításon. De ez esem olyan egyszerű, például egy kötelezett áruházlánc saját maga már nem képezhet referenst. Majd más, persze pénzért.

Vannak kötelező nyilvántartások is, hiszen a referenst is, az oktatást végző iskolát is be kell jelenteni.

A kötelezett cégek persze igyekeznek a referens bürokráciáját a lehető legegyszerűbben megoldani. Így például a fogyasztóvédelmi referensi tevékenység megbízási szerződés keretében is ellátható, tehát nem kell a cég alkalmazottjának lenni. És egy hozzáértő szakember a jelenlegi szabályok szerint egyidejűleg több láncnál is lehet referens. Na, itt jön az újabb csavar, előreláthatóan.

Az Országgyűléshez a fogyasztóvédelmi törvény módosításához benyújtott módosító javaslat ugyanis azt indítványozza, hogy "a fogyasztóvédelmi referens e tevékenységet kizárólag egyetlen megyében vagy a fővárosban kizárólag egyetlen vállalkozásnál láthatja el".

Tehát valahol a jogalkotás mezsgyéjén szemet szúrhatott valakinek, hogy az áruházláncok egy-egy referenst több területen is alkalmaznak, vagy éppen fordítva, egy-egy referens több áruháznál is bevállalta ezt a feladatot. De hát ezek után, ha egy referens kevesebb területen ügyködhet, többre lesz szükség, a számtan szabályai szerint.

Van itt minden: figyelemmel kísérés,  szemlélet erősítése, ismeretek elmélyítése

De miről is van szó. Természetesen a fogyasztóvédelmi törvény feladatot is szab a fogyasztóvédelmi referensnek, ezek pedig egészen pontosan és hivatalosan a következők:  a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése, a vállalkozás alkalmazottai részére a fogyasztóvédelmi szemlélet erősítését, valamint a fogyasztóvédelmi szabályok ismeretének elmélyítését elősegítő fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés rendszeres szervezése. A fogyasztóvédelmi referens kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltető testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami szervekkel.

Egyszerűbben: figyelemmel kísérés, oktatásszervezés, kapcsolattartás. Ezeket a feladatokat egyébként a referensi intézményrendszer hiányában is ellátnák az áruházláncok, régen is így volt, hiszen szerves elemei a működésnek, a törvény nélkül is (a hogyan már másik kérdés, mint mindig). És ennek nem sok köze van a fogyasztóvédelmi ellenőrzések, vagy a vásárlók panaszai nyomán feltárt feltárt hibákhoz, jönnek azok maguktól is.

És persze volt ellenőrzés is. A 2016-os célvizsgálatok azt állapították meg, hogy az ellenőrzött láncok többsége eleget tett az előírásoknak, a jogsértések aránya 16% (ez a fogyasztóvédelem világában alacsonynak számít, az persze egy másik kérdés, hogy például a "figyelemmel kísérést" hogyan ellenőrizték).

Nagyon apróság

Most kéne abbahagyni... Én nem leszek sohasem a játékszered...

(blokkk.com, 2017. november 9.)

 

Fogyasztóvédelmi referens: marad a gittegylet

Először kihúzták, végül visszarakták a fogyasztóvédelmi referenst az adminisztráció csökkentéséről szóló törvényjavaslatban, melyet az Országgyűlés végül november 17-én elfogadott. Rá is tettek egy lapáttal: erősíteni kell az alkalmazott fogyasztóvédelmi szemléletét és el kell mélyíteni a fogyasztóvédelmi ismereteket.

Feltehetően senki sem tudja a szakmabelieken kívül, mi is az a fogyasztóvédelmi referens. Vigasztalásul: a szakmabeli vállalkozások sem értik igazán, hogy minek kell, de természetesen végrehajtják a jog diktátumát. Még 2013-ban döntött az Országgyűlés arról, hogy a nagy áruházláncoknál (akik nem kis- és középvállalkozások) kötelező a fogyasztóvédelmi referens alkalmazása. Egy darab persze kevés lett volna, ezért minden olyan megyében kötelező egy fő fogyasztóvédelmi referens alkalmazása, ahol áruháza van a láncnak. A legnagyobbaknál ez összesen húsz főt jelent.

Természetesen a fogyasztóvédelmi törvény feladatot is szab a fogyasztóvédelmi referensnek, ezek ma a következők:  a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése, az alkalmazottak részére fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés szervezése, továbbá kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltető testületekkel, valamint a fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami szervekkel. Ebben a legszebb szelet az áruházak fogyasztóvédelmi tevékenységének figyelemmel kísérése, aminek részleteit sűrű homály fedi. Ezeket a feladatokat egyébként minden nagy áruházlánc korábban is ellátta, hiszen az alkalmazottakat oktatja (még ha ez nem is látszik mindig, de papír van róla, az biztos), ráadásul senki sem próbálná meg a kapcsolattartás mellőzését a hatóságokkal.

A fogyasztóvédelmi referenst oktatni is kell, ha nincs megfelelő bizonyítványa, természetesen pénzért, de csak olyan intézmény oktathat, akinek ezt a fogyasztóvédelmi hatóság jóváhagyja. Ki is alakult az oktatók új hálózata.

Erősíteni kell a szemléletet és el kell mélyíteni az ismeretet

Az Országgyűlés friss döntése alapján a közigazgatási adminisztráció csökkentését célzó törvény tartalmazza a változásokat. Megmarad a fogyasztóvédelmi referens kötelező intézménye, de nem egészen úgy, ahogy volt. A referens feladataira vonatkozó pontosításoknak ugyanakkor az égvilágon semmi értelme.

Először is a módosítás újdonságként kimondaná, hogy a fogyasztóvédelmi referens feladata olyan oktatás szervezése, mely elősegíti az alkalmazottak fogyasztóvédelmi szemléletének erősítését: arra azért bizonyára sokan kíváncsiak lennének, hogy ennek mi lesz a módja az oktatásban. Ráadásul annak az oktatásnak, amit a fogyasztóvédelmi referens szervez, az alkalmazottak fogyasztóvédelmi szabályismeretét is el kell mélyíteni. Úgy látszik, az oktatás egyszerű szervezése, mint feladat, valamiért kevésnek bizonyult. Igaz, hogy utoljára a népek barátságát kellett elmélyíteni, de hát az már régen volt, viszont emlékeztetőül: a boltos és a vásárló együtt alkotja a népet.

Egy kis apróság az oktatásban: a képzés kizárólag "jelenléti képzés" keretében végezhető. Tehát ott kell ülni. Az írásbeli vizsga pedig 180 percig tart majd (az annyi, mint három óra). Ez azért nem kevés, nyilván biztos, ami biztos.

Az oktatásra visszatérve a jogszabályok azért többé-kevésbé egyértelműen kimondják, hogy egy kereskedelmi tevékenységet végző alkalmazottnak milyen ismeretekkel kell rendelkeznie, hol milyen képzés kötelező. Vannak persze különbségek, hiszen egy hentesnek kötelező a megfelelő szakképesítés, de egy ruházati eladónak, vagy zöldség-gyümölcs árusnak már nem. A piac viszont szigorúbb minden oktatásnál, hiszen a dühös vásárló a legrosszabb reklám. A fogyasztóvédelmi referens pedig a feje tetejére is állhat a cégvezetéssel szemben, ha esetleg nem tudja meggyőzni őket a vélt, vagy valós igazáról. Esetleg nem kap fizetésemelést, vagy jutalmat.

És ami valóban egyszerűsödik: a fogyasztóvédelmi referenst képzőknek elég lesz a jövőben tevékenységüket csak bejelenteni a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak.

És a hivatalos indoklás

A legegyszerűbb mindenki számára valóban az lett volna, ha teljes egészében eltörlik a fogyasztóvédelmi referens mondvacsinált, a gyakorlatban semmit sem érő műintézményét (kivéve persze a pénzért oktató vállalkozásokat).

A hivatalos indoklás egyébként úgy szól, hogy "a módosító javaslat a kormányzati célkitűzéssel összhangban a fogyasztóvédelmi hatóság bürokratikus terheinek csökkentésére irányul". Na, de hogyan is: "a fogyasztóvédelmi referensek képzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos tevékenység adminisztratív terheit a jövőben a szervező köteles ellátni, mint például a bizonyítványok kiállítása, a végzett fogyasztóvédelmi referensekről nyilvántartás vezetése, a vizsgabizottság tagjainak és elnökének kijelölése , valamint egyéb kötelező feladatok ellátása". (Ezeket eddig az NFH végezte.)

A szilveszter még messze van, de nincs vége az indoklásnak: "a szigorú hatósági kontroll a képzés és vizsgáztatás magas színvonalának biztosítása érdekében megmarad".

A webáruházzal mi lesz?

A kereskedelem leggyorsabban fejlődő iparága a webáruház, szerte a világban. Magyarországon is 30-40%-kal nőtt eddig évente. Sokan ráadásul külföldi webáruházból rendelnek. Eladó nincs, fogyasztóvédelmi referens nincs. Ma még. Nálunk. De majd próbálja meg valaki a kínai Ali Babát, a világ legnagyobb webportálját rábeszélni, legyen már nála is fogyasztóvédelmi referens.

(blokkk.com, 2015. november 23.)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.