butik₪pórázon

Röntgengépekkel sefteltek

1,6 milliárd forintos bírságot osztott a GVH képalkotó diagnosztikai eszközök közbeszerzésében tiltott összejátszásért. 

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) megállapította, hogy számos, képalkotó diagnosztikai termékeket (azaz, MRI-, CT- és röntgenberendezéseket) gyártó és forgalmazó vállalkozás tanúsított jogsértő magatartást az „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” elnevezésű EU-s pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban. A GVH a cégekre összesen több mint 1,6 milliárd forintnyi bírságot szabott ki.

A versenyhivatali vizsgálat feltárta, hogy 2015-ben az érintett cégek – azaz, a Siemens Healthcare Kft., a Siemens Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt., a GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft., a PHILIPS Magyarország Kft., a HOGE Orvosi Műszer Kft., a Premier G. Med Kft., az Euromedic Technology Kft.,  a Chemium Zrt. ,,f.a.”, a Medirex Zrt., valamint a Mediszer Kórháztechnika és Kereskedelmi Kft. – felosztották egymás között a Környezet és Energia Program keretében kiírt közbeszerzéseket. Egységesen és folyamatosan tanúsított versenykorlátozó magatartásuk ráadásul az egyik legsúlyosabb versenyjogi jogsértésnek minősül. A legnagyobb bírságokat a GE Hungary Kft.-re (341 millió Ft), a Premier G. Med Kft.-re (308 millió Ft) és az Euromedic Technology Kft.-re (közel 300 millió Ft) vetette ki a Versenyhivatal.

Az eljárásban több vállalkozás is aktívan együttműködött a hatósággal. Három cég önként jelentette be jogsértő magatartását, és arra bizonyítékokat is szolgáltatott. Az ezt elsőként megvalósító MediszerKft.-vel szemben a hatóság mellőzte a bírság kiszabását, és ugyanezért csökkentette a Siemens Healthcare Kft. bírságát 40%-kal. A versenyhatóság nem fogadta el a HOGE Kft. engedékenységi kérelmét, de 30 %-kal csökkentette a vállalkozásra kirótt bírságot, mert az elismerte jogsértését, és lemondott jogorvoslati lehetőségéről is. A GVH több más vállalkozás esetében is jelentősen enyhítette a bírságokat az ún. egyezségi eljárásra tekintettel.

Kiemelendő, hogy a két bírságcsökkentő tényező – az engedékenység és a részvétel az egyezségi eljárásban – összeadódik, így a Siemens Healthcare Kft. összességében 70%-os bírságcsökkentésben részesült együttműködő magatartásának köszönhetően.

A többi vizsgált céggel szemben a GVH megszüntette az eljárást.

(GVH, 2020. január 3.)

 

Riadalom a riasztók piacán

Több mint félmilliárdos bírságot szabott ki a Versenyhatóság biztonságtechnikai termékek forgalmazásának korlátozása miatt.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) megállapította, hogy a Paradox biztonságtechnikai termékek (riasztóberendezések és kellékek) forgalmazását végző Paradox Security Sytems (Bahamas) Ltd. (Paradox Bahama) valamint magyarországi disztribútorai, a Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft. (Power) és a Trióda Biztonságtechnika Zrt. (Trióda) közel 10 éven keresztül korlátozták az eszközök értékesítőinek versenyét. A hatóság jelentős bírsággal sújtotta az érintett vállalkozásokat.

A GVH a forgalmazási szerződések, a vállalkozások által tanúsított piaci magatartás és a rajtaütés keretében lefoglalt e-mailek, valamint más bizonyítékok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a három cég

megtiltotta a Paradox termékek külföldre történő értékesítését (az ún. passzív export tilalma révén),
meghatározta a minimális telepítői árrés nagyságát, ami a viszonteladási árak közvetett rögzítését eredményezte,
korlátozta a termékek értékesítését a világhálón a végfelhasználói árak internetes közzétételének megtiltásával.

A versenykorlátozó kikötéseknek köszönhetően mind a viszonteladók, mind a telepítők magas árrést érhettek el a Paradox termékek értékesítésekor, amit végső soron a fogyasztók fizettek meg az eladási árakban. Ez a magas árrés pedig arra késztette a viszonteladókat és a telepítőket egyaránt, hogy más márkákkal szemben az érintett termékeket preferálják, azaz, ajánlják saját vevőiknek, akik – az eszközök bonyolultsága, illetve a szükséges szakértelem hiánya folytán – jellemzően a telepítők által ajánlott márkát választják.

Az említett magatartások az európai versenyjogi szabályok értelmében különösen súlyos jogsértésnek minősülnek, ezért a GVH jelentős (300 millió, illetve 240 millió Ft összegű) bírságot szabott ki a Paradox Bahamára és a Powerre. A Trióda ugyanakkor több mint 30%-os bírságcsökkentésben részesült, mert úgynevezett egyezségi eljárás keretében elismerte a jogsértést, továbbá önkéntes megfelelési programot vezetett be, amely biztosíthatja, hogy javuljon a vállalkozás munkavállalóinak versenyjogi tudatossága, így a jövőben elkerülhetővé váljanak a hasonló jogsértések.

(Gazdasági Versenyhivatal, 2019. december 4.)

 

Összeesküdtek, de lebuktak a konzervesek

Megmenekült az európai gigabírságtól a Bonduelle. 13 évig összejátszottak a konzervgyárak.

Az Európai Bizottság összesen 31,6 millió euró bírságot szabott ki a Coroos és a Groupe CECAB számára az európai versenyszabályok megsértése miatt, írja az Origo. A Bonduelle-t viszont nem bírságolták meg, mert az Európai Bizottság előtt feltárta a kartellt. A három cég több mint 13 éve kartellezett. A résztvevők elismerték részvételüket a kartellben.

A kartellben részt vevő három vállalat célja a piaci pozíciójának megőrzése vagy megerősítése, az eladási árak fenntartása vagy növelése, a jövőbeni üzleti magatartásukkal kapcsolatos bizonytalanság csökkentése, valamint az értékesítési és kereskedelmi megállapodások ellenőrzése volt az előnyök érdekében. E cél elérése érdekében a vállalatok árakat állapítottak meg, megállapodtak a piaci részesedésről és mennyiségi kvótákról, megosztották az ügyfeleket és a piacokat, összehangolták ajánlataikat tenderekben és egymás közt kicserélték a kereskedelem szempontjából érzékeny információkat.

A jogsértés az egész Európai Gazdasági Térségre kiterjedt és 2000. január 19-től 2013. június 11-ig tartott a Bonduelle esetében, 2013. október 1-jéig a Coroos és a Groupe CECAB esetében.

Az Európai Bizottság vizsgálata kimutatta, hogy egyetlen jogsértés történt, amely három különálló megállapodást tartalmaz:

megállapodás a konzerv zöldségek, mint például zöldbab, zöldborsó, zöldborsó, sárgarépa és vágott zöldség védjegyes értékesítéséről az európai kiskereskedők számára;
megállapodás az európai kiskereskedők számára a kukoricakonzervek saját márkás értékesítéséről;
megállapodás mind a saját márkanév alatt, mind a saját márkanév alatt futó zöldségkonzervek kiskereskedők és a vendéglátóipar számára történő értékesítéséről, különösen Franciaországban.

A Coroos csak az első megállapodásban vett részt, míg a Bonduelle és a Groupe CECAB mindháromban.

Ugyanezen vizsgálat részeként az Európai Bizottság eljárást indított egy negyedik társaság, a Conserve Italia ellen is. A mostani határozat ezért nem érinti a Conserve Italia-t, a társaság vizsgálata a szokásos kartell eljárás szerint folytatódik.

Az Európai Bizottság a 2006-ban nyilvánosságra hozott bírságenyhítési szabályai alapján a Bonduelle teljes mentességet kapott a kartell Európai Bizottság előtti feltárása miatt,amivel mintegy 250 millió eurós bírságot került el.A Coroos és a Groupe CECAB pedig csökkentett bírságot kapott a vizsgálatban való együttműködésük miatt. Ezenkívül az Európai Bizottság 10 százalékkal csökkentette a bírságot, mivel a cégek elismerték a kartellben való részvételüket és az ezzel kapcsolatos felelősségüket.

(Origo, 2019. október 21.)

 

Addig locsolgatták az árakat

Míg azok egymásra nem találtak. Összejátszottak a kertészek. Most tanulhatnak abból, amit a GVH előírt.

A Husqvarna Magyarország Kft. és az eljárás alá vont kereskedők, azaz a GUMO Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Dunapark Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft., Vasi Agro-Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Krinor Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Bezzegh Épületgépészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Vibi Szolgáltató és Kereskedő Kft., Domokos Andrea e.v. és Andl Erdészeti és Kertészeti Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2013 szeptember 17. és 2016 szeptember 15. között a Husqvarna, Gardena és McCulloch márkájú kertészeti termékek internetes továbbértékesítési árának, valamint a McCulloch márkájú kertészeti termékek továbbértékesítési árának megkötésére irányuló, egységes és folyamatos, versenykorlátozó célú jogsértést követtek el.

A GVH a Husqvarna Magyarország Kft.-vel szemben száztizenegymillió forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki.

Az eljáró versenytanács kötelezte a Husqvarna Magyarország Kft.-t, hogy szervezzen magyar nyelvű versenyjogi képzést értékesítési csapata és vezetősége részére versenyjogban jártas jogászok közreműködésével. Nevezzen ki megfelelésért felelős munkavállalót, aki gondoskodik a Husqvarna Magyarország Kft. munkavállalóinak rendszeres képzéséről, és összekötőként szolgál a forgalmazóktól vagy a Husqvarna Magyarország Kft. belső szervezetétől érkező megfelelési kérdések kezelésében.

A Husqvarna márka minden disztribútorának és a Gardena márka minden nagykereskedelmi partnerének meghívásával tartson a forgalmazók számára a versenyjogi szabályokról képzést.

Disztribúciós mintaszerződéseit egészítse ki egy megfelelő záradékkal, előírva a disztribútorok számára, hogy

tevékenységüket etikus és tisztességes módon végezzék, anélkül, hogy versenyellenes magatartást tanúsítanának,

fogadják el és tartsák be a Husqvarna Magyarország Kft. Magatartási Kódexét,

szabadon határozzák meg viszonteladási áraikat, ne próbálják meg befolyásolni más disztribútor(ok) árképzését, a Husqvarna Magyarország Kft.-t ne keressék meg olyan jelzésekkel, hogy más disztribútorok az elvárt árszint alatt áraznak, a fentiektől eltérő magatartást a Husqvarna Magyarország Kft. a disztribútori szerződés jelentős megszegéseként fogja értelmezni.

A GVH a GUMO Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Dunapark Zöldterületi Tervező, Építő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft., Vasi Agro-Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Krinor Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Bezzegh Épületgépészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Vibi Szolgáltató és Kereskedő Kft., Domokos Andrea e.v. és Andl Erdészeti és Kertészeti Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. számára előírja, hogy vállalkozásuk minden, a kertészeti termékek árainak meghatározásáért, közzétételéért és a partnerekkel közléséért, továbbá a beszállítókkal és a versenytársakkal a kapcsolattartásért felelős munkavállalója részére nyújtsanak írásbeli tájékoztatást a versenyjogi szabályokról.

(GVH, 2019. május 20.)

 

Legtöbb, csak nálunk: na ne csak úgy

Megtévesztő volt az ingatlan.com szlogenje.

Az online hirdetési felületet működtető ingatlan.com Zrt. megtévesztő állítást tett közzé „A legtöbb ingatlan egy helyen” szlogenjével, és nem a szakmai gondosság követelményének megfelelően járt el az egyes hirdetések kiemelését célzó „Csak nálunk” megjelölés feltételrendszerének kialakításakor – állapította meg a GVH a vállalkozás ellen indított versenyfelügyeleti eljárásban, írja az Index.

Az ingatlan.com ezzel tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg a fogyasztókkal szemben.

A legtöbb ingatlan egy helyen” állítás kapcsán a GVH kifogásolta, hogy a cég nem tudta megfelelően igazolni a hirdetett ingatlanok számán alapuló piacelsőségét. Bár az ingatlan.com tudott adatokat szolgáltatni a saját és a versenytársai által kínált ingatlanok számáról, de ezek nem voltak megfelelően összehasonlíthatók, illetve egyes időszakokban még a saját nyilvántartása szerint sem a weboldalán szerepelt a legtöbb meghirdetett ingatlan. A szlogen megfogalmazása, tartalma kifejezetten az elérhető ingatlanok számán alapuló piacelsőséget sugallt, így a hatóság nem vehette figyelembe, hogy a cég piacvezető-e más mutatók, pl. a honlap látogatottsága alapján.

„Csak nálunk” megjelölést a vállalkozás abból a célból hozta létre, hogy hirdető partnerei felhívhassák a figyelmet arra, ha egy adott ingatlan (kizárólagos szerződés alapján) csak az ő közvetítői kínálatukban érhető el. A felirat elhelyezésének, megjelenítésének módja által azonban az a képzet alakulhatott ki a fogyasztókban, hogy a kizárólagosság a honlapon történő megjelenésre vonatkozik, vagyis, hogy egy adott ingatlan hirdetése csak az ingatlan.com oldalon érhető el. A vállalkozás – jogsértő módon – nem az elvárható szakmai gondossággal járt el a megjelölés alkalmazási feltételeinek kialakításakor, mert figyelmen kívül hagyta a valóságtól eltérő fogyasztói értelmezés lehetőségét.

A GVH nem szabott ki bírságot a jogsértések miatt, ugyanakkor figyelmeztetésben részesítette és arra kötelezte a vállalkozást, hogy vezessen be olyan belső eljárásrendet, amely biztosítja a versenyjogi előírásoknak való megfelelést és a jogsértések megelőzését. A hatóság döntésében figyelembe vette, hogy a vállalkozás az eljárás hatására jelezte változtatási szándékát a kifogásolt gyakorlatokkal összefüggésben.

(Index, 2019. május 6.)

 

A GVH vizsgálja a Booking.com-ot

Azt mondja a Booking.com, éppen azt a hirdetést nézik mások is, amit te. Ezzel sürgetni akarja a döntésedet. Lehet, hogy tisztességtelenül.

Eljárást folytat a Booking.com-mal szemben a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), miután a weboldal egyes szálláshelyekkel kapcsolatos, valószínűsíthetően sürgető jellegű tájékoztatásai (pl. „Még 32-en nézik”; „Egyvalaki épp azt fontolgatja, hogy ezen a szálláson foglal”) azt a látszatot kelthetik a fogyasztók számára, hogy a szabad helyek rohamosan fogynak, így alkalmasak lehetnek olyan pszichés nyomásgyakorlásra, amely jelentősen korlátozhatja a fogyasztó választási vagy magatartási szabadságát, valamint lehetőségét a megalapozott döntés meghozatalára - írja az Index a a GVH közleménye alapján.

A GVH azt is vizsgálja, hogy a Booking.com weboldalon elérhető szállásajánlatok valóban térítésmentesen lemondhatók-e a legtöbb esetben, ahogy a szolgáltatás hirdetéseiben (pl. televíziós reklámokban, hírlevélben) szerepelt, valamint hogy a vállalkozás az „ingyenes lemondás” lehetőségével kapcsolatos tájékoztatást tekintve az elvárható szakmai gondossággal járt-e el, hiszen nem egyértelmű az online portál ellenőrzési rendszerének alkalmassága ezeknek a lehetőségeknek az utánkövetésére.

Szintén az eljárás tárgya, hogy a vállalkozás az elvárható szakmai gondossággal járt-e el a magyarországi szállásadók szállásajánlatainak megjelenítésekor – különösen ami a Széchenyi Pihenő Kártya kiemelt feltüntetését illeti fizetési eszközként –, és nem tesz-e a fogyasztói döntést torzító különbséget az egyes szállásadók hirdetései között.

A brit versenyhivatal a napokban adta hírül, hogy elfogadta hat online szállásközvetítő - köztük a Booking.com - vállalását, mely alapján a jövőben tartózkodni fognak bizonyos kereskedelmi gyakorlatoktól. A brit versenyhatóság kifogásolta a fogyasztók sürgetését, a megtévesztő kedvezeményeket, a rejtett költségeket, és azt is, hogy jutalékokkal befolyásolták a portálokon ajánlott szálláshelyek sorrendjét.

(Index, 2019. február 21.)

 

Összeakciózták magukat a francia áruházak

Romániában. Ott sem szeretik az adókerülgetőket.

Több romániai multinacionális üzletlánc rögzítette az élelmiszeripari termékek árát – állapította meg a bukaresti versenyhivatal. Az árkartellezés miatt csaknem tizenkilencmillió eurós bírságot róttak ki az érintett vállalatokra. A megbüntetett cégek listájának élén az Auchan Romania SA áll, a francia tulajdonú üzletláncot nyolcmillió euróra bírságolták. A Carrefour és a Hypermarche (Cora) romániai leányvállalatai sem úszták meg többmilliós büntetés nélkül.

Az erdélyi Krónika című napilap beszámolója szerint az ellenőrzések során arra derült fény, hogy a román, valamint a nemzetközi versenyszabályokat is megszegték az érintett vállalatok, amikor az üzletláncok, valamint beszállítóik rögzítették a polcokon megjelenő értékesítési árat a kiskereskedelmi üzletláncoknál alkalmazott akciók esetére. A versenyhivatal megállapította: bizonyos esetekben a polcárat nem a kereslet-kínálat függvényében határozták meg, hanem a beszállító az üzletlánccal közösen megállapított egy fix vagy minimális árat, amelyen a fogyasztóknak el lehet adni az adott terméket. Ez a gyakorlat magasabb árat eredményezett a fogyasztónak.

Január elején domináns piaci helyzetével való visszaélés miatt tizennégy millió eurónak megfelelő lejre büntette a versenytanács az Orange telekommunikációs vállalatot, amely az ügyfelek száma szerint Románia legnagyobb mobilszolgáltatójának számít.

A francia vállalatot a versenytanács azért bírságolta meg, mert 2011 és 2015 között megakadályozta az emelt díjas SMS-szolgáltatásokat biztosító Simplus Investet, hogy hozzáférjen az Orange-hálózathoz.

Eugen Teodorovici pénzügyminiszter az év elején jelentette be, hogy idén elsősorban a nagy adófizetőkre és a multinacionális cégekre összpontosít az adóhatóság, amelynek oda kell figyelnie azokra a vállalatokra, amelyek különböző módszerekkel próbálják csökkenteni az állami adókat.

A tárcavezető úgy vélte, azokat a multikat, amelyek jövedelmük nagy részét külföldre irányozzák, a Romániából kivitt összegek függvényében is meg kellene adóztatni. Liviu Dragnea, a kormányzó Szociáldemokrata Párt elnöke még tavaly arról beszélt: kormányzati intézkedésekkel kell rákényszeríteni a multinacionális vállalatokat arra, hogy a Romániában megtermelt profit után helyben adózzanak, ne adóparadicsomokban vagy a származási országukban.

(Magyar Idők, 2019. február 3.)

 

GVH: gyanús az eMAG Black Friday akciója

Újabb cég Black Friday-akciója miatt indult versenyfelügyeleti eljárás.

A Gazdasági Versenyhivatal most az eMAG webáruház legutóbbi Black Friday akciója miatt indított vizsgálatot, amely feltételezhetően a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmába ütközött.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a webáruházat üzemeltető S.C. Dante International S.A. ellen, mert valószínűsíti, hogy a vállalkozás nem megfelelően alakította ki és ellenőrizte 2018. novemberi Black Friday akciója feltételeit, árazását, valamint kedvezményrendszerét. A hatóság feltételezi továbbá, hogy a cég tévesen mérte fel a szükséges készletmennyiséget – a várható érdeklődés nagyságához képest. A vállalkozás az akció idején tanúsított magatartásával megsérthette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát, hiszen nem tartotta szem előtt a szakmai gondosság követelményét.

Az áruház saját becslése szerint az eMAG weboldala a Black Friday napján 2,7 millió egyedi látogatóval rendelkezett, a rendelések összértéke pedig 6,8 milliárd forintot tett ki. A fogyasztói döntéshozatal feltételezett torzítása így olyan széles körben valósulhatott meg, amely hatással lehetett a versenyfolyamatokra is.

A GVH az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet fordított a digitális és adatalapú gazdasághoz köthető tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra, ennek keretében jelenleg is egyre szorosabban monitorozza az online piactereken és kommunikációs csatornákon megjelenő tartalmakat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a feltételezett jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatásának időtartama három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

(GVH, 2019. január 10.)

 

Nyitány: az Alza Black Friday reklámja a GVH előtt

Valótlan árkedvezményt ígérhetett az egyik webáruház, de ez még csak a gyanú. Vizsgálódik a GVH.

A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított a webáruházat üzemeltető Alza.hu Kft.-vel szemben, mert úgy véli, hogy a vállalkozás Black Friday akciója megsérthette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát, írja az Origó.

A vállalkozás akciója népszerűsítésére alkalmazott képi és szöveges üzenetei azt a benyomást kelthették a fogyasztókban, hogy kiemelkedő mértékű, akár 80 százalékos kedvezményre tehetnek szert a „Black Friday” idején a vásárlással.

A hatóság azonban valószínűsíti, hogy az akcióban részt vevő termékek csupán egy szűk köre volt elérhető 80 százalék feletti kedvezménnyel, és a kimagasló árleszállítás nem a hirdetésekben kiemelt termékeket érintette.

Továbbá gyanítható, hogy a vállalkozás ugyanilyen elnevezéssel az év folyamán többször is folytathatott kampányokat, amelyekre szintén kiterjed a GVH vizsgálata.

Az akció, különösen a jelentős megtakarítás ígérete erőteljesen befolyásolja a fogyasztói döntéseket, és ez a hatás fokozottan érvényesül a karácsony előtti időszakban.

Fontos azonban, hogy a vásárlók ilyenkor is körültekintően járjanak el. A GVH korábban több alkalommal szabott ki versenyfelügyeleti bírságot a fogyasztókat megtévesztő „Black Friday”, valamint az adventi hétvégi akciók miatt. A hivatal emellett tájékoztatót is közzétett, amelyben összegezte a lényegesebb tudnivalókat, amelyekre a fogyasztóknak érdemes tekintettel lenniük az internetes vásárlások alkalmával.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a feltételezett jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

(Origo, 2018. november 7.)

 

GVH a Telekomnál és a Telenornál

Hát ez nem feltöltő kártyás adategyeztetés volt. 

A Gazdasági Versenyhivatal előzetes értesítés nélküli helyszíni vizsgálatot tartott a Magyar Telekom Nyrt. és a Telenor Magyarország Zrt. székhelyein 2018. január 24-én. A két cég az MTI-vel közölte, hogy együttműködnek a hatósággal, álláspontjuk szerint pedig nem sértettek jogszabályt.

A GVH közleménye szerint versenyfelügyeleti eljárásban a két cég között létrejött, a szélessávú szolgáltatások nyújtását szlgáló hálózataikat és frekvenciáikat érintő együttműködést vizsgálja. A hivatal gyanúja szerint a Telekom és a Telenor egyeztetéseket folytatott a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnál 2014-ben kiírt és lefolytatott versenyeztetési eljárás (árverés, pályázat) kapcsán, amely szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok megszerzésére irányult. 

Az egyeztetések a pályázattal érintett piac előzetes felosztására, valamint a pályázati feltételekre adott ajánlataik összehangolására irányulhattak. Magatartásukkal valószínűsíthetően megsértették a versenytörvény és az Európai Unió működéséről szóló szerződés versenykorlátozó megállapodás tilalmára vonatkozó rendelkezéseit, közölte a GVH. Az eljárás lefolytatását a közérdek védelme teszi szükségessé, figyelemmel a vállalkozások piaci szerepére, a nyújtott szolgáltatások jellegére, az érintett előfizetők jelentős számára és a feltételezett jogsértés súlyára. Az előzetes bejelentés nélküli helyszíni vizsgálat lehetőségét a versenytörvény biztosítja a GVH számára, a helyszíni szemléhez a törvény értelmében előzetes bírósági jóváhagyás szükséges.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam a törvény szerint 6 hónap, amely - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, 6-6 hónappal meghosszabbítható - írja közleményében a hivatal.

Mi mást is?

A Telenor Magyarország közleménye szerint elkötelezett a tiszta verseny és a tisztességes vállalati működés iránt, ezért mindenben együttműködik a hatósággal és segíti a GVH munkáját. A teljes transzparencia jegyében a Telenor Magyarország anyacége is közleményt adott ki a vizsgálat tényéről és tárgyáról, hogy tájékoztassa a részvényeseket, de a folyamatban lévő jogi eljárást a vizsgálat lezárultáig nem kívánták bővebben kommentálni.

A Magyar Telekom is azt emelte ki reagálásában, hogy mindenben együttműködött és együttműködik a hatósággal. A Magyar Telekom mindenkor, így a múltban is a hatályos jogszabályok betartásával jár és járt el, így nem folytatott egyeztetést versenytárssal a 2014-es frekvenciapályázattal összefüggésben - hangsúlyozza a cég. Közleményükben emlékeztettek arra: a 800 MHz-es frekvenciasávra vonatkozó frekvencia-haszonbérleti szerződést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, még az együttműködés megkezdése előtt jóváhagyta. Emellett a Magyar Telekom és partnere a hálózatmegosztási megállapodásról a Gazdasági Versenyhivatalt, jóval a megállapodás aláírása és az együttműködés megkezdése előtt tájékoztatta, és ezt követően is folyamatosan, mindenben támogatta a GVH munkáját. dézik korábbi közleményüket, amely szerint a Telekom a szélessávú (4G) mobilinternet szolgáltatás vidéki régiókban történő javítása érdekében kötött megállapodást a 800 MHz-es frekvenciamegosztásról és közös 4G hálózatfejlesztésről és -üzemeltetéséről. 

A hálózatmegosztás elmúlt közel három évében az előfizetők a lefedettség folyamatos bővülését tapasztalhatták a 4G/LTE hálózaton. A 2014-es frekvenciapályázat sikere a Digitális Magyarország megvalósításának meghatározó állomása volt. A 4G lefedettség bővülésének köszönhetően újabb lehetőségek nyíltak meg az ügyfelek előtt, valamint javult és javul a vállalkozások és az ország versenyképessége - áll a Telekom közleményében.

(MTI, 2018. január 26.)

 

Fekete péntek: az "akár"-ért bírságot nyomott a GVH

Az Extreme Digital 2015-ös  fekete péntekes reklámja, az "akár" szócska miatt. 20 milliós a bírságszámla.

A Gazdasági Versenyhivatal döntése szerint az Extreme Digital tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott 2015-ös Black Friday kampányában. A jogsértésért 20 millió forint bírságot szabott ki a GVH.

A GVH az Extreme Digital 2015 november 20. napjára (Black Firday) hirdetett akciójának népszerűsítését vizsgálta. Az Extreme Digital kommunikációs kampányában azt ígérte a fogyasztóknak – például a „Több száz termék vár rád csak egy napon át akár 70% kedvezménnyel!” – szlogennel, hogy az akcióban nagymértékű kedvezménnyel érhetők el termékei. A promócióval kapcsolatos reklámok, tájékoztatások televízióban, tv-interjúban, rádióban, újsághirdetésben, hírlevélben, blogposztokon, bannereken, PR cikkekben jelentek meg. A reklámok értékelésekor a GVH kiemelt figyelemmel volt a kampány célzott jellegére (nagy nézettségű televíziós csatornák, nagy hallgatottságú rádiók, nagy látogatottságú honlapok, illetve hírportálokon, ár-összehasonlító weboldalakon látható bannerek), tárgyára (rendkívül kedvezményes vásárlási lehetőség), valamint időszakára (a világszerte ismert Black Friday akciós nap). 

Mindezekkel ugyanis hatékonyan lehetett felkelteni a fogyasztók figyelmét, és így lehetővé vált a forgalom jelentős növelése. A GVH megállapította, hogy az Extreme Digital tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, mert reklámjaiban megjelölt kedvezmény kizárólag olyan termékeknél volt elérhető, amelyek sem átlagáruk, sem pedig a jellegük alapján nem tekinthetők tipikus termékeknek, továbbá a kínált termékek mindössze kevesebb, mint 1%-a volt elérhető a reklámjaiban megjelölt „akár 70%-os kedvezménnyel”, illetve jóval kevesebb, mint 10%-a „akár féláron”.

Az "akár" szóhasználat megtévesztő is lehet

A GVH gyakorlata értelmében az „akár" állítások megtévesztők, ha a promócióban elérhető termékek nem tekinthetők a vállalkozásban forgalmazott, vagy a reklámban megjelölt termékkörben tipikus termékeknek, és az „akár” állítással érintett termékkör reálisan nem elérhető, azaz nem éri el a termékkínálat 10%-át.

A GVH a bírság kiszabásakor a kommunikációs eszközök költségeire alapozott. A GVH súlyosító körülményként értékelte, hogy a vizsgált kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók széles körét érte el, erőteljes üzenetet közvetített, tekintettel az üzenet egyszerűségére, egyértelműségére, hangsúlyosságára és fogyasztói árra vonatkozó jellegére, eredményeként pedig az Extreme Digital megrendeléseinek száma – és így bevétele is – jelentősen nőtt. 

A GVH enyhítő körülményként értékelte, hogy a vállalkozás a jogsértés elkövetésekor kis- és középvállalkozásnak minősült.

(GVH, 2017. november 16.)

 

Megcsapták görögben a Heinekent

Rekord összegű, 26,7 millió eurós bírságra büntették a Heineken görögországi leányvállalatát.

Az Athenian Brewery, a holland Heineken söripari konszern 98,8 százalékban tulajdonolt görögországi leányvállalata ellen 2004-ben indult versenyhivatali vizsgálat a görög cég állítólagos jogsértő magatartása miatt, írja a Világgazdaság.

2015-ben a vizsgálat eredményeképpen az Athenian Breweryt Görögországban rekord összegű, 31,5 millió euróra büntette a görög versenyhivatal a versenyjog megsértései miatt.

A görög versenyhivatal szerint az Athenian Brewery visszaélt piaci erőfölényével, amikor támogatásért cserében kizárólagos szerződéseket kötött hotelekkel, éttermekkel és kávézókkal csapolt sör forgalmazására, a kiskereskedelmi boltoknak támogatást adott azért, hogy a polcaik egy meghatározott részén csak az ő termékeit forgalmazzák. A kiskereskedelmi láncokat ráadásul utólagos árkedvezményekkel és támogatásokkal arra ösztönözte azért, hogy az ő termékeit értékesítse, utólagos és egyéb támogatásokkal pedig pénzügyileg támogatta a sört forgalmazó nagykereskedőket abban, hogy az ő termékeit nagyobb mennyiségben és arányban forgalmazzák.

Ezzel az Athenian Brewery akadályozta a piaci versenytársakat a piacra jutásban. Különösen akadályozta a kis görög kézműves sörfőző cégeket piacaik elérésében.

A görög versenyhivatal döntését a Heineken bíróságon megtámadta, Athén közigazgatási fellebbviteli bírósága azonban a múlt héten helybenhagyta a versenyhatóság döntését, és fenntartotta az ítéletet.

A bírság összegét a 2015-ben meghatározott 31,5 millió euróról 26,7 millió euróra csökkentették ugyan, azonban ez még mindig rekordnak számít Görögországban.

Görögországban a sörpiacot két nemzetközi ágazati cég uralja: a holland Heinekenhez egyebek között az Alfa és Amstel márkák, a dán Carlsberghez pedig például a Mythos és a Fix márkák tartoznak. A Heineken és a Carlsberg a görög sörpiac 85 százalékát tartja kézben, a maradék 15 százalékon osztoznak a görög sörgyártók, az Euractiv hírportál értesülései szerint.

John-Paul Schuirink, a Heineken kommunikációjáért felelős vezetője az Euractivnak nyilatkozva elmondta: a holland cég tisztában van Athén közigazgatási fellebbviteli bíróságának döntésével, az Athenian Brewery jelenleg a döntést és a következő lépések megtételét vizsgálja.

(Világgazdaság, 2017. július 11.)

 

A GVH piszkálja a booking.com-ot

A szállásadók árainak összehangolása a gyanú. 2014-ben már vizsgálódott a GVH, de akkor nem marasztalta el a booking.comot. 

A GVH versenyfelügyeleti eljárást indított a Booking.com Hungary Kft. ellen, tudósított a fejleményekről az MTI.

Versenyfelügyeleti eljárását indított 2017. március 7-én a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Booking.com Hungary Kft. és a Booking.com International B.V. ellen, ráadásul ezzel egyidejűleg kizárólag a magyar cégnél előzetes értesítés nélküli helyszíni vizsgálatot is tartott a hivatal.

A versenyhivatal azt észlelte, hogy a szállásközvetítőként működő Booking.com Hungary Kft. olyan e-maileket és hírleveleket küldött a Booking.com-on érvényes szolgáltatói regisztrációval rendelkező a magyarországi szálláshelyeknek 2016-tól folyamatosan, amelyek valószínűsíthetően alkalmasak lehettek arra, hogy a regisztrált szállásadók összehangolják szolgáltatásaik árazását.

A GVH álláspontja szerint ez a magatartás valószínűsíthetően megsérti a versenytörvény és az Európai Unió működéséről szóló versenykorlátozó megállapodás tilalmára vonatkozó rendelkezéseit. A versenyfelügyeleti eljárás megindítása azonban nem egyenlő azzal, hogy a vállalkozások a jogsértést elkövették, a vizsgálat az eljárási tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul.

A booking.com 2014-ban már találkozott a GVH-val. A Hivatal akkor azt találta gyanúsnak, hogy a booking.com a "garantált legjobb ár" reklámot használja, de végül nem bizonyosodott be a fogyasztók megtévesztésére irányuló szándék.

(MTI, 2017. március 23.)

 

Árat rögzítettek, piacot osztottak az ingatlanközvetítők

A legnagyobb ingatlanközvetítők kijátszották a versenyszabályokat, 75 milliós bírságot kaptak. 

A Gazdasági Versenyhivatal vizsgálata szerint a Duna House Holding Nyrt. (DHH) és az Otthon Centrum Holding Kft. (OCH), valamint a Duna House Franchise Szolgáltató Kft. (DHF) továbbá az Otthon Centrum Franchising Tanácsadó Kft. (OCF) összehangolta árpolitikáját, egyúttal bizalmas, üzleti információkat osztott meg egymással, ami sérti a piaci verseny szabadságát.

A GVH jogsértőnek találta azt, ahogyan a DHF és az OCH a franchise hálózatok tagjainál a megbízási díjakat meghatározták, továbbá a franchise partnerek működési területén kialakított korlátozásokat. A különböző jogsértésekért összesen 75 millió 680 ezer forint bírságot szabott ki a GVH a vállalkozásokkal szemben. A GVH közleménye szerint a sikeres egyezségi eljárás után csökkentett bírságot szabott ki.

A GVH vizsgálata feltárta, hogy a két hálózat egyeztetéseket folytatott 2013. áprilisa és 2014. júniusa között a kizárólagos megbízásállományok megosztásáról, ezzel más versenytársak rovására növelve a két hálózat bevételeit, erősítve piaci pozícióikat.

Összehangolták az együttműködéssel érintett területeken alkalmazott százalékos és fix összegű megbízási díjakat (megbízási, vagy kötési jutalékot), továbbá a vevőoldali értékesítőt megillető jutalékot, meghatározva annak minimum százalékát és összegét, valamint az adható kedvezmény mértékét. Egyes érzékeny üzleti információkat - így a DHF és az OCF egyes értékesítési folyamatait, valamint megbízásállományát érintő egyes adatokat - megosztottak.

A GVH döntésében megállapította még, hogy a DHF és ingatlanközvetítői hálózatának tagjai közötti, valamint az OCH és az ő ingatlanközvetítői hálózatának tagjai közötti szerződések meggátolták (vagy tiltással, vagy szankciók alkalmazásával) a franchise partnerek szabad árképzését, és megtiltották a megbízásfelvételt más franchise partnerek területén, a DHF esetében 2003. és 2015., az OCH esetében pedig 2004. és 2015. között.

A GVH értékelte azt is, hogy az eljárás alá vont vállalkozások piaci részesedése jelenleg meghatározó az érintett piacon, bár a jogsértések kezdetén alacsonyabb piaci részesedéssel rendelkeztek.

A GVH eljárásában nyilatkozattételre hívta a vállalkozásokat, hogy részt kívánnak-e venni egyezségi kísérletben az eljárás gyors és eredményes befejezése érdekében. Ez után a vállalkozások egyezségi nyilatkozatokat nyújtottak be, amelyekben egyebek mellett önkéntesen elismerték a jogsértés elkövetését, így a GVH a velük szemben alkalmazott bírságot - a versenytörvény új, tavaly december 16-ától hatályos rendelkezései értelmében - 30%-kal csökkentette.

Az egyezségi eljárás lényege, hogy a versenyhatóság 10-30%-kal csökkenti a bírság összegét, ha az eljárás alá vont vállalkozás elismeri az általa elkövetett jogsértést az elé tárt bizonyítékok alapján, továbbá lemond részletesebb iratbetekintési, nyilatkozattételi, tárgyalás tartására irányuló és bírósági jogorvoslati jogáról, hozzájárulva az eljárások gyorsabb és kevesebb erőforrást igénylő lezárásához. Az egyezségi eljárás nemcsak a hatóság, hanem a vállalkozások számára is jelentős költségmegtakarítást eredményezhet.

(GVH, 2017. január 10.)

 

90 milliós bírságot csapott a GVH a Vodafonra

Nem osztott meg minden részletet reklámfilmjében a cég a vásárlókkal. 

A Gazdasági Versenyhivatal 90 millió forintra bírságolta a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.-t, mert jogsértő volt a Vodafone Family tavalyi reklámfilmje, tudósít az Origo a hatóság eljárásáról.

A GVH úgy ítélte meg, hogy a 2015. november 2. és december 23. között látható Négy előfizetés csak 6.880 forint havonta szlogennel futó tévéreklámok és a Tesco áruházakban bemutatott filmek lényeges feltételeket és kötöttségeket hallgattak el a Vodafone Family kedvező csomagdíjának igénybevételéről.

A közlemény szerint a cég a reklámokban egyebek mellett nem tette egyértelművé a négy emberre kiterjedő ajánlat feltételeit,
így azt, hogy két felnőtt és két, 6 és 18 év közötti gyerek veheti igénybe a hirdetett csomagot, a két felnőtt számlás előfizetésének meghatározott csomagját, valamint a speciális fizetési konstrukciót.

A GVH döntésében kifejtette, hogy a fogyasztók előtt ugyan ismert lehet a különböző ajánlatok összetettsége és a lehetséges variációk sokasága, azonban éppen ez a sokszínűség nehezítheti meg az átgondolt döntést: ha ugyanis egy reklámban valamely lényeges és kedvező termékjellemzőt - adott esetben egy akciós árat - kiemelnek, akkor megtévesztő, ha közben elhallgatják az adott ajánlat további lényeges, az igénybevételt korlátozó feltételeit, annak ellenére, hogy az adott reklámeszköz keretei megengednék a kiegészítő információ közzétételét.

A GVH a bírság kiszabásakor a reklámköltség összegét vette alapul. A versenyhivatal súlyosító körülményként értékelte többek között, hogy a jogsértő gyakorlat hosszabb ideig tartott és a reklám jelentős számú fogyasztót ért el.

A ugyanakkor GVH enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a vállalkozás olyan kutatási eredményeket nyújtott be, amelyeket a hivatal Versenytanácsa a jogsértés megállapításához is felhasznált, valamint, hogy az érintett reklámok jelentős része csupán image-tartalmú, így alapvetően a fogyasztói bizalom megerősítését és az általános érdeklődés felkeltését célozták.

(Origo, 2016. december 6.)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.