butikpórázon₪vásárlóktere

Az MNB elkaszálta a HC Központ hitelközvetítőt

Felületes volt az Otthon Centrum hitelközvetítője. 

Az MNB 8 millió forint bírsággal sújtotta a HC Központ Kft-t, többek között azért, mert nem az elvárható gondossággal - azaz a kockázatoknak az érintett felek számára való jelzését elmulasztva - közvetített egyazon fogyasztóknak egyidejűleg jelzáloghitelt és személyi kölcsönt, írja a Napi.hu. Nem igazolta hitelt érdemlően igényfelmérése jogszerűségét, illetve azt, hogy kellő számú versengő ajánlatot adott át ügyfeleinek - közölte az MNB.

Az MNB célvizsgálatot végzett a HC Központ Pénzügyi Közvetítő Kft.-nél, amely az Otthon Centrum Holding tagjaként a hitelközvetítői piac jelentős szereplője. A jegybank áttekintette, hogy a többes ügynök társaság megfelel-e a független pénzpiaci közvetítők tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az ellenőrzési eljárás a 2015. január 1-jétől kezdődő időszakot vette górcső alá.

A vizsgálat szerint a HC Központ Kft. nem tudta alátámasztani, hogy az ügyfeleknek nyújtott ajánlatai során vizsgálta-e az ügyletek - a jövedelemarányos törlesztőrészletről és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló jtm-rendeletben előírt - hitelezhetőségi korlátját, így azt sem, hogy az adott ügyfélnek van-e más hitelkérelme vagy folyósított egyéb hitele. Ismeretes, hogy a rendelet szerint az ugyanazon ügyfél számára - jelzálog fedezete mellett - adható hitel(ek) együttes állománya nem haladhatja meg az ingatlan értékének 80 százalékát - közölte az MNB.

Ha egy jelzáloghitelt igénylő ügyfélnek önerőt is igazolnia kell, s ezzel párhuzamosan személyi kölcsönt is felvesz - különösen akkor, ha az általa reméltnél kisebb összegű jelzáloghitelt kapott - több esetben vélelmezhető volt, hogy a személyi kölcsön valójában a szükséges önerőt pótolja.

A HC Központ Kft. az azonos ügyfelek többszöri párhuzamos hitelfelvételének kockázatáról nem tájékoztatta megfelelően sem az adott fogyasztókat, sem a jelzáloghitelt folyósító hitelintézetet. Egyaránt sérülhetett így a (hitelekhez képest túl alacsony ingatlanfedezettel bíró) ügyfélkör, illetve a többes ügynököt megbízó (túlzott üzleti kockázatot vállaló) pénzügyi intézmény érdeke is.

A cég nem tudta igazolni azt sem, hogy az igényfelmérést miképp végezte el, és átadott, illetve elemzett-e kellő számú versengő hitelajánlatot ügyfeleinek. A közvetítő nem a jogszabályoknak megfelelően vezette nyilvántartásait és nem őrizte meg (a működésének ellenőrizhetőségéhez szükséges) iratokat. Panaszkezelési szabályzatának tartalma és annak közzététele nem felelt meg az előírásoknak. A többes ügynök emellett nem mindenkor nyújtott megfelelő tájékoztatást ügyfeleinek a jogorvoslati lehetőségekről, s a panaszok teljes körű kivizsgálásának eredményéről sem. Hiányos volt a megtartott oktatásokról, képzésekről szóló (a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő) nyilvántartás is.

Az MNB mindezért 7 millió forint felügyeleti és 1 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot rótt ki a közvetítőre, felhívta a jogszabályi előírások betartására és határidő tűzésével kötelezte a hiányosságok kijavítására - olvasható a közleményben.

A jegybank - amely 2018 decemberében hasonló intézkedést hozott a Hitelcentrum Szolgáltató Kft-nél - a prudens hitelezés és hitelközvetítés vonatkozó szabályait nemcsak a bankoktól, hanem a közvetítőktől is elvárja. Az MNB további vizsgálatokat folytat a pénzpiaci szereplők jogszabályszerű működésének áttekintése, helyreállítása céljából.

(Napi.hu, 2019. március 19.)

 

Mohó volt a Cetelem

Túl magas törlesztőrészletek miatt bírságoltak meg egy bankot.

A Magyar Nemzeti Bank utóvizsgálatot végzett a Magyar Cetelem Bank Zrt.-nél (Magyar Cetelem Bank), illetve az összevont alapú felügyelet alá tartozó leányvállalatánál, az Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-nél (Oney Magyarország Zrt.). 

A jegybank eljárása során megállapította, hogya Magyar Cetelem Bank a korábbi felügyeleti kötelezés ellenére nem, vagy nem teljeskörűen szüntette meg a hitelkockázat-kezelési és informatikai tevékenységét érintő egyes hiányosságokat.Az adóstársak minősítése és az adósságrendező kölcsönök hitelcéljának ellenőrzési mechanizmusa továbbra sem felel meg a jogszabályi előírásoknak. 

A hitelintézet emellett hitelkihelyezése során számos esetben ismételten megsértette az adósságfék-szabályokat, a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatónál (JTM) előírt korlát túllépésével.A túlzott eladósodásnak gátat szabó (a vizsgált időszakhoz képest azóta módosult) JTM előírások szerint ugyanis az eljárásban vizsgált egyes hitelek törlesztőrészlete legfeljebb az adós, adóstársak igazolt nettó jövedelmének 50 százaléka lehetne (400 ezer forintot el nem érő igazolt nettó havi jövedelem esetén), de magasabb bevétel esetén sem engedhette volna a bank a 60 százalékos arányt meghaladó törlesztőrészlet vállalását.

Az MNB emellett több, a korábbi vizsgálattól független hiányosságot is azonosított a banki működésben.A hitelkockázat-kezelése körében így annak tőkeszámítási és hitelképesség-vizsgálati gyakorlata sem felelt meg maradéktalanul a jogszabályi előírásoknak.

Az utóvizsgálat az Oney Magyarország Zrt.-nél az informatikai rendszer egyes biztonsági, hozzáférési és adminisztratív problémáit érintően állapított meg részben ismétlődő jogsértéseket. 

Mindezek nyomán a jegybank ismételten határozatokban kötelezte a pénzügyi intézményeket, hogy a feltárt, nem orvosolt szabálytalanságokat 2019. március 31-ig szüntessék meg, s erről a vezető testületeik által is megtárgyalt belső ellenőri jelentés megküldésével számoljanak be.Az MNB az utóvizsgálatban azonosított jogsértések miatt a Magyar Cetelem Bankra 9 millió, az Oney Magyarország Zrt.-re 4,5 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott.A bírságösszeg meghatározása során enyhítő körülménynek számított, hogy a vizsgálat nem tárt fel ügyfélérdek-sérelmet, továbbá a pénzügyi intézmények együttműködő magatartást tanúsítottak, és a hiányosságok orvoslására azonnali intézkedéseket tettek.

(Origo, 2019. február 19.

 

A Gránit Bank kapott egy maflást

Bírságot, 19 milliót az MNB-től.

Az Magyar Nemzeti Bank (MNB) 19 millió forintra bírságolta a Gránit Bankot kisebb hitelkockázat-kezelési, adatszolgáltatási, vállalatirányítási és számviteli problémák miatt, ismertette az Index a jegybank közleményét.

Az MNB 2015. december 31-től 2018. május 22-ig vizsgálta a bankot. Azt derítette ki, hogy a banknál

  • nem alakították ki minden finanszírozott ügyfélszegmensnél az ügyfél- és partnerminősítési folyamatot,
  • néhány esetben elmaradt a beérkező értékbecslések szakmai felülvizsgálata,
  • illetve hiányzott az eljárásrend az értékbecslő szakértők tevékenységének rendszeres visszamérésére is.

A jegybank több adateltérést tárt fel a Gránit Bank fedezetanalitikája, főkönyve és a rendszerben rögzített adatok közt, s problémák voltak egyes jegybanki adatszolgáltatási táblák kitöltésével is. 

 A vállalatirányítás kapcsán az MNB kisebb ellentmondásokat azonosított az egyes területekre vonatkozó szabályzatok, ügyrendek között. Hiányosságokat állapított meg a vizsgálat a javadalmazási politikában (és az erre vonatkozó gyakorlatban), valamint az összeférhetetlenségi nyilatkozatoknál is. A belső ellenőrzési terület saját magát is ellenőrizte, továbbá a belső ellenőr nem rendelkezett a szükséges informatikai végzettséggel.

Mindezek alapján a jegybank határozatában kötelezte a Gránit Bankot a feltárt hiányosságok megszüntetésére.

(Index, 2018. június 22.)

Az MNB 60 milliót kért a CIB-től

Bírságban. Egy kis utóvizsgálattal körítve.

Az MNB összesen 59,6 millió forint bírságot szabott ki a CIB Bankkal szemben jogsértések miatt – írja a jegybank közleménye nyomán az Index. A pénzintézetnél hiányosságokat tártak fel adatszolgáltatási, informatikai, hitelkockázat-kezelési, tőkekövetelmény-számítási területen, és ismételt jogsértéseket informatikai és vállalatirányítási területen.

A jegybank kiemelt súllyal szankcionálta a hitelintézet adatszolgáltatási hibáit, és a jövőben is kiemelt szigorral lép fel az e téren jogsértést elkövető piaci szereplőkkel szemben, áll a közleményben.

A Magyar Nemzeti Bank a 2016. december 31-től 2018. május 11-ig terjedő időszakot tekintette át célvizsgálat keretében a CIB Bank Zrt.-nél. Az eljárás során több – elsősorban az adatszolgáltatási rendszert és a kapcsolódó belső szabályozási gyakorlatot érintő – adatszolgáltatási problémát is azonosítottak a banknál. Emellett a szavatolótőke, valamint a kockázati tőkekövetelmény számítása sem felelt meg maradéktalanul a jogszabályi előírásoknak.

Az MNB utóvizsgálatot is végzett a CIB  és leányvállalatainál, a CIB Lízing Zrt.-nél (CIB Lízing), a CIB Ingatlanlízing Zrt.-nél, a CIB Faktor Zrt.-nél és a Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt.-nél. Ennek során kiderült, hogy a CIB Bank az informatikai biztonsági és vállalatirányítási tevékenysége során a korábbi felügyeleti kötelezés ellenére nem teljesítette maradéktalanul a vonatkozó jogszabályi előírásokat. Az MNB emellett több, a korábbi vizsgálattól független hiányosságot is azonosított a banki működésben. A hitelkockázat-kezelése körében így nem volt megfelelő egyes esetekben a bank tőkeszámítási, ügyfélminősítési és ügyfél-nyilvántartási gyakorlata sem.

A célvizsgálat és az utóvizsgálat megállapításai alapján a jegybank kedden publikált két határozatában kötelezte a CIB Bankot, hogy a feltárt hiányosságokat szüntesse meg, és fizessen összesen 59,6 millió forintos bírságot (a célvizsgálat során megállapított hiányosságok miatt 48 millió, a felügyeleti utóvizsgálatban feltárt jogsértések miatt 11,6 millió forintot).

(Index, 2018. június 5.)