butik₪pórázon

Az Európai Bíróság nagyítója alatt a 2010-es különadó

Márciusban döntenek az ágazati különadókról a Európai Bíróságon, de utána még jön a magyar bíróság is. 

Március 3-án dönt az Európai Bíróság abban a perben, amelyet a Tesco áruházlánc itthon indított a magyar állam ellen, a tét nagyjából 35 milliárd, akkoriban befizetett adóforint, írja a Magyar Nemzet. A multicég keresetében sérelmezi, hogy a magyar láncoknak nem, csak a külföldieknek kellett progresszív válságadót fizetniük hazánk költségvetésébe. A luxembourgi bírák megállapíthatják, hogy nem sértett uniós jogot a a sávos különadó, amelyből négy év alatt összesen 86 milliárd forint érkezett a büdzsébe.

Nem egészen egy hónapig még lázban tartja a multinacionális cégeket az a két, precedensértékű jogi eljárás, amelyben az Európai Bíróság hoz döntést a második Orbán-kormány első időszakában alkalmazott ágazati különadókról a kiskereskedelem és a távközlés területén.

Március 3-án eldől, hogy támaszkodhat-e továbbra is a brit tulajdonú Tesco áruházlánc Brüsszelre, amely a tagállamok nagy bevételű cégekre szabott progresszív rendszereit kötelezettségszegési eljárással rendre elkaszálta. ­Eleddig azonban jogi ítélet nem született arról, valóban ütközik-e az uniós állami támogatások szabályaival és a letelepedés szabadságával a sávosan alkalmazott adóforma, ezért precedensértékű lehet a mostani ítélet.

A Tesco a válság­adó címén összesen befizetett 85,9 milliárd forintnak nagyjából negyven százalékát vitatja, megkérdőjelezve fizetési kötelezettségét a magyar állam ellen indított perben. Ennek során tavalyelőtt a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az Európai Bírósághoz fordult jogharmonizációs vizsgálatért. A Tesco-ügyben a végleges döntést várhatóan még az idei első fél évben meghozzák a magyar bírák.

Március elején a távközlési különadóról is ítélkezik az európai testület a Vodafone magyar állam ellen kezdeményezett perében. Előrebocsátja az eredményt, hogy a már ismertetett főtanácsnoki indítványok szerint az uniós bíróság igazat fog adni a magyar kormánynak.

Juliane Kokott részletes szakmai állásfoglalása szembemegy azzal, mint amit Brüsszel eddig képviselt, megállapítja ugyanis, hogy a magyar adópolitika mégis harmonizál az uniós joggal.

Ezzel azonos luxembourgi ítélet esetén uniószerte megnyílhat a lehetőség a nemzetállamok előtt, hogy újra éljenek a sávos adóztatás lehetőségével, amely a válság idején mankót jelentett a büdzsének. Úgy tudjuk, itthon ilyen tervek nincsenek, vagyis alaptalanok azok a híresztelések, miszerint több ágazat szereplői kezdhetnek aggódni, mert bevéte­leik alapján milliárdos adóterhek következhetnek.

A könyvelési botránya miatt korábban nagy pénzeket, valamint a megváltozott igények miatt jelentős arányú eladóteret vesztő Tesco a kereseté­ben azt is sérelmezi, hogy az egykori szabályok szerint a magyar cégekből álló franchise-hálózatoknak nem kellett különadót fizetniük, míg az olyan külföldi tulajdonú cégeknek, amelyek egy cégben működtetnek több boltot, a legtöbb fizetnivalójuk volt. Brüsszel szerint a sávos adókulcsok alkalmazása tiltott állami támogatást jelent a kisebb bevételű nemzeti cégeknek, ami sérti a közös piac érdekeit.

Itthon 2010 októberében döntöttek a négy ágazati különadóról a kiskereskedelem, a bankszektor, az energiapiac és a távközlés területén, amelyet már abban az évben teljesíteni kellett az előző év bevételei alapján. Az adó 30 milliárd forint fölötti éves bevételtől indult 0,1 százalékról, ami a százmilliárd forintos adóalaptól 0,4 százalékra emelkedett.

A legnagyobb forgalmú piaci szereplőknek 2,5 százalék volt az adókötelezettségük. A Tesco az érintett időszakban évente 572-608 milliárd forint után rótta le a különadót, évente 12-13 milliárd forint mértékben. Az adóhatóság évkönyvei alapján 2010-ben 28,9 milliárd, 2011-ben 21,6 milliárd, 2012-ben 33,3 milliárd, míg 2013-ban 2,1 milliárd, vagyis összesen 85,9 milliárd ágazati befizetés származott a kiskereskedelemből.

(Magyar Nemzet, 2020. február 4.)

 

A bíróság nem engedné az adófelfüggesztést

Az Európai Bizottságnak. Újra több tízmilliárdos adókat vethet ki a magyar kormány, ha megnyeri a pert az Európai Bíróságon.

Az Európai Bíróság főtanácsnoka január 16-án tette közzé az indítványát két magyarországi különadó egyesített perében, írja a Portfolio. E perben a magyar kormány támadja, hogy az Európai Unió egyik szerve (az Európai Bizottság) felfüggesztette az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat és a dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulását. A főtanácsnoki indítvány szerint jogellenes volt a két különadó felfüggesztése, bár a főtanácsnok indítványa nem kötelezi a bíróságot, az esetek többségében a bíróság azzal összhangban dönt, végső ítélet pedig néhány hónapon belül várható.

A Deloitte szerint ha a kormány megnyeri az ügyet, és utána újra bevezetik a felfüggesztett adókat, akkor több tízmilliárd forintos teher sújthatja mindkét iparágat.

A parlament 2014 végén fogadott el két törvényt, amelyek 2015 elejétől jelentős különadót vetettek ki a kiskereskedőkre és a dohányipari vállalkozásokra, sávosan emelkedő adókulcsokkal, az árbevétel 6%-áig, valamint 4,5%-áig terjedően. 2015 márciusában és áprilisában mindkét adóval kapcsolatban hivatalos panaszok érkeztek az Európai Bizottsághoz, vélhetően az érintett kereskedőktől és dohányipari vállalkozásoktól.

Az Európai Bizottság a panaszok alapján vizsgálódni kezdett, és 2015 júliusában felfüggesztette mindkét különadót. A Bizottság szerint a két adó aránytalanul nagy terhet ró a nagyobb piaci szereplőkre, amelyek tipikusan külföldi tulajdonúak. Az adó így jogellenes versenyelőnyt, tiltott állami támogatást nyújt a több kisebb cégben működő, tipikusan magyar tulajdonú társaságoknak. Az Európai Bizottság 2016 júliusában végleges határozatokat is hozott, amelyekben kimondta, hogy e különadók uniós jogba ütköztek.

A kormány megtámadta a felfüggesztést az Európai Bíróságon. A bíróság 2018 áprilisában első fokon az Európai Bizottságnak adott igazat. A kormány nem hagyta annyiban, fellebbezést nyújtott be. A fellebbezési eljárásban már az ügyet részletesebben megvizsgáló főtanácsnok is segíti a bíróság munkáját, a mai nap ő ismertette a javaslatát.

„Ez az ügy nem arról szól, hogy az adókat visszamenőlegesen több évre be kell-e fizetni. Magyarország ugyanis nem támadta meg bíróság előtt az Európai Bizottság 2016 júliusi végleges határozatát, hanem kizárólag az azt megelőző felfüggesztő döntést. A jogvita jelentősége inkább az, hogy amennyiben a jövőben hasonló különadókat vetnek ki, akkor az Európai Bizottság közbeléphet-e egy felfüggesztéssel, vagy évekig fizetni kell az adót, várva az Európai Bíróság döntésére” – hangsúlyozta Laczka Sándor igazgató, a Deloitte magyarországi Kiskereskedelmi-Élelmiszeripari tanácsadó csoportjának vezetője.

Az ügy szorosan összefügg a 2010 és 2012 között hatályos többféle különadóval, amelyeket szintén árbevétel alapján, sávosan emelkedő adókulcsokkal vetettek ki. Ezek közül a távközlési különadót a Vodafone, a kiskereskedelmi különadót pedig a Tesco támadta meg az Európai Bíróság előtt, az ügyek jelenleg is folyamatban vannak. A kiskereskedők tehát két ügyben is érintettek, és a jelen ügy közvetve a távközlési cégekre is kihatással lehet. A tét éves szinten a távközlési szektorban is több tízmilliárd forint.

„Először a Vodafone és a Tesco ügyekben várható végső Európai Bírósági ítélet az idei év első felében. Ezekben az ügyekben a múltról folyik a vita, azaz arról, hogy a különadók hátrányos megkülönböztetést eredményeztek-e a külföldi tulajdonú multicégekkel szemben 2010. és 2012. között, és ha igen, akkor visszajár-e nekik a korábban befizetett adó. A főtanácsnok ezekben az ügyekben is azt javasolta, hogy a bíróság a magyar kormánynak adjon igazat. Nem túlzás azt állítani, hogy a jelen ügy és a Vodafone valamint a Tesco ügyek összességében százmilliárdos nagyságrendű kihatással lesznek az állami költségvetésre. Természetesen nem mindegy, hogy a végén pluszban vagy mínuszban” – emelte ki Aracsi Bernadett, a Deloitte magyarországi Kiskereskedelmi-Élelmiszeripari tanácsadó csoportjának menedzsere.

Időközben magyar mintára Lengyelország és Szlovákia is bevezetett kiskereskedelmi különadót, a litván kormány pedig néhány hónapja tett javaslatot a bevezetésre. Az Európai Bizottság a lengyel és a szlovák adót is felfüggesztette, a lengyelek ügye szintén az Európai Bíróság előtt van. Most minden érintett azt várja, hogy az Európai Bíróság milyen döntést hoz a fent említett magyar ügyekben. Ezekből jól körvonalazódik majd, hogy a lengyelek mire számíthatnak a saját ügyükben, és ami még fontosabb, milyen különadókat lehet bevezetni a jövőben.

(Portfolio, 2020. január 16.)

 

Lengyelek, reklámadó, Vodafone után Tesco sem

Magyarországnak adtak igazat a Tescóval szemben első körben az Európai Bíróságon. Ez még nem ítélet, csak főtanácsnoki vélemény.

A főtanácsnok szerint a bolti kiskereskedelmi árbevételre kivetett magyarországi különadó összhangban van az uniós joggal – jelentette ki indítványában Juliane Kokott főtanácsnok az Európai Bíróságon.

A 2008-ban kezdődött pénzügyi-gazdasági válságra válaszul Magyarország ágazati különadókat vezetett be, amelyek célja az egyre nehezebben egyensúlyban tartható államháztartás helyzetének stabilizálása volt.

Ezen különadók közül többel kapcsolatban felmerült az uniós joggal való összeegyeztethetőség kérdése.

Indítványában Juliane Kokott főtanácsnok a magyarországi távközlési különadónak az uniós joggal való összhangjával kapcsolatban 2019. június 13-án ismertetett indítványában foglalt indokokkal lényegében összecsengő indokok alapján annak kimondását javasolja az Európai Bíróságnak, hogy a bolti kiskereskedelmi árbevételre kivetett magyarországi különadó összhangban van az uniós joggal – olvasható a közleményben.

A főtanácsnok megállapítja, hogy a jelen ügyben vitatott különadóhoz kapcsolódó progresszív adókulcs jellegéből adódóan a nagyobb árbevételű vállalkozások magasabb átlagos adókulcs alá tartoznak, mint a kisebb árbevételű vállalkozások, ami által a vállalkozások e két csoportja eltérő bánásmód alá esik.

Az uniós főtanácsnok nem nagyon izgatja fel a magyar kormányt

Nem sérti a közösségi jogot a magyarországi távközlési különadó – foglalt állást június közepén az Európai Bíróság illetékes főtanácsnoka.

A főtanácsnok szerint ugyanakkor mindez nem jár a külföldi vállalkozások nyílt vagy közvetlen hátrányos megkülönböztetésével, mivel a különadó kivetési szabályai nem tesznek különbséget a vállalkozás székhelye vagy származása szerint – írja indítványában a főtanácsnok, aki úgy véli, hogy a bolti kiskereskedelmi árbevételre kivetett különadó bevezetése révén nem áll fenn a vállalkozások letelepedése szabadságának közvetett korlátozása sem.

A főtanácsnok annak kimondását javasolja az Európai Bíróságnak, hogy a bolti kiskereskedelmi árbevételre kivetett magyarországi különadó összhangban van a letelepedés szabadságának az elvével.

A főtanácsnok véleménye nem köti az Európai Bíróságot, feladata, hogy teljesen pártatlanul és függetlenül eljárva a rábízott ügy jogi megoldására vonatkozó javaslatot terjesszen a bíróság elé, amelynek bírái most kezdik meg az ügyben a tanácskozást. Az ítéletet későbbi időpontban hozzák meg – olvasható a főtanácsnoki indítványban.

(Világgazdaság, 2019. július 4.)

 

A Vodafone megszívta a sávos adós panaszát

Az uniós főtanácsnok szerint rendben van a magyar távközlési különadó.

Nem sérti a közösségi jogot a magyarországi távközlési különadó – foglalt állást csütörtökön az Európai Bíróság illetékes főtanácsnoka, írja a Világgazdaság.

Az ügyben a brit Vodafone-csoporthoz tartozó Vodafone Magyarország fordult bírósághoz, mondván, a törvény több elemében is ellentétes az európai uniós joggal.

Juliane Kokott azonban arra az álláspontra helyezkedett, hogy a távközlési különadó árbevétel-alapú közvetlen jövedelemadóként nem ütközik a hozzáadottértékadó-rendszerről szóló irányelvbe, összhangban van a letelepedési szabadság elvével, illetve nem biztosít az állami támogatási szabályokkal össze nem egyeztethető szelektív előnyt az alacsonyabb árbevételű cégek számára.

Mint írta, az adó progresszív jellegéből adódóan a nagyobb árbevételű vállalatok magasabb átlagos adókulcs alá tartoznak, azaz a cégek e szerint eltérő bánásmód alá esnek, ugyanakkor mindez nem jár a külföldi vállalkozások nyílt vagy közvetlen hátrányos megkülönböztetésével, a szabályok nem tesznek különbséget a vállalkozások székhelye vagy származása alapján. 

A szelektív előny kapcsán leszögezte, ennek megállapítását már önmagában kizárja az a körülmény, hogy az eltérő árbevételű és pénzügyi helyzetű cégek nincsenek összehasonlítható jogi és ténybeli helyzetben, de ha abban is lennének, a távközlési különadó bevezetésének indokaként megjelölt célok igazolnák az eltérő bánásmódot.

A főtanácsnok feladata, hogy pártatlanul és függetlenül eljárva javaslatot terjesszen az Európai Bíróság elé a rábízott ügy megoldására. Az indítvány nem köti a bírákat, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy az ítéletek többnyire megegyeznek az előzetes állásfoglalással.

A luxembourgi bírák ezután kezdik meg a tanácskozást. Ítéletüket későbbi időpontban hozzák majd meg.

(Világgazdaság, 2019. június 13.)

 

EU: az élelmiszerek árazását nem lehet korlátozni

Az Európai Bizottságnak nagyon nem tetszik, hogy Magyarországon a hazai és az import élelmiszerek boltos árképzését szabályozzák. Az Agrárszektor.hu fel is teszi a kérdését: Tisztességtelen a tisztességtelen forgalmazói gyakorlat tiltása. Hogy is van ez?!

Brüsszelben továbbra sem nézik jó szemmel, hogy azonos feltételekkel juthatnak forgalomba Magyarországon az import és a hazai élelmiszerek, ezért beperelik az országot, írja az Agrárszektor.hu. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a magyar jog azzal, hogy azonos haszonkulcsot ír elő minden mezőgazdasági termékre, akadályozza a tisztességes versenyen alapuló szabad árképzést.

Az EB január 24-i határozata szerint az Európai Unió Bírósága elé idézik Magyarországot, mert a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kiskereskedelmi értékesítésére vonatkozó magyar jogszabályok nem egyeztethetők össze az uniós szabályokkal. A Bizottság még 2017 februárjában indított kötelezettségszegési eljárást az ügyben, ezt 2018 márciusában indokolással ellátott vélemény követte, amelyben a Bizottság felszólította Magyarországot, hogy szüntesse meg a kiskereskedelmi korlátozást. Mivel a magyar hatóságok kitartottak álláspontjuk mellett, a Bizottság úgy határozott, hogy az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjeszti.

A magyar jog szerint ugyanis a kiskereskedőknek egységes haszonkulcsot kell alkalmazniuk a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre, függetlenül azok származási országától.

A magyar jog azzal, hogy azonos haszonkulcsot ír elő minden termékre, megakadályozza, hogy egyes, importált termékeket kínáló importőrök és kiskereskedők vonzóbb árakat kínálhassanak a fogyasztóknak. Ez a szabály hátrányos helyzetbe hozza az importált termékek értékesítését a hazai termékekhez képest. Probléma az is, hogy Magyarország a mezőgazdasági termékek esetében is akadályozza a szabad árképzést.

A kiskereskedelem az EU gazdaságának egyik kulcságazata: mintegy 3,6 millió vállalkozás tevékenykedik a szektorban, amely 4,5%-os hozzáadott értéket képvisel és az uniós munkahelyek közel 9%-át adja. A kiskereskedelem emellett alapvető szerepet tölt be a fogyasztók életében – az uniós háztartások büdzséjüknek akár egyharmadát kiskereskedelmi üzletekben költik el.

A Bizottság indoklása szerint a főként külföldi kiskereskedőket sújtó korlátozások megnehezítik az érintettek számára, hogy üzleti tevékenységüket a fogyasztók igényeinek legmegfelelőbb módon folytassák. A fogyasztók szempontjából ez csökkenti a termékválasztékot, a kereskedők szempontjából pedig korlátozza az unió egységes piaca által  kínált lehetőségeket.

A magyar kormány 2009. évi XCV. törvényben szabályozza a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek tisztességtelen forgalmazói tilalmát. A rendelkezés fő célja az volt, hogy csökkentse a beszállítók kiszolgáltatottságát a nagy áruházláncokkal szemben.

A blokkk.com megjegyzése: a brüsszeli bürokraták csapata nem az egész, sok boltos tilalomból, kötelezettségből álló törvényt kifogásolja, hanem annak csak egy pontját, amiben azonos árképzési módot írnak elő az azonos termékek esetében a hazaira és az importra. Tehát például a hazai és az import UHT tej esetében azonos módon kell a bolti árakat számolni, a krumpli esetében is, de természetesen az UHT tej és a krumpli haszonkulcsa lehet eltérő.

(Agrárszektor.hu, 2019. január 27.)

 

Brüsszeli bürokraták: mobilfizetés sem

A nemzeti mobilfizetési rendszernek a kizárólagos üzemeltetése magyar állami irányítás alatt álló vállalkozásban  ellentétes az uniós joggal.

Ezt mondta ki 2018 november 7-én az Európai Bíróság.

Magyarországon 2014. július 1-je óta a magyar állam kizárólagos tulajdonában lévő Nemzeti Mobilfizetési Zrt. működteti a nemzeti mobilfizetési rendszert, amely rendszer használata kötelező a közterületi parkolási, a közúthasználati és a személyszállítási díj, valamint az állami szervezetek révén nyújtott egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó díj mobilfizetésénél. Ezeknek a szolgáltatásoknak a nyújtói főszabály szerint kötelesek a nemzeti mobilfizetési rendszeren keresztül biztosítani az ügyfelek hozzáférését.

A mobilfizetési rendszer lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy valamely szolgáltatást helyhez nem kötött módon, távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz segítségével elért elektronikus értékesítő rendszeren keresztül vásároljon meg.

Az Európai Bizottság korábban azt állapította meg, hogy a Magyarországon elfogadott nemzeti mobilfizetési rendszer jogellenes állami monopóliumnak minősül, és így sérti a szolgáltatásokról szóló irányelv rendelkezéseit, továbbá sérti a letelepedés szabadságát és a szolgáltatásnyújtás szabadságát, így kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet indított az Európai Bíróság előtt Budapesttel szemben.

A magyar érvelés szerint ha a nemzeti mobilfizetési rendszer keretében nyújtott szolgáltatások az irányelv hatálya alá tartoznak, azok általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak minősülnek, ahol az irányelv alkalmazása korlátozásoknak van alávetve.

A nemzeti mobilfizetési rendszernek magyar állami irányítás alatt álló vállalkozásban folyó kizárólagos üzemeltetése ellentétes az uniós joggal - mondta ki az Európai Bíróság mai ítéletében.

A bíróság úgy találta, hogy az irányelvet alkalmazni kell azokra a nemzeti intézkedésekre, amelyek révén kialakították ezt az állami monopóliumot. Emellett a magyar nemzeti mobilfizetési rendszer nem tesz eleget az arányosság feltételének. Ugyanis Magyarország önmaga is elismerte, hogy léteznek a vitatott intézkedéseknél kevésbé kényszerítő és a letelepedés szabadságát kevésbé korlátozó intézkedések, a kitűzött - többek között a fogyasztóknak a mobilfizetési piac működésének javítása révén a védelemére irányuló - célok elérése érdekében. Az Európai Bíróság szerint például a versenyre nyitott eljáráson alapuló koncessziós rendszer lehetne egy ilyen kevésbé korlátozó intézkedés.

Így végül, mivel Magyarország nem bizonyította, hogy az előbb említett feltételek alkalmazása meghiúsíthatja a kitűzött célok megvalósítását, a bíróság megállapította, hogy ezek az intézkedések összeegyeztethetetlenek az irányelvnek a letelepedés szabadságára vonatkozó rendelkezéseivel. Emellett azt is kimondta, hogy a vitatott intézkedések a szolgáltatásnyújtás szabadsága elve aránytalan korlátozásának minősülnek.

(Napi.hu, 2018. november 7.)

 

Áruházi veszteségtilalom: új szerkó, de mindenkinek

Mivel minden, bármilyen ágazatban ügyködő, 60 milliárd forintnál nagyobb árbevételű vállalkozásra kivetik a hálót. MOL, Pick Szeged, Vodafone, Porsche Hungária, Tesco egy sorban, egyik sem menekül. A brüsszeli bürokraták ehhez nem sokat tehetnek hozzá. Igaz, most már nem fenyegeti bezárás, ha valaki veszteséges. És miért pont 60 milliárd a határ a jelenlegi 15 milliárd helyett? Van egyébként más veszteségszabály is.

A kereskedelmi törvényben 2015 óta él az a szabály, hogy ha egy boltos - kiskereskedő - élelmiszerlánc, vagy drogériavállalkozás két egymást követő évben nem nyereséges, de nettó (áfa nélküli) árbevétele mindkét esztendőben eléri a nettó 15 milliárd forintot, az nem folytathatja tevékenységét, egyszerűbben fogalmazva be kell zárnia a boltját. Ennek alapján 2017-ben már be kellett volna zárnia annak a boltos vállalkozásnak, aki fennakadt volna a szűrőn.

A szigor célja a jogalkotók részéről az, hogy ne menekülhessen egy boltos vállalkozás az adófizetés helyett veszteséget kimutató könyvelésbe. És - kimondatlanul - az is következik a jelenlegi szabályból, hogy ha a nagyobb boltos cég két esztendőn keresztül veszteséget mutat ki könyvelésében, akkor azt szándékosan, az adófizetés megkerülése érdekében számolja ki. 

Kerekedett is perpatvar a brüsszeli bürokratákkal, akik úgy vélekedtek, hogy egy ilyen szabály a külföldi áruházláncokat korlátozza és emiatt nincs összhangban az uniós rendelkezésekkel. Pedig 2014 vége tájékán még finomított is egyet az akkor készülő szabályon a kormány, mivel az értékhatár, ami felett belépett a korlátozás, eredetileg 50 milliárd forint lett volna. De a köztársasági elnök akkor úgy vélte, ezzel feketén-fehéren kimutatható lett volna egy vitatható, szerinte is az uniós joggal ütköző multinyirbáló szándék, ezért lefaragták a korlátot 15 milliárdra. Igaz is, időközben így már a legnagyobb magyar élelmiszerboltos vállalkozások is a veszélyzónába sodródtak, mivel árbevételük túllépte ezt az összeghatárt.

De hát a brüsszeli bürokraták makacsul kitartottak álláspontjuknál 15 milliárd forint mellett is, így meg kell szüntetni ezt a szabályt. Be is nyújtotta a kormány az erre vonatkozó javaslatát az Országgyűlésnek még július 17-én, amit ha megszavaznak, ki is törli ezeket a paragrafusokat a kereskedelmi törvényből, megszüntetve azok hatályát év végével.

Egyébként nem akadt fenn a kereskedelmi törvény hálóján senki az elmúlt időszakban. A legnagyobb áruházláncok (Aldi, Auchan, Lidl, Penny, Spar, Tesco, de a drogériák, akik szintén napicikkeket árusítanak, dm, Rossmann, Müller is) hozták a jobb formájukat, mármint a nyereségest. És az árnyékos oldalra keveredett magyar boltosok sem estek a veszteségcsapdába (15 milliárdnál nagyobb volt már az árbevétele - szigorúan csak - például a CBA-ból a Krupp és Társa Kft-nek, vagy az Unió-Coopnak, a Szolnok-Coopnak, vagy éppen a Coop-Starnak). Mindenki hibátlanul vitte át a lécet.

Jön az új szabály: ez már akár pöpec is lehet

Jó, hát egy szigor sohasem lehet pöpec, de ha egy szabály mellett elélhet a vállalkozás, és kiszámítható, ráadásul elviselhető a következmény, akkor nyel egyet, vagy kettőt és megpróbál megfelelni.

Nem hódolt be a kormány Brüsszelnek, és nem a multinacionális kereskedelmi cégekkel kötött háttéralku az oka annak, hogy módosítanák a kereskedelmi törvényt, eltörölve a nagyáruházakat regulázó veszteségszabályt. És majd jön új szabály, írta még júliusban a Magyar Idők. Hát nagyon is úgy tűnik, hogy jön. És előreláthatóan úgy tűnik az is, hogy a brüsszeli bürokratáknak már nehezen akadhat fenn a szemük az új szabályokon, három lényegi változtatás miatt.

A legfontosabb módosítás, hogy megszűnik a veszteséges cégek esetében a bezárás előírása. Helyette - micsoda különbség - az adóhatóság köteles lesz ellenőrizni a két egymást követő évben eredményt - nyereséget - felmutatni nem tudó vállalkozásokat.

A másik lényeges változás, hogy nem finnyáskodik a jogalkotó, most már a gazdaság összes területére kiterjed a veszteségszabályozás, tehát nem csak a boltos kiskereskedelemre. Így egy szolgáltató, építőipari, vagy éppen autógyártó vállalkozás is beleeshet a szórásba, ha a meghatározott kétéves időszakban veszteséget mutat fel az adóelszámolásban.

A harmadik módosítás pedig, hogy az értékhatár a jelenlegi 15 milliárdról 60 milliárd forintra emelkedik. Ez már azért egyébként hasonlít a korábban említett, a bevezetéskor még 50 milliárdra belőtt értékhatárra.

Hozzátartozik a képhez még az is, hogy az induló vállalkozásoknál az első négy év nem számít bele a vizsgálható időszakba, a jelenlegi és az előirányzott szabályozás szerint sem.

Mindez azt is jelenti, hogy ha egy vállalkozás veszteséges, akkor még nem kap automatikusan semmilyen büntetést, főleg nem bezárást. Igazából pontosan annyi történik majd, hogy az adóhatóságnak vizsgálódnia kötelező a vállalkozásnál, vajon valóban csak nem megy a bolt, - nem jött be egy üzleti számítás - van ilyen, vagy csak dugdosni próbálja az egyébként adóként a magyar költségvetésnek járó pénzt.

Tehát lehet egy vállalkozás veszteséges hosszabb ideig is, de pusztán emiatt nem kell abbahagynia ügyködését. Az a szándék pedig nehezen vitatható, ha az állam fut a pénze, a jogos jussa után.

És mit csinál majd az adóhatóság? Hát ellenőriz, mint mindig. Ennél nagyobb baj ne legyen. Ha pedig valaki ügyeskedne előírást kerülgetve és azt fülön csípi az adóhivatal, a többi versenytárs, aki közben megtartani igyekszik a szabályokat, olyan nagyon - vagy egyáltalán - nem is bánja.

Kik is esnek bele a látómezőbe és miért pont 60 milliárd

Nyilván maradtak a célkeresztben a nagy élelmiszeres multiláncok (Aldi, Auchan, Lidl, Penny, Spar, Tesco, több száz milliárdos bevételeikkel), a két nagy drogéria (dm 84 milliárd, Rossmann 73), ez ma is így működik. A kereskedelemnél maradva bekerül viszont a körbe a Metro (150 milliárd feletti bevétellel), aki nagykereskedő és rájuk eddig nem vonatkozott a szabály. Az Ikea éppen átcsúszott a léc felett (61 milliárd forint mellett), ő iparcikkes, de hát a mindenkibe ő is beleszámít.

És akik megvédése volt a cél induláskor, a magyar láncok boltos nagyágyúi (CBA, Coop, reál tagvállalkozások) a maguk 20-30 milliárdos nagyságrendű árbevételükkel kiszorulnak a jog szerint most még - év végéig - élő körből. A nagykereskedelmi központjaikat nézve, akik főleg nagykereskednek, mint a Metro, például a Tisza-Coop 39 milliárddal, a Mecsek Füszért 45 milliárddal, vagy a CBA Hansa-Kontakt 47 milliárddal, úgyszintén távolabb esnek a 60 milliárdos határtól. A Reál Hungária Kft., mint nagykereskedő - a három magyar lánc legkisebbje - nagyon messze van, a maga 15 milliárdos pénzével mindettől.

A legnagyobb kereskedők közül néhány iparcikk kereskedelmi vállalkozást nézve az Euronics 52 milliárddal, a Decathlon 54 milliárddal, a H&M 46 milliárddal még várhat - ki tudja hány jó esztendőt, ki többet, ki kevesebbet -, mire eléri a 60 milliárdos küszöböt. A drogériák közül a Müller 47 milliárdjával az új körbe már nem fér bele.

Ezt a szabályt viszont már nem ússza meg a magyar ipar, hiszen jó néhányan vannak, akiknek a bevétele több mint 60 milliárd forint. Így például az összes autógyár, a nagy autós márkaközpontok (Porsche Hungária és társai), a MOL és más kutas hálózatok, vagy éppen néhány élelmiszeriparos is jobban meg kell hogy nézze majd a könyvelését év végén, de a szolgáltatók közül is beleesnek számosan ebbe a szabályozásba (például a Telekom, Vodafone, Telenor). De ide - a 60 milliárd felettiek körébe - tartozik például a Pick Szeged (66 milliárd forinttal), vagy az Alföldi Tej a maga legutóbbi 53 milliárdos árbevételével.

Feltehetően az új limittel a nagyobb hazai kereskedelmi vállalkozások kaphatnak több időt, hogy minél távolabb legyenek a 60 milliárdos látómezőtől. És minden bizonnyal az adóhatóság pontos adatokkal rendelkezik arról, mi lehet az eddigiek alapján az az ésszerűen kezelhető kör, amit ha kell, tud hatékonyan ellenőrizni.

Van más is, hasonló is: jövedelem- (nyereség-) minimum

Létezik egy másik szabály is, aminek célja úgyszintén kordában tartani a társasági adófizetést. A vállalkozásoknak - mindenkinek - nem csak a társasági adó alapját kell kiszámolnia az üzleti évet követően a szokásos módon, hanem az úgynevezett jövedelem- (nyereség-) minimumot is. Ez utóbbi a társasági adó törvényben meghatározott módon kikalkulált eredmény, ami gyakorlatilag - leegyszerűsítve - kizárólag az árbevételtől függ, a költségektől nem, így mindenképpen kijön valamilyen összeg a cégek gazdálkodásában, ami adóalap lehet. Mértéke 2%.

És a csavar: a vállalkozás választhat, melyik számítás után adja be bevallását az adóhatóságnak. De ha a szokásos módon kiszámolt adózás utáni eredménye kisebb a számított jövedelem- (nyereség-) minimumnál, és ennek alapján vall színt gazdálkodásáról, mert ezt választja, akkor még külön is kell adatot szolgáltatnia a miértekkel összefüggésben és az adóhatóság ennek alapján mérlegel, szükséges-e külön ellenőrzés náluk.

Azért a kereskedők élete itt is megnehezült 2015-ben, pontosan a nagyláncos veszteségtilalom bevezetésével egy időben. Korábban az úgynevezett elábé (az eladott áruk beszerzési értéke, ami a nettó árbevétel átlagosan negyede, tehát a legnagyobb költség) a jövedelem- (nyereség-) minimum számításánál levonható volt a bevételből, tehát kisebb volt a bevételi alap, ami után kisebb lett a minimum eredmény és a 2%-os minimum adó is. Nos, 2015-től megszűnt ez a levonási lehetőség, ami persze a legkisebb vállalkozásokat is érintette, nem is kicsit.

(blokkk.com, 2018. október 24.)

 

Multis veszteségszabály: lesz majd másik

Továbbra sem nézik el a trükkös könyvelést.

Nem hódolt be a kormány Brüsszelnek, és nem a multinacionális kereskedelmi cégekkel kötött háttéralku az oka annak, hogy jövőre módosítanák a kereskedelmi törvényt. A napi fogyasztási cikkek piacán 2015-től érvényes, kétévnyi veszteséges működést korlátozó rendelkezést az uniós elvekkel összhangba hozva újabb piacszabályozó intézkedés követheti – értesült a Magyar Idők.

Kivezeti a kormány a kereskedelmi törvény multicégek körében sokat kritizált, 2014-es módosítását. Eszerint megtiltották a napi fogyasztási cikkek értékesítését azon nagykereskedelmi cégeknek, amelyek évente legalább 15 milliárd forintos nettó árbevételt érnek el ezzel a fő tevékenységgel, azonban két egymást követő évben veszteséget vagy nullás eredményt termelnek a mérlegbeszámolójuk szerint.

A második veszteséges esztendőt követő évtől érvényes korlátozás lehetőségét a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter révén benyújtott módosító indítvány törölné 2019-től, amennyiben a parlament megszavazza azt.

Indoklásuk szerint az Európai Bizottság – amely két évvel ezelőtt a törvény miatt kötelezettségszegési eljárást indított hazánk ellen – úgy foglalt állást, hogy a szabályozás nincs össz­hangban a letelepedés szabadságára és a tőke szabad mozgására vonatkozó alapelvi uniós rendelkezésekkel. Brüsszel tavaly júliusban indokolással ellátott véleményi szakba léptette az eljárást, a mostani törvényjavaslat pedig azt szolgálja, hogy hatályon kívül helyezzék a kifogásolt rendelkezést.

A Magyar Idők megtudta: az ellenzéki sajtóban az indítvány kapcsán megfogalmazott állításokkal szemben szó sincs arról, hogy a kormány meghátrált volna az uniós bürokraták előtt, vagy hogy felpuhult az eddig képviselt kereskedelempolitika, ami azzal jár, hogy immár szemet hunynának a korábban több nemzetközi áruházláncnál is tetten ért trükkös könyvelések fölött.

Sőt az uniós elvekhez igazítva a mostani korlátozást újabb piacszabályozó intézkedés követheti, amely hasonló elvek mentén ugyancsak az adóelkerülést akadályozná a kiskereskedelemben – értesült a lap.

Emlékezetes, a 2014 decemberében elfogadott jogszabályi korlátozás indoklásában Varga Mihály korábbi nemzetgazdasági miniszter azt írta: a tartósan veszteséges működés közvetett módon gazdasági erőfölénnyel való visszaélést jelent, hiszen a nagy tőkeerejű vállalkozások így tüntetik el versenytársaikat.

Évekig jellemző volt például a piacvezető cégeknél, hogy veszteséges eredményt mutattak ki könyveléseikben, miközben a folyamatosan bővülő lakossági fogyasztásban a piac minden szegmensében nőtt a kiskereskedelmi értékesítés volumene. Az az évről évről nyilvánosan elérhető mérlegadatokból is kiolvasható, hogy azok a cégek, amelyek a bevallásaikban korábban papíron halmozták a veszteségeket, miközben külföldi anyavállalatuknak jelentős kifizetéseket juttattak el, a veszteséges működés tiltásának megvalósulása előtti évben pozitív eredményről számoltak be.

A leglátványosabb ebben a hazánkban a legnagyobb értékesítési felülettel rendelkező Tesco áruházlánc volt, amely nyilvános beszámolói szerint svájci fióktelepe révén 2009 és 2013 között összesen 41,7 milliárd forint pénzügyi eredményét mentesítette a társasági adó megfizetése alól.

Brüsszel szerint azonban a cégeknek a bezárással való fenyegetettség miatt megnövekedett kockázatokkal kell szembenézniük, ha be akarnak lépni a magyar piacra, vagy terjeszkedni kívánnak itt. A kötelezettségszegési eljárás során a kormány már tavaly jelezte az uniónak, hogy a szankcionálás módjaként a bezárás helyett nyitottak más, a közösségi elveknek megfelelő megoldásra, az adóelkerülést azonban továbbra sem támogatják semmilyen területen.

(Magyar Idők, 2018. július 19.)

 

Brüsszeli bürokraták elgáncsolták a magyar kormányt

Az Európai Törvényszék igazából azt mondta ki, hogy a Brüsszeli Bizottság jogosult lehet tagállamok intézkedését felfüggeszteni. Ez kemény figyelmeztetés a magyar kormánynak, tehát nem lehet arra játszani, hogy egy szabályozás vitája úgyis elhúzódik évekig, addig pedig csak menjen.

Az Európai Unió törvényszéke szerint az Európai Bizottság korábban jogszerűen utasította Magyarországot a dohányipari vállalkozásokat terhelő egészségügyi hozzájárulás és az élelmiszeripari vállalkozások tevékenységeihez kapcsolódó élelmiszerlánc-felügyeleti díj alkalmazásának felfüggesztésére – döntött 2018 április 27-én az uniós testület, írja a Magyar Idők.

Az Európai Unió Bírósága szerint az Európai Bizottság 2015-ben meghozott, két különadó felfüggesztésére tett javaslata jogszerű volt – áll az uniós törvényszék közleményé­ben. A luxembourgi székhelyű testület döntése a dohányipari különadót, illetve az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat érinti. A törvényszék a közleményé­ben hangsúlyozza, hogy a bizottság nem a két, progresszív teherviselési rendszer egészének, hanem csak azon részeinek felfüggesztését rendelte el, amelyek állami támogatásnak minősülnek.

Mint ismert, 2015 februárjában Magyarország a dohányipari vállalkozásokat terhelő adónál progresszív adózási mértéket vezetett be, egészségügyi hozzájárulás elnevezéssel, az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat pedig az élelmiszerlánc-szereplőnek minősülő vállalkozásoknak kell megfizetniük árbevételük függvényében.

Az Európai Bizottság vizsgálati eljárást indított, úgy ítélte meg ugyanis, hogy az adókulcsok jelentős mértékű progresszivitása, továbbá az adófizetési kötelezettség beruházások megtételéhez kötött csökkentése az uniós versenyjoggal össze nem egyeztethető állami támogatásnak minősül. A bizottság szerint a progresszív adókulcsok különbséget tesznek a vállalkozások között azok árbevétele alapján, és indokolatlan előnyt nyújtanak az alacsonyabb árbevétellel rendelkező vállalkozásoknak.

Ehhez hasonlóan az adófizetési kötelezettség beruházásokkal összefüggő csökkentése is indokolatlan, ráadásul az egészségügyi hozzájárulás célkitűzésével össze nem egyeztethető előnyt nyújt az ilyen beruházásokat megvalósító vállalkozásoknak. A bizottság arra utasította Magyarországot, hogy az eljárás lezárásáig függessze fel a progresszív adókulcsok alkalmazását. Ezt követően Magyarország a felfüggesztő rendelkezések megsemmisítését kérte.

Az Európai Unió Bírósága mostani határozata kimondja, hogy az uniós bizottság jogszerűen fogadta el a felfüggesztő rendelkezéseket, ezért elutasította Magyarország keresetét.

A törvényszék közleményében emlékeztet arra, hogy 2016. július 4-én a bizottság végleges határozatok meghozatalával lezárta az ezekben az ügyekben érintett határozatokkal megindított hivatalos vizsgálati eljárásokat.

A bizottság a végleges határozatokban megerősítette az utóbbi határozatokban előzetes jelleggel elvégzett értékelést, és megállapította, hogy a szóban forgó nemzeti intézkedések jogellenes és a belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak minősülnek. Mivel Magyarország a keresetindítási határidőn belül nem vitatta a végleges határozatokat, és azok nem képezték tárgyát valamely harmadik személy által benyújtott keresetnek sem, e határozatok időközben jogerőssé váltak.

A törvényszék jelen határozata ellen annak közlésétől számított két hónapon belül kizárólag jogkérdésekre vonatkozó fellebbezést lehet benyújtani a bírósághoz.

(Magyar Idők, 2018. április 28.)

 

Brüsszel felfüggeszthet

És a részletek az Európai Törvényszéktől.

Az Európai Törvényszék friss ítélete szerint az Európai Bizottság jogszerűen utasította Magyarországot a dohányipari vállalkozásokat terhelő egészségügyi hozzájárulás és az élelmiszeripari vállalkozások tevékenységeihez kapcsolódó élelmiszerlánc-felügyeleti díj alkalmazásának felfüggesztésére. Így döntött a bíróság a T-554/15-es a T-555/15-es számú, egyesített ügyekben, írja a Napi.hu.

Dohánycégek különadója

Még 2015 februárjában Magyarország a dohányipari vállalkozásokat terhelő új adót vezetett be, egészségügyi hozzájárulás elnevezéssel, amelyet a dohánytermékek magyarországi gyártásából és kereskedelméből elért éves nettó árbevétel alapján vetnek ki. A lépés célja, hogy forrásokat biztosítson az egészségügyi rendszer finanszírozásához az egészségügyi szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.

Az új adónemhez kapcsolódó adókulcsok progresszíven növekedtek, és azok mértéke 0,2 százalék az adóalap 30 millió forintot túllépő, de 30 milliárd forintot meg nem haladó része után, 2,5 százalék az adóalap 30 milliárd forintot túllépő, de 60 milliárd forintot meg nem haladó része után és 4,5 százalék az adólap 60 milliárd forintot meghaladó része után. Az adófizetési kötelezettség csökkenthető, ha a vállalkozás beruházásokat végez tárgyi eszközökbe.

Miután a bizottsághoz (EB) panasz érkezett, a brüsszeli testület szerv egy előzetes vizsgálat keretében megállapította, hogy az adókulcsok jelentős mértékű progresszivitása, továbbá az adófizetési kötelezettség beruházások megtételéhez kötött csökkentése az uniós versenyjoggal össze nem egyeztethető állami támogatásnak minősülnek. Az EB szerint a progresszív adókulcsok különbséget tesznek a vállalkozások között azok árbevétele alapján és indokolatlan előnyt nyújtanak az alacsonyabb árbevétellel rendelkező vállalkozásoknak. Az adófizetési kötelezettségnek a beruházásokkal összefüggő csökkentése is indokolatlan, ráadásul az egészségügyi hozzájárulás célkitűzésével össze nem egyeztethető előnyt nyújt az ilyen beruházásokat megvalósító vállalkozásoknak.

Mindezek alapján Brüsszel úgy döntött, hogy hivatalos vizsgálati eljárást indít és - mivel az adó már hatályban van - utasította Magyarországot arra, hogy ezen eljárás lezárásáig függessze fel a progresszív kulcsok, illetve a beruházás esetén járó adókedvezmény alkalmazását. Magyarország e felfüggesztő rendelkezés megsemmisítését kérte az Európai Bíróságtól.

Ezt sem úszta meg a magyar kormány: az élelmiszerlánc-felügyeleti díj

A másik ügy pedig egy uniós rendelet (a 882/2004/EK rendelet) révén előírt élelmiszerlánc-felügyeleti díjra vonatkozó magyar rendelkezések. A magyar jogszabályok értelmében e díjat hazánkban az élelmiszerlánc-szereplőnek minősülő vállalkozásoknak bizonyos tevékenységeikhez kapcsolódó árbevételük függvényében kell megfizetniük. A díj célja - az uniós rendelettel összhangban - az élelmiszer-ellátási lánccal kapcsolatban végzett hatósági tevékenységek költségeinek finanszírozása.

2014. december 31-ig a díj mértéke az összes élelmiszerlánc-szereplő számára egységesen az éves nettó árbevétel 0,1 százaléka volt. 2015-től azonban a napi fogyasztási cikket értékesítő üzletek tekintetében az árbevétel növekedéséhez igazodó progresszív adókulcsokat vezettek be, amelyek mértéke 0 százaléktól (az árbevétel 500 millió forintot meg nem haladó része után) 6 százalékig (az árbevétel 300 milliárd forintot meghaladó része után) terjed. Az összes többi élelmiszerlánc-szereplő továbbra is a díj alapját képező árbevétel 0,1 százalékának megfelelő mértékű átalánydíj megfizetésére kötelezett.

Az EB előzetes álláspontja szerint az élelmiszerlánc-felügyeleti díj meredeken progresszív mértéke versenytorzulást okoz a belső piacon, mivel az uniós joggal össze nem egyeztethető állami támogatásban részesíti az alacsonyabb árbevételű kiskereskedőket a magasabb árbevételű gazdasági szereplők kárára. Brüsszel ezért állami támogatásokkal kapcsolatos hivatalos vizsgálati eljárás megindítása mellett döntött, továbbá ezen eljárás lezárásáig elrendelte a felügyeleti díj progresszív díjmértéke alkalmazásának felfüggesztését. Magyarország e felfüggesztő rendelkezés megsemmisítését kérte a törvényszéktől.

Na, tessék, az ítélet

Az Európai Törvényszék a két ügyet azok hasonlósága miatt egyesítette és a szerdán meghozott ítéletében megállapítja, hogy az EB a nemzeti intézkedésekkel kapcsolatban Magyarországgal folytatott előzetes konzultációk alapján helyesen következtetett arra, hogy a hivatalos vizsgálati eljárások lezárásáig Budapest nem kívánta felfüggeszteni az ezen intézkedések tárgyát képező pénzügyi terhek alkalmazását. Így a vitatott felfüggesztő rendelkezések meghozatala az EB által adott arányos válasz volt a kialakult helyzetre. Ezzel kapcsolatban a Törvényszék hangsúlyozza, hogy a biztosság nem a két, progresszív teherviselési rendszer egészének, hanem csak azok azon részeinek felfüggesztését rendelte el, amelyek állami támogatásnak minősülnek.

Magyarország azon állításával kapcsolatban, hogy az EB bizonyos tagállamokban hozott adóintézkedésekkel összefüggésben anélkül indított hivatalos vizsgálati eljárást, hogy közben felfüggesztő rendelkezést hozott volna, a Törvényszék kimondja, hogy a bizottság nem köteles megindokolni azon választását, hogy valamely ügyben miért nem hoz felfüggesztő intézkedést.

A Törvényszék szerint - Magyarország érvelésével ellentétben - a bizottság nem volt köteles a jelen jogvita tárgyát képező döntései keretében meghatározni azon vállalkozások csoportját, amelyek a kifogásolt nemzeti intézkedések kizárólagos kedvezményezettjei voltak.

A Törvényszék szerint a felfüggesztő rendelkezések elfogadását megelőző eljárások során a bizottság megfelelő módon lehetőséget adott Magyarország számára az észrevételei megfogalmazására, amivel az uniós szerv biztosította e tagállam a védelemhez való jogának tiszteletben tartását.

Végül a Törvényszék úgy határozott, hogy az EB jogszerűen fogadta el a vitatott felfüggesztő rendelkezéseket és ezért elutasítja az azok ellen Magyarország által benyújtott kereseteket.

Az EB 2016. július 4‑én végleges határozatok meghozatalával lezárta a jelen ügyekben érintett határozatokkal megindított hivatalos vizsgálati eljárásokat. A bizottság a végleges határozatokban megerősítette az ez utóbbi határozatokban előzetes jelleggel elvégzett értékelést, és megállapította, hogy a szóban forgó nemzeti intézkedések jogellenes és a belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak minősülnek. Mivel Magyarország a keresetindítási határidőn belül nem vitatta a végleges határozatokat és azok nem képezték tárgyát valamely harmadik személy által benyújtott keresetnek sem, e határozatok időközben jogerőssé váltak.

A Törvényszék határozata ellen annak közlésétől számított két hónapon belül kizárólag jogkérdésekre vonatkozó fellebbezést lehet benyújtani a bírósághoz.

(Napi.hu, 2018. április 25., Domokos László összeállítása)

 

A brüsszeli bürokratáknak nem teszik a magyar boltos szabályozás

Ez derül ki az országjelentésből. Jöhet még tyúkszemtaposás pláza-stopban, veszteségtilalomban. A riogatás is káros, az árbevételhez, vagy boltmérethez kötött szabályok pedig Brüsszelben nem kedveltek. A családi költekezést a béremelés hajtja, szerintük is.

Az Európai Bizottság közzétette 2018. évi országjelentését, benne eredmények és kockázatok értékelésével. Az uniós értékelés szerint is a magyar gazdasági növekedést továbbra is főként a belső kereslet hajtotta. Ki is emelik, hogy a háztartások fogyasztását kétszámjegyű bérnövekedés lendítette fel. 

A blokkk.com már korábban kiszámolta, mit is jelent ez. Az elmúlt három esztendőben a korábbiakkal szemben a bruttó reálkereset gyorsabban nőtt a gazdaság teljesítményénél, nem is kicsit, 2015-17 között kétszeres az ütemkülönbség, a hároméves időszakot együtt nézve:

  2015 2016 2017 2013-2017
GDP 103,4 102,2 104 + 9,9%  
bruttó reálkereset 104,4 105,7 110,3 + 21,7%
KSH alapján blokkk.com , változás előző évhez képest, kiigazítatlan volumenindexek

Ebben azért lát kockázatot az Unió is. De végül 2018-ra további lakossági fogyasztásbővülést vetít előre.  Fennáll annak a kockázata az értékelés szerint ugyanakkor, hogy a háztartások bizalmának emelkedése és a tartós fogyasztási cikkek elhalasztott beszerzésének pótlása miatt az infláció felgyorsul. A lakossági hitelfelvétek a kedvező kamatkörnyezetben ebben az irányban is hat.

A boltos világgal is összefügg, hogy az egészségtelen életmódhoz kapcsolódó egészségügyi kockázatok továbbra is magasak, az uniós értékelés szerint. A 2000. évi 30 %-os szintről ugyan csökkent, de a felnőttek még mindig több mint egynegyede napi rendszerességgel dohányzott 2014-ben, ami az EU-ban a harmadik legmagasabb arány. Az egy felnőttre jutó alkoholfogyasztás mintegy 10 %-kal magasabb az uniós átlagnál, és az elhízás előfordulása a 2000. évi 18 %-ról az EU-ban a harmadik legmagasabb arányt elérve 2014-ben 21 %-ra nőtt. Tehát, tesszük hozzá a blokkk.com részéről, van, amiből kevesebbet kellene vásárolni és fogyasztani, az pedig csak hab a tortán, hogy mind az állam az adók révén, mind a boltosok egyes egészségre káros árucikkekből azért jól keresnek.

És akkor a boltos világ uniós bürokratáknak nem tetsző szabályozásáról

Magyarország komoly termelékenységi problémával szembesül a jelentés szerint. A termelékenység növekedése már tíz éve elmarad a szomszédos országokétól. A kkv-k innovációs hajlandósága alacsony, Magyarország továbbra is csak visszafogottan használja a digitális technológiákat. És egyéb okokkal is összefüggésben a szolgáltatások és a kiskereskedelem szabályozási akadályai, a szabályozás kiszámíthatatlansága gátolja az erőforrások hatékony újraelosztását, tehát - tesszük hozzá - a fejlesztéseket, beruházásokat, ráadásul a boltos korlátozások kedvezőtlenül hatnak a beszállítói és a beruházásokat szállító vállalkozói körre is.

Megjegyzi a jelentés azt is az ajánlások sorában, hogy erősítse meg a szabályozás kiszámíthatóságát, az átláthatóságot és a versenyt, különösen a szolgáltatási ágazatban és azon belül a kiskereskedelemben.

Nem szerencsés a boltok korlátozásával riogatni

A szolgáltatás szektor szabályozásában problémát jelent a jogi keret kiszámíthatatlansága, ami különösen a kiskereskedelmi ágazatot érinti. Az elmúlt években gyakran jelentettek be a kiskereskedőket érintő újabb korlátozásokat. Ez akkor is elrettentheti a beruházókat, ha a tervezett intézkedések végül nem valósulnak meg.

Bevezették, majd visszavonták a vasárnapi nyitvatartás tilalmát. Az Európai Bizottság jogi lépései nyomán a hatóságok visszavonulót fújtak a progresszív élelmiszerlánc-felügyeleti díj beszedésében. 2017 tavaszán újabb korlátozó intézkedéseket jelentettek be, de ezeket eddig nem vezették be.

A jogszabályi javaslatok gyakran az árbevételhez, vagy az üzletmérethez vannak szabva, így alapvetően a külföldi kiskereskedelmi láncokat érintik. A bizonyos méret feletti üzletek nyitásának szabályozása, annak nem egyértelmű alkalmazása változatlanul bizonytalanságot okoz (ez a pláza-stop). Továbbra is hatályban van a veszteséges működés tilalma, ami fokozza a szokásos üzleti kockázatot (két egymást követő veszteséges esztendő után a 15 milliárdnál nagyobb boltos vállalkozásnak be kell zárnia a napi cikkek kereskedelmében).

És ami az országjelentésben nincs benne, hogy folyik az eljárás sajtóértesülések szerint az élelmiszereknél a hazai és import cikkekre kötelezően előírt azonos árképzéssel szemben is (az árrést ugyanúgy kell kiszámolni, ha hazai, vagy import a boltban árult ennivaló, nem lehet például össze-vissza leárazni az importot, a hazait pedig drágán adni).

(blokkk.com, 2018. március 9.) 

 

Ez nagyon nem jött be a multi diszkontok elleni harcban

Nem tudta a kormány kisöpörni a diszkontokat a világörökségi területekről.

Egyszerűen átlépnek a diszkontok azon a szigorításon, amely 2018 január elsejétől kitiltja őket a világörökségi területekről. Ráadásul egyelőre úgy tűnik: a kormány lépései ellenére megállíthatatlan a növekedés ezeknél az üzleteknél, írja a HVG.

2018 január elsején bezárt egy fővárosi diszkont élelmiszer-áruház: az Aldi Kossuth Lajos utcai üzlete felújítás miatt marad zárva egy ideig, ennek során – mint megtudta a HVG a lánctól – korszerűsítik a gépészeti rendszert, a kültéri világítást és új padlóburkolatot is kap a volt Úttörő Áruház helyén három éve, 2014 decemberében megnyílt élelmiszerbolt. 

A megnyitó annak idején néhány nappal előzte meg annak a törvénymódosítónak az elfogadását, amely 2018 január elsejétől kitiltotta a „világörökségi terület nagyvárosias lakóterületéről” a diszkontokat, vagyis azokat a napi fogyasztási cikkeket értékesítő, 400 négyzetméternél nagyobb üzleteket, amelyek nem rendelkeznek „friss hús, húskészítmény és tejtermék” kimérésére szolgáló pulttal. Az Aldi a HVG kérdésére nem erősítette meg, hogy a nyitást mindössze három évvel követő felújításra ez lenne a magyarázat, azt azonban jelezte a lánc, hogy „a munka során módosul az üzlet belső elrendezése is”.

Nem ez az egyetlen üzlet a fővárosban, amelyet diszkontból szupermarketté alakítottak át, hogy elkerüljék a bezárást. A Lidl nemrég adta át a Lövölde tér sarkán – szintén a világörökség úgynevezett védőövezetében – található boltját, amelybe csemegepultot is raktak, és néhány sarokkal arrébb található üzletében a harmadik nagy diszkontlánc, a Penny is telepített egy ilyet.

Ez nagyon nem jött be

A diszkontláncok tehát így – az üzletek különösebb átalakítása nélkül – teljesítik a jogszabályban leírt kötelezettségüket. A törvényalkotók szándéka azonban vélhetően nem ez volt, hanem a visszaszorításuk annak érdekében, hogy – teljesítve a kormányfő szintén 2014-ben kifejtett álmát – a kiskereskedelemben is 50 százalék fölé nőhessen a magyar cégek aránya.

Nem ez volt azonban az egyetlen olyan lépés, ahol kudarcot vallott a kormány a kereskedelmi multikkal szemben. Vagy azért, mert – mint az élelmiszerlánc-felügyeleti díj drasztikus emelésénél – a lépést az uniós joggal ellentétesnek ítélték, vagy azért, mert – a vasárnapi boltzár esetében – azt elsodorta a népharag. A legutolsó, a multik hirdetési újságjait szorongató javaslatokat pedig vagy be sem terjesztették, vagy visszavonták.

A legmélyebb ütést mégis az egyik legnagyobb magyar tulajdonban levő üzletlánc, a CBA kormánnyal igen jó kapcsolatokat ápoló alapítója, Baldauf László vitte be karácsony előtt. Legalábbis ekkor derült ki, hogy a veterán üzletember tíz saját tulajdonú üzletéből hatot üzemeltetésre átad a Lidlnek.

Épp annak az üzletláncnak, amelyet a leginkább sújtott a plázastop, vagyis az az előírás, hogy 400 négyzetméternél (2015 előtt 300 négyzetméternél) nagyobb üzletet csak külön engedéllyel lehet létesíteni.

Tette mindezt úgy, hogy a megállapodás után adott interjúban azt is megerősítette, „más piaci szereplőkkel” is tárgyal. A hvg.hu úgy értesült, nem csak diszkontok vehetik át a CBA üzleteit, egy áruház az Auchan üzemeltetésébe mehet át.

A kormány célja akkor smafu?

Baldauf László ennek ellenére úgy látja, teljesülhet az a kormányzati szándék, hogy a kiskereskedelmi forgalom többségét magyar tulajdonú vállalkozások adják. A céltól egyébként nem állunk messze: céges beszámolókon alapuló kalkulációjszerint az élelmiszerek piacán 46 százalékos a magyar bevétel aránya. Más kérdés, hogy ez 2013-ban még 50 százalékos volt, vagyis a diszkontok térnyerésével romlik a helyzet.

Mivel több mint 21 ezer kisebb-nagyobb élelmiszer jellegű vegyesboltról beszélünk, a mostani átvétel alig változtat ezen, van azonban még egy szempont, amely bonyolítja a helyzetet. Baldauf László ugyanis nem adja el az üzleteit, csupán bérbe adja a tulajdonában levő üzlethelyiségeket a boltra vágyó multiknak – vagyis az is kérdés, ezek mostantól magyarnak számítanak vagy sem.

A forgalom ugyanis például a Lidlé, a bérleti díj azonban a CBA kasszáját hizlalja majd. (Nagyjából hasonló a dilemma, mint a Coca-Colánál, amelyről nemrég derítette ki a korábban a multik ellen ágálló Fazekas Sándor, hogy valójában magyar termék, hiszen itthon készül.)

Ennél érdekesebb lehet az, hogy a következő időszakban hogyan igyekszik majd a kormány biztosítani a magyar túlsúlyt. A sok elhalt próbálkozás mellett háttérbe szorult ugyan, de egy fontos előírás esetében sikerrel járt a kabinet. December közepén – éppen a CBA és a Lidl közötti megállapodás napján – jelentette be Lázár János, hogy az Európai Bizottság jóváhagyta a kereskedelmi törvény egy szigorú pontját, amelyet mindjárt alkalmazni is fognak. E szerint ha egy napi fogyasztási cikkeket árusító üzletlánc árbevétele meghaladja az évi százmilliárd forintot, az automatikusan piaci erőfölényt jelent. Ezt az összeghatárt pedig valamennyi multi lánc lazán átlépi.

A piaci erőfölény önmagában nem büntetendő, de az érintett üzletláncoknak szigorú előírásokat kell betartaniuk a beszállítókkal szemben. Például nem tarthat vissza árut, nem köthet ki előnytelen feltételeket, vagy – és ez már a vevőket is érinti – nem alkalmazhat túlzottan alacsony árakat, csak azért, hogy ezzel a versenytársakat lehagyja.

Jön majd a leggazdagabb magyarok egyike

A lapunknak nyilatkozó szakértők azt mindenesetre nem tartják valószínűnek, hogy a következő fél évben – vagyis a választások és az új kormány megalakulása előtt – radikális változások történnének a kiskereskedelemben, legyen szó akár törvényi változásokról, akár átalakulásokról. Annál is inkább, mivel egy új magyar lánc kiépítéséhez iszonyatos tőkére lenne szükség, akárcsak ahhoz, hogy netán egy teljes, felfuttatott láncot vásároljon fel valaki. Ám ha ezt a pénzt mégis összeszedi egy magyar befektetői kör, aligha valószínű, hogy a nem éppen hatékonyan működő hazai áruházláncokra csapna le.

Az sem elhanyagolható, hogy a diszkontcégeknek nem csak kisebb a munkaerőigényük, hanem könnyebben gazdálkodják ki a magasabb fizetéseket is, ami tovább növelheti versenyelőnyüket. Így pedig egy új lánc alapításánál logikusabb Baldauf László lépése, ami akár követőkre is találhat. És még jobban gyorsulhat a diszkontok térnyerése – csemegepulttal vagy anélkül.

(HVG, 2018. január 8.)

 

Az Európai Bíróság dönt, milyen kard használható a multik ellen

Az Európai Bíróság ítéletet mond a multik áruházakra kivetett sávos adókról. Eldőlhet, hogy felfüggeszthet-e egy különadót a Bizottság. Eddig nem változtak a piaci súlyok. Október 12-én tárgyalás, majd később ugyan, de már ítélethozatal jön.

A luxemburgi székhelyű Európai Bíróság honlapja szerint október 12-én tárgyalja a magyar kormánynak azt a beadványát, melyben a magyar fél felperesként kifogásolta az Európai Bíróságnak az élelmiszerlánc-felügyeleti díj új rendjét, valamint a dohánygyártók egészségégügyi hozzájárulását felfüggesztő döntését. 2015-re ugyanis olyan rendszert alakított ki a magyar kormány, melyben a nagy multi áruházaknak egy sávos adózási rendben a korábbi egy ezrelékes kulccsal szemben sokkal többet kellet volna befizetniük. Becslések szerint ennek a többletnek az összege 20 milliárd forint felett járt volna az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Metro, a Peny, a Spar és a Tesco esetében. Az adóemelés egy sávos rendszerben kizárólag a multi élelmiszeres áruházakat érintette. Az Európai Bizottság azonban 2015 nyarán, még a júliusi befizetési határidő előtt felfüggesztette a törvény végrehajtását. Ugyancsak ez lett a sorsa a dohánygyárak különadójának is.

Az Európai Bíróság honlapja szerint október 12-én meghallgatják a feleket a kérdésben, a magyar kormányt és az Európai Bizottságot, majd ezt követően - néhány hónap múlva - ítéletet is hirdetnek az ügyben. Ennek rendkívüli a súlya, hiszen a magyar kormány kétségbe vonta a Bizottság eljárásának jogosságát. Ha a bíróság a magyar kormánynak ad igazat, akkor az azt jelenti, hogy a Bizottság nem tud hasonló esetekben azonnal beavatkozni a tagállamok döntéseibe (Lengyelországban is elmeszelte az ottani sávos jellegű kiskereskedelmi különadót). És persze ehhez kapcsolódó kérdés, vajon egyáltalán kivethető-e olyan sávos adó, ahol gyanús lehet a tagállamok közötti megkülönböztetés.

A Bizottság álláspontja egyébként az, hogy egy, az árbevételre épülő sávos adózási rendben, ahol a multinacionális áruházak megítélése szerint aránytalanul több adót fizetnek, elfogadhatatlan megkülönböztetés a nemzeti és a más tagállamok befektetőivel szemben. Ráadásul az indokolatlan megkülönböztetés mellett (mivel az Uniónak minden tagország egyformán kedves) ez egyidejűleg tiltott állami támogatást is jelent (oly módon, hogy aki hazai vállalkozásként kevesebb adót fizet, az mentesülve egy közteher alól, közvetett módon kap támogatást az államtól).

Multi kiszorítós fegyvertár

A magyar kormány igyekezett a legkülönbözőbb szabályozási eszközökkel nyirbálni a multi élelmiszeráruházak terét. Célját nem is rejtette véka alá, a hazai kisvállalkozások pedig nyilván nem is bánták mindezt, hiszen ezrével zártak be évente végleg. Az első ágazati különadót a 2010-12-es időszakra vetette ki a kormány, vizsgálta is az Unió, de kifutása miatt a 2012-es esztendőt követően az eljárás leállt. Közel 100 milliárd forintot be is szedett három év alatt a költségvetés, de itt egyébként a kisebb hazai vállalkozások egy része is fizetett egy alacsony kulcs után.

2015-ben az élelmiszerlánc felügyeleti díjat célozta meg a kormány, amivel ostorozhatja a multi áruházakat. Ekkor az 50 milliárd forint feletti árbevételi sávokban vetett ki a  0,1 ezreléknél nagyobb kulcsokat, 50 milliárdonként lépve egyet, így a 300 milliárd forint feletti sávban már 6% volt a sarc. Ennek a felfüggesztése a vita tárgya a bíróságon.

De hát más multikorlátozó döntéseket is hozott a kormány, például 2011-től él a plázastop, mely 2014-től némi ráncfelvarráson esett át, de a lényege nem változott. A két egymást követő esztendőre mért veszteségtilalom is a nagyáruházak ellen irányul, bár az uniós rostától távolságot tartva a korábban előirányzott értékhatárt lenyomta a kormány 15 milliárd forintra. Így viszont néhány nagyobb magyar lánc fajsúlyosabb tagja is a veszélyeztetett körbe jutott, de a lényeg nem változott.

Hogyan is áll az élelmiszeres piac

A kormány célja, hogy nagyobb teret adjon a hazai vállalkozásoknak az élelmiszer kereskedelemben. Önmagában a szándék nem is vitatható, hiszen egy kormány alapvető feladata a nemzeti vállalkozások támogatása. A kérdés csak az, hogy ezt milyen módon teszi, például támogatja a fejlesztéseket, a képzést, vagy csak adminisztratív korlátokat próbál felállítani. De hát a lényeg, hogy hol is tart ma a piac. A blokkk.com egy toplista adatait vetette össze a KSH egyes adatsorával, ami módszertani oldalról nem a legszerencsésebb, de az némi eligazodást segíthet. Jól jönnének egyébként az online pénztárgép adatok, azok fillérre pontosak, de onnan kívülállónak nehézkes adatokat lehívnia. Az izgalmas egyébként a kisvállalkozások köre lenne, hiszen a nagy multi áruházak mérlegbeszámolói már sokat elárulnak a teljesítményéről, a kicsik összegzése viszont nehézkes.

Végül is az látszik a jelenleg elérhető nyilvános adatokból, hogy az élelmiszer kiskereskedelemben ügyködő hat nagyáruház súlya az elmúlt években nagyságrendjét tekintve gyakorlatilag nem változott, kismértékben 50% felett mozog. Ez az a szint, melyet szándéka szerint lejjebb nyomna a kormány. A hazai nagyláncok némi teret veszítettek, miközben meglepő módon a legkisebb boltosok súlya közel ötszörösére növekedett (ebben persze a módszertan is ludas lehet, de az elmozdulás ténye nehezen vonható kétségbe, ráadásul a kisboltosok megkapaszkodására nemzetközi példa is akad, Lengyelországban hasonlót figyeltek meg az elemzők).

Az Európai Bíróság döntése azért is fontos, mert ezzel eldőlhet, milyen fegyvertárat használhat a kormány a jövőben. Turkálhat bátrabban a szabályozás arzenáljában, vagy marad a felvásárlás lehetősége, amihez viszont már több fél akarata szükséges. Meg nem kevés pénz.

  2011 2014 2016
multi áruházak 1.953 56% 2.267 54% 2.439 54%
hazai nagyláncok 1.442 41% 1.444 35% 1.475 32%
kisboltok 119 3% 469 11% 626 14%
élelmiszer kiskereskedelem 3.514 100% 4.180 100% 4.540 100%
Trade Magazin, KSH, érték: milliárd forint, bruttó, multi áruházak: Aldi, Auchan, Lidl, Penny, Spar, Tesco, magyar láncok: CBA, COOP, Reál, kisboltok: KSH-top (multi+hazai nagylánc)

(blokkk.com, 2017. október 6.)

 

A kormány megint nekiesne a multi áruházaknak

A kancelláriaminiszter támogatja a KDFSZ törekvéseit és a kormány várja a szabályozási javaslatokat.

Lázár János levélben biztosította a Tescónál sztrájkkészültséget hirdető szakszervezetet: a kormány támogatja a dolgozók törekvéseit, és szükségesnek tartja a bérek, valamint a létszám megfelelő rendezését, értesült a Magyar Idők. A kancelláriaminiszter levele szerint ősszel újra a parlament elé kerülhetnek olyan javaslatok, amelyek a kormány 2010-ben megkezdett kereskedelempolitikáját folytatják (a blokkk.com megjegyzése: a kormány kereskedelempolitikai céljai nem a sztrájkolók törekvéseiről szólnak, bár ettől, mint célok, még lehetnek helyesek is).

– A kormány továbbra is elkötelezett a 2010-ben megfogalmazott kereskedelempolitikai akcióterv végrehajtása mellett. Eltökélt szándékunk egy olyan, egészségesebb szerkezetű intézkedéscsomagot javasolni az Országgyűlésnek, amely a munkavállalók védelmére és a fogyasztók érdekeire fókuszáló hazai kereskedelmi szektor létrehozása felé hat, közölte Lázár János kancelláriaminiszter a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetével (KDFSZ).

A Magyar Időkben ismertetett levél szerint az Orbán-kormány fontosnak tartja a bérfelzárkóztatás ügyének rendezését a kereskedelmi szektorban, és teljes mértékben egyetért a szakszervezetek azzal a felvetésével, hogy a létszámhiány problémájára mielőbb megoldást kell találni.

Lázár János kifejti, a kabinet 2010 óta számos olyan intézkedést hozott, javasolt, amelynek célja a létszám­hiány, valamint több időszerű kérdés, például az élelmiszer-ellátás biztonságosságának orvoslása volt. Ezeket a felvetéseket tartalmazta például a 2017-es tavaszi ülésszakon felmerült komplex tárcaközi javaslatcsomag is. – Bár a tervezet akkor nem jutott a parlamenti honatyák elé, továbbra is napirenden van az átfogó szabályozás végrehajtása – közölte a Miniszterelnökség első embere.

Vélekedése szerint a kiskereskedelemben kialakult munkerőhiány miatti anomáliák megoldására két lehetséges út van: egyrészt fontos a dolgozók bérének rendezése, másrészt a megfelelő számú munkaerő biztosítása érdekében szükséges a szektorban foglalkoztatottak színvonalas szakmai képzése, átképzése. Ennek megvalósításához és a további lépésekhez javaslatokat vár a kormány, derül ki a KDFSZ-nek küldött levélből.

A Magyar Idők megtudta, eközben újabb szintre lépett a legnagyobb ágazati foglalkoztatónál kihirdetett sztrájkkészültség. Eldőlt, hogy szeptember 6-án újabb egyeztetést tartanak, mivel a dolgozók egységes döntése nyomán napokon belül leáll az áruházlánc az egész országban. A kiszolgálók, pénztárosok, raktárosok, logisztikai munkatársak, árufeltöltők, hátsó területi munkatársak, hús- és csemegepultosok, pékek, műszaki és ruházati eladók, továbbá az online szolgáltatás alkalmazottai, de például a győri office-központ dolgozói is egy emberként várják, hogy megkezdődjön az akció, a szakszervezet szerint. 

– Úgy döntöttünk, nem engedjük, hogy a karácsonyi bevásárlási szezonba ilyen körülmények között hajszolják bele a dolgozókat. Az elhatározásunk egyértelmű: sztrájkolunk, ha a Tesco regionális prágai központjában vagy Londonban nem hallják meg a magyar munkavállalók szavát – jelentette ki lapunknak Bubenkó Csaba, a KDFSZ elnöke.

A sztrájkbizottságokat vezető érdekképviselő leszögezte: továbbra is nyitottak az egyeztetésre a munkáltatóval, de az időhúzás és a félrevezetés nem elfogadható számukra, ezért nincs értelme tovább várniuk az akcióval. – Elmúltak azok az idők, amikor kiszolgáltatottan várják a magyar munkavállalók, hogy változzon a számukra egyre elviselhetetlenebb, külföldi tulajdonú üzletláncok dirigálta helyzet – fogalmazott.

Információink szerint a törvényes sztrájk előtt már a naponta szükséges áruszállítás sem fog megvalósulni a lánc egységeibe, vagy akadozó ellátásra kell számítani, a szervezők ugyanis egységes fellépést terveznek valamennyi munkakörben. Így például előfordulhat, hogy a tiltakozás napját megelőző éjjel sem kerülnek már fel az új áruk a polcokra, a termékek pedig nem érkeznek meg a boltok raktáraiba, vagy az internetes megrendelőkhöz

– A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete is teljes mértékben beleállt a KDFSZ által kezdeményezett markáns, de törvényes akcióba. A Tesco már nem számíthat arra, hogy akadnak olyanok, akik nem a sztrájkot látják jó megoldásnak, ugyanis folyamatosan nő a dolgozói nyomás. Nekünk az a dolgunk, hogy értük harcoljunk, nem pedig az, hogy a multi üzleti szempontjait tartsuk szem előtt – mondta Bubenkó Csaba, aki szerint történelmi jelentőségű a mostani összefogás ereje.

Jelezte: annyira előrehaladott állapotban van a sztrájkra való felkészülés, hogy akár már rövid időn belül bejelenhetik az akció időpontját. Felhívta a figyelmet arra: a törvény lehetővé teszi azt, hogy más kiskereskedelmi láncok alkalmazottai is szolidaritási sztrájkot tartsanak a tescósok által meghirdetett időpontban, és úgy tűnik, erre több ágazati szereplőnél növekvő erre az igény.

(Magyar Idők, 2017. szeptember 5.)

 

Szolidaritási alapot csináltatnak a sztrájkolók

a kormánnyal, de nem maguknak. Ezzel azért maguknak is és a Tesconak is ártanának. A miniszteri biztos azonban megfenyegette a multi áruházakat, kilátásba helyezve a kormány beavatkozását, újabb sarccal riogatva. Így persze megint nekimenne a brüsszeli bürokratáknak. ₪₪₪

Az M1 2017. augusztus 15-i híradójában a kereskedelempolitika összehangolásáért felelős miniszteri biztos úgy nyilatkozott, hogy "nem egy kötelező jelleggel, de egy ösztönző kerülne kialakításra a tekintetben, hogy bizonyos árbevétel fölött, bizonyos négyzetmétereket figyelembe véve azok a láncok, amelyek jóval kevesebb munkaerőt alkalmaznak, vagyis jóval nagyobb a leterheltsége ezen cégek dolgozóinak, ők valami fajta szolidaritási hozzájárulással éljenek a kereskedelmi szektor felé".

Az M1 Híradójának tudósítása szerint "a multinacionális cégeknek jobban a zsebükbe kellene nyúlniuk, hiszen komoly profitot termelnek..." és "ha nem enyhül a bérfeszültség, akkor a kormány közbeavatkozik...". A szolidaritási alap a szakképzést és a vidéki kisboltokat támogatná.

A sztrájkhelyzet szálait közben alaposan összekuszálják az egymással versengő szakszervezetek, hiszen a KDFSZ a sztrájkkezdeményezéséből kigolyózta a vele korábban együtt tüntető Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetét, aki persze nem akart lemaradni, ezért ő is meghirdette a maga sztrájklehetőségét. Így már egyre sűrűbb a homály, igazából mit is akarnak, amiből - erre is rámutatott a blokk.com - nem lehet kizárni egy létszám szabályozási javaslatot sem. Ennek egyébként a munkavállalók is megihatják a levét, akiknek valóban lehetne több a fizetésük és valóban nehezek a munkakörülményeik, de hát ez igaz a nemzetgazdaság sok más területére is. A magasabb bérnek és a jobb munkakörülményeknek azonban ára van, amire egy szolidaritási alap soványka gyógyír lenne - és akkor mi van a többi területével a gazdaságnak. Ráadásul - mivel csak multi áruházak fizetnének - gyaníthatóan fennakadna a brüsszeli bürokraták szűrőjén, ugyanúgy, mint a korábban elmeszelt élelmiszerlánc felügyeleti díj, vagy a reklámadó, de időközben eljárás alá vonták már a veszteségszabályt is.

A szakszervezeteknek azért is megfontoltnak kell lenniük, mert ha követeléseiket nem tudják elérni, akkor - a miniszteri biztos nyilatkozata alapján - lehet, hogy esetleg akár erre is hivatkozva lép a kormány - lám-lám, a multik sem fizetik meg rendesen a dolgozóikat - alapon. Igaz, a miniszteri biztos nem beszélt a készülő sztrájkról.

És ha esetleg lép a kormány, furcsa lenne, ha a Tesco is kapna bármilyen szolidaritási alapból támogatást, vagy éppen kiszorulna a befizetők multi táborából, inkább az valószínű, hogy tőle elvárnák a politikusok, fizessen, hiszen ő is multi és profitot termel. Ennek árát pedig a Tesco alkalmazottai is fizetnék. A blokkk.com már rámutatott arra, hogy a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének nyilvánosság elé jutott, legalább 17 milliárd forintot elérő, egy ágazati adónyit jelentő követelése teljesíthetetlen lehet a Tesco számára, de hát majd tárgyalni fognak erről. A KASZ javaslatai legfeljebb homályosan számszerűsíthetőek, most nem is lehet kísérletezni velük.

Az eddigi szabályozási javaslatok jelenleg partvonalon kívül vannak

A legutóbbi szabályozási javaslat arra irányult, hogy az egy főre jutó árbevétel alapján kellett volna a létszámot feltölteniük a multi áruházaknak, ha az nagyobb 36 millió forintnál. De - és ez volt benne a csavar - ez a létszámfeltöltés megváltható lett volna a szakmai minimálbér 60%-nak befizetésével, egy ellátásbiztonsági alapba (ami olcsóbb, mint embert felvenni, egyébként hiába, nevekben nincs hiány). A legnagyobb multi áruházláncok közül a korábbi számok alapján a Tesco és a Spar akár meg is úszhatta volna ezt a létszámsarcot, hiszen az akkori információmorzsák szerint nem a bolti eladók képezték volna a kötelező létszámszámítás alapját, hanem minden alkalmazott, de ez ma már mindegy, 10 milliárd felett lett volna a teher:

 
árbevétel 
milliárd forint
dolgozók létszáma  előírt létszám  kötelezettség
 + létszám adómilliárd forint
Aldi 108 1.854 3.000 + 1.146 1,4
Auchan 282 6.294 7.833 + 1.539 1,8
Lidl 283 3.543 7.861 + 4.318 5,2
Metro 151 2.462 4.194 + 1.732 2,1
Penny 178 3.027 4.944 + 1.917 2,3
Spar 414 13.276 11.500 - -
Tesco 614 18.082 17.055 - -
dm 76 2.145 2.111 - -
Rossmann 56 1.289 1.555 + 266 0,3
Müller 38 916 1.055 + 139 0,1
összesen       11.057 13,2
Forrás: Elektronikus Beszámoló Portál, utolsó éves beszámoló adatok, árbevétel: nettó,

A korábbi javaslat egyszerűbb volt, de sokkal többe került volna, hiszen közel 20 ezer alkalmazottat akartak a multi áruházak nyakába varrni, ami élből 20 milliárd feletti pénzt jelentett volna, már akkor:

  árbevétel fizikai bolti dolgozók száma előírt létszám
Aldi 108 1.500* (1.854) 3.000
Auchan 282 4.963 7.800
Lidl 283 3.000* (3.543) 7.800
Metro 151 1.241 4.100
Penny 178 2.279 4.900
Spar 414 10.000* (13.276) 11.500
Tesco 614 15.000* (18.082) 17.000
Forrás: Elektronikus Beszámoló Portál, utolsó éves beszámoló adatok, árbevétel: nettó,*/: becsült adat, zárójelben a teljes létszám

(blokkk.com, 2017. augusztus 16.)

 

Felügyeleti díj: élt hat hónapot

Az Unió azért függesztette fel a felügyeleti díjat, hogy ne kelljen fizetni. Ehhez azonban össze kellene ülnie az Országgyűlésnek még júliusban, mivel az erre vonatkozó magyar jogszabály addig van hatályban, amíg meg nem változtatják. Júliusban ez kizárt. A reklámadóhoz hasonlóan előfordulhat, hogy a többiek járnak rosszul, mivel nekik majd többet, a láncoknak meg kevesebbet kell fizetniük: 0,3% lehet az új kulcs. Frissítés: időközben megjelent a NÉBIH állásfoglalása, mely alapján a kereskedőknek nem kell fizetniük július 31-ig, a mezőgazdasági termelőknek és az élelmiszeriparnak viszont igen.

Az Európai Bizottság határozatának szövege még nem ismert, de a július 15-i sajtónyilatkozat egyértelmű: "az árbevételen alapuló díj önmagában véve nem vet fel állami támogatási kérdéseket". Tehát a baj valóban nem a díj létével van, a 0,1%-os kulcs évek óta létezik (a kormány úgy is tesz, hogy emiatt minden rendben van), hanem azzal, hogy a fizetési kötelezettséget meghatározó kulcsok kizárólag a hét nemzetközi áruházlánc (Aldi, Auchan, Lidl, Metro, Penny, Spar és a Tesco) esetében jó nagyokat ugranak. Ennek alapján a felügyeleti díj 30 milliárd forint körüli összegének kétharmadát ez a hét cég fizeti.

Az Unió számára minden tagország egyformán kedves, ez lételeme a közösségnek. Egyébként a nagy áruházláncokat sok tagországban piszkálják azért, mert erőfölényükkel szemben a kisvállalkozások és a kisbeszállítók eleve valóban hátrányban vannak. A kérdés mindig az, hogy visszaélnek-e az erőfölényükkel. Hozzátartozik a képhez, hogy sok ország multija otthonában már nemzeti vállalkozás (például az Auchan Franciaországban, a Tesco Nagy-Britanniában, az Aldi, a Lidl, a Penny Németországban).

Az Unió közleménye azt is kimondja, hogy "az új szabályok 2015. január 1-jén léptek hatályba, és az első befizetések július végén válnak esedékessé, a Bizottság emellett úgy döntött, hogy a progresszív adómértékek alkalmazásának felfüggesztésére kötelezi Magyarországot mindaddig, amíg a Bizottság be nem fejezi az állami támogatás vizsgálatát". Ezt viszont már azért rögzíti a Bizottság, hogy július végén ne kelljen a díjat megfizetni.

Előreláthatóan azonban az Országgyűlés nem fog a következő két hétben összeülni és megváltoztatni a felügyeleti díj szabályait. Jó, de akkor kell-e fizetni, vagy nem július végén, hiszen a törvény a hónap utolsó napján hatályban lesz. A kiinduló pont maga a törvény.

Mire is vonatkozik a díjfizetés rendje?

A felügyeleti díj megfizetéséről a 2008. évi XLVI. törvény (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről) rendelkezik. A kötelezettségeket azonban két részre osztja. Így a 47/B.§ (3) bekezdés azt mondja ki, hogy a felügyeleti díj mértéke az előző évi értékesítési nettó árbevétel 0,1%-a, nem számítva azokat, akiknek másként kell fizetniük (tehát a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban tevékenykedő vállalkozások 0,1%-ot fizetnek).

A másként fizetők a napi fogyasztási cikk kereskedő vállalkozások, rájuk viszont a (3a) bekezdés vonatkozik. Ennek alapján a felügyeleti díj mértéke a kereskedelmi törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetében az előző évi nettó árbevételének meghatározott része, a következők szerint:
– 500 millió forintot meg nem haladó része után 0%,
– az 500 millió forintot meghaladó, de 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,1%,
– az 50 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 1%,
– a 100 milliárd forintot meghaladó, de 150 milliárd forintot meg nem haladó része után 2%,
– a 150 milliárd forintot meghaladó, de 200 milliárd forintot meg nem haladó része után 3%,
– a 200 milliárd forintot meghaladó, de 250 milliárd forintot meg nem haladó része után 4%,
– a 250 milliárd forintot meghaladó, de 300 milliárd forintot meg nem haladó része után 5%,
– a 300 milliárd forintot meghaladó része után 6%.

Az 1-6%-os kulcsok kizárólag a felsorolt hét áruházláncot érintik, a többi kereskedő vagy nem fizet, vagy csak 0,1%-ot. A franchise rendszerben ügyködő CBA, COOP és Reál Hungária tagjai is csak 0,1%-ot fizetnek.

Az előbbiek alapján döntő kérdés, hogy a Bizottság az egész díjfizetési rendet felfüggesztette-e, vagy  csak az említett progresszív rendszert.

Lehet, hogy mázlija is van a kormánynak, meg el is szólta magát?

Ez csak a hivatalos határozatból derülhet ki, amit azért nagy valószínűséggel gyorsan kézbesíteni is fognak a magyar kormány részére, ráadásul a döntés előbb-utóbb nyilvános lesz. Nos, ha a (3) és a (3a) bekezdéseket egyaránt felfüggesztette a Bizottság, akkor a bukta 30 milliárd forint. Ha csak a (3a) bekezdést, ami a progresszív kulcsra vonatkozik, akkor a mezőgazdasági termelők és az élelmiszergyártók kötelezettségével kapcsolatban semmiféle kérdés nem vetődhet fel, egyértelmű, hogy fizetniük kell július végén. Ez 8-9 milliárd forint biztos bevételt jelenthet zökkenők nélkül, a mezőgazdasági termelők és az élelmiszer ipar révén.

A kereskedők a (3a) bekezdés alapján fizetnek, valamennyien, aki napi fogyasztási cikket értékesítenek. Ez a befizetés viszont biztos, hogy kétségessé vált a felfüggesztés nyomán, így legalább 23-24 milliárd forint a tét. Nos, a kormány képviselője július 17-i sajtótájékoztatóján említést tett egy 23 milliárd forintos összegről, lehet, hogy igazából erről volt szó és már tudják, hogy csak a progresszív kulcsokat, tehát a (3a) bekezdést, a kereskedők befizetését függesztette fel az Unió. De az is lehet, hogy nem. (Egyébként a 8-9 milliárd forint és a 23-24 milliárd forint összege adja a felügyeleti díj becsülhető teljes értékét 2015-ben.)

Jó, de akkor kell-e fizetni július 31-ig?

Új országgyűlési döntés hiányában a már kihirdetett és jelenleg hatályos törvény a mérvadó, tehát elvileg kell fizetni. A kormány feltehetően azzal számol, hogy majd a későbbiekben - várhatóan kora ősszel - módosítja a törvényt, hiszen a felfüggesztés kemény üzenet az Unió részéről. Nem volt ez másként a reklámadó esetében sem.

Elvileg fizetniük kell az érintett áruházláncoknak is, hacsak valamilyen világos üzenetet (állásfoglalást) nem kapnak, hogy mégsem (tehát aki nem fizet, nem kap büntetést később). Furcsa helyzet, de ha valaki fizet és később számára kedvező módon változik a törvény, nyilván a különbözet visszajár valamilyen módon.

A kormány egyébként sokat kockáztat, hiszen eljárás indulhat Magyarország ellen azért is, ha nem hajtja végre a felfüggesztésre vonatkozó döntést.

Jön a háromszoros új felügyeleti díj? Ki jár akkor jól?

Nyilván hasonló lesz a módszer, mint a reklámadónál, más választás nincs. A kormánynak komolyan kell vennie saját magát, így a 30 milliárd körüli felügyeleti díjbevételhez illik ragaszkodnia. A 2014. évi 11 milliárdos bevételből és az ahhoz kapcsolódó 0,1%-os kulcsból kiindulva 0,3% lehet az új mérték, egységesen. Nem kizárt, hogy az 500 millió forintos adómentes sávból is le kell faragni, ugyanúgy, mint a reklámadó esetében.

Ki is járt jól akkor mindezek nyomán? Célszerű lenne végiggondolni, érdemes-e ilyen jellegű büntetőadókat kivetni, hiszen a végén nem a külföldi vállalkozások fizettek többet, hanem a legkisebb hazaiaknak kellett a zsebükbe nyúlniuk.

Élt hat hónapot

A 2011-2013. között kivetett kiskereskedelmi különadó kihúzta a három évét, a régi pláza-stop (2012-2014. között) úgyszintén, bár az Unió vizsgálta mindkettőt, de eljárása nem akadályozta meg azok létét, nem volt felfüggesztés. A felügyeleti díj mindössze fél évet élt, a reklámadó sem sokkal többet. Mindez azért, mert az Unió keményebb eszközhöz, a felfüggesztéshez nyúlt. Nem biztos, hogy érdemes tovább kísérletezni.

Hozzátartozik a képhez, hogy egységes adókulcs mellett is a nagyobb árbevételű vállalkozás többet fizet, ez csak számtan kérdése.

(blokkk.com, 2015. július 18.)

 

Veszteségszabály: a magyar top is a veszélyzónában

A brüsszeli bürokraták dobnák a veszteségszabályt, ők nem akarják a veszteséges áruházláncot bezárni. Feltehetően a jogalkotók sem így gondolták, sőt, de a magyar áruházi top ott van a veszélyzónában. Egyébként a Palócker bukta volna a szabályt. Van igaza a miniszteri biztosnak, csak rossz irányba néz.

A kormány célja pontosan az volt, nem is csinált titkot belőle, hogy több korlátozással is megszorítsa a multi áruházakat, sokat próbálkozott is. Ezért egyebek mellett bevezette 2015-től a multi áruházakra szabott, jócskán megemelt élelmiszerlánc felügyeleti díjat, ezzel együtt pedig előírta, hogy két év veszteséges tevékenység után be kell zárni a legnagyobb boltokat. Feltehetően nem volt véletlen a két szabály egyidejű bevezetése, dupla teher nagyobbat nyom alapon. Volt még más is, de ezek voltak a legszigorúbbnak szánt retorziók.

Felügyeleti díj a levesben, de a brüsszeli bürokratáknak nem tetszik a veszteségszabály sem

Az uniós bürokraták viszont borsot törtek a magyar kormány orra alá és az élelmiszerlánc felügyeleti díjat viharos gyorsasággal felszámolták 2015-ben, még a fizetési kötelezettségek határideje előtt felfüggesztették annak rendjét. Sőt, a magyar kormány azóta már vissza is csinálta a régi rendet (hát bizony azzal, hogy most már mindenkinek fizetnie kell, a legkisebbeknek is, akik előtte kivételezettek voltak: ennyi "haszna" volt a brüsszeli cécónak, némiképpen hasonlóan, mint a reklámadónál). Így a felügyeleti díj többletéből egy vasat sem kellett kifizetniük a multi áruházaknak.

Most pedig úgy tűnik, hogy a szék egy másik lábát is kirúghatják a kormány alól, hiszen 2017 július 13-án Brüsszelben bejelentették, mindössze két hónapja van a magyar kormánynak a változtatásra. Persze itt még messze nincs vége a történetnek, hiszen ebben az esetben nem függesztheti fel az EU a veszteségszabályt úgy, mint a felügyeleti díjat, legfeljebb bíróságra mehet vele, ami nem kevés idő. És a bíróságnak többféle választása is lehet az ítélet várható tartalmát latolgatva. Elvileg.

Hazai lánc is szívhat: a Palócker simán elbukta volna

De hát éppenséggel az a fura helyzet alakult ki, hogy a veszteségszabály alapján a veszélyzónába sorolódtak hazai boltos vállalkozások is, mivel bevételük nagyobb 15 milliárd forintnál. A kereskedelmi törvény ugyanis itt húzza meg azt az alsó határt, ami felett belép a zárási szigor. A Palócker simán bukta volna a szabályt az eddig nyilvánosságra hozott 2014-es és 2015-ös eredményei alapján, de hát a regula egy évvel később indult. 2016-ról nincs beszámolója a nyilvános adattárban, de hát nem lehetett rózsás a helyzete, bevétele pedig jócskán lecsúszhatott.

A kereskedelmi törvény úgy rendelkezik, hogy ha két egymást követő esztendőben veszteséges (vagy éppen pontosan nulla az adózott eredménye) egy nagyobbrészt napi fogyasztási cikkeket (élelmiszert, háztartási vegyiárut) árusító üzletlánc, annak be kell zárnia. És 2015-től ketyeg az óra, 2017-től pedig már alkalmazható az előírás.

Eredetileg egyébként 50 milliárd forintban húzta meg a határt még 2014 végén az Országgyűlés, de a köztársasági elnök megfontolásra visszadobta a törvényt, pontosan azzal érvelve, hogy az ütközhet az uniós joggal. Így lett 15 milliárd forint a küszöb. Hát igen, a brüsszeli bürokratáknak a 15 milliárd forintos határ sem tetszik, szerintük így is ugyanúgy közösségellenes az előírás.

Miniszteri biztos: van igazsága, de rossz az irány

Hozzá lehet tenni mindehhez, mit is mond a kormány képviselője. Szatmáry Kristóf, a kereskedelempolitika összehangolásáért felelős miniszteri biztos számos alkalommal beszélt arról, hogy a multi áruházláncok nem fizetnek meg minden adót, de ez a szabály rendet vágott közöttük, mert lám-lám, most már mindegyik eredményes. Igaza egyébként van abban, hogy világszerte, így az unió viszonylatában is hatalmas birkózás folyik a multi cégekkel az adócentekért. A Google például nemrégiben kapott egy bírságot a brüsszeli bürokratáktól, a csekk 2,4 milliárd euróról szól, de közben Párizsban bíróságon megúszott 1,1 milliárd eurót. És még folyik vele szemben más eljárás. Persze, a Google más lépték, mint a kiskereskedelem, bár a Walmart, vagy az Amazon már nem piskóta.

Igaz, hogy a multi áruházak itthon az elmúlt két esztendőben nem mutattak ki veszteséget beszámolóikban és korábban ez nem így volt minden esetben, tehát valóban fordult a kocka. De hát nem biztos, hogy a veszteségszabálytól ijedtek meg, hiszen már három éve folyamatosan nő a piac, aminek nyilván van némi hozadéka számukra is. Nincs ágazati különadó, ami 2012 végéig volt három esztendőn keresztül.  nincs mit szépíteni, a vasárnapi boltzárral is megspóroltak némi kiadást, bár a munkaerőhiány miatt nyomniuk kell a béreket felfelé. És hát ráadásul a szabály olyan, hogy ha egy vállalkozás szándékosan veszteséges szeretne lenni, nyugodtan megtehetné, persze csak minden második esztendőben. Ez csak számtan kérdése. Elvileg.

De hát a brüsszeli bürokratáknak természetesen nem azért fáj a fejük, hogy adót kell fizetni és a magyar kormány az utolsó fillérig be akarja hajtani a jussát. Ebben a szándékban a miniszteri biztosnak igaza van, de "arról nem akarnak hallani (szerkesztő: Brüsszelben), hogy bárkit bezárással fenyegetünk", mondta Szatmáry Kristóf a Magyar Időknek legutóbb. Tehát azt a jogát a kormánynak nem lehet elvitatni, hogy rajta akarja tartani a szemét az adófizetők áruházakon, és ha kell, lép is ennek érdekében. Ilyen volt például az online kassza bevezetése, bár a multi áruházakra nem jellemző a nyugtaadás elmulasztása. De hát ezek szerint a multi áruházak gyanúsak a kormány szemében az adófizetésben.

A miniszteri biztos - bármilyen furcsa is - nyilatkozataival egyébként a brüsszeli bürokraták szekerét is tologatja, hiszen csak arról beszél, hogy "a szabályozás hatékony, és eredményeket is hozott, ezt a multiláncok által az előző üzleti évekről közzétett nyilvános mérlegadatok is bizonyítják". Hát igen, Brüsszelben pontosan az is fáj, hogy ez a szabály a multi áruházakat hivatott regulázni, akár kell, akár nem (bármely vállalkozás a világon számos ok miatt lehet akár huzamosabb ideig veszteséges. Van rá példa bőven, de arra nincs, hogy a veszteséges vállalkozást büntessék. Elég büntetés neki a veszteség. És a nemzeti hovatartozás szerinti eltérő szabályozást nagyon nem szeretik a brüsszeli bürokraták. Lehet ezért őket nem szeretni, de hát ma ilyen szabályrend van az uniós viszonylatban. 

Na, most mi lesz: a magyar áruházi top is a veszélyzónában

Jelenleg hat multi áruházláncot vizslatnak az elemzők, akik a veszteségszabály céltáblái (Aldi, Auchan, Lidl, Penny, Spar, Tesco), miközben azért a nagy drogériák is napi cikkek forgalmazói, tehát ide tartoznak (dm, Rossmann).

A nagyobb magyar üzletláncokat között is akad néhány, mely beleesik a veszteségszabály zónájába. A Palóc Nagyker esete is arra mutat rá (most a számoktól függetlenül), hogy hazai vállalkozás is veszélybe juthat, nem is beszélve az évente kényszerűen bezáró több ezer kisboltról.

A számoknál azonban vigyázni kell, hiszen a kereskedelmi törvény szerint csak arra a vállalkozásra vonatkozik a szigor, amely nettó árbevételének több, mint fele napi fogyasztási cikk kiskereskedelmi értékesítéséből ered, tehát a kiskereskedelmi értékesítés arányát is nézni kell. Ez pedig nem minden mérlegbeszámolóból derül ki rögvest, ezért is a veszteségszabály ellenőrzésének feladata az adóhatóságé. Most pusztán a nagyságrend tekintetében lehet vizsgálódni, ami önmagában semmiféle veszélyt, vagy feltételezést nem jelent, pusztán annyit, hogy vannak magyar üzletláncok 15 milliárd forint feletti árbevétellel. A példák véletlenszerűek, akadhat még más is.

A magyar láncok tagjaira egyébként messze nem jellemző a nagy árbevétel. A coopok többsége néhány milliárd forintos árbevételt könyvelhet el évente, de jó néhányan ez alatt mozognak, száz milliós nagyságrendekkel, vagy még kevesebbel. A nehezebb piaci helyzetüket az is mutatja némi felületes szemlélődés alapján, hogy akadnak, akik számottevő arányban bérbe adják üzlethelyiségeiket, feladva a hagyományos kereskedést. Nem véletlen faluhelyen a kínai bolt sem, hiszen talál magának üzlethelyiséget.

A CBA tagvállalkozásaira sem jellemző a 15 milliárd forint feletti árbevétel, ami mutatja, hogy kicsiből indulva milyen nehéz építkezni. Van benne olyan is, aki csak alulról közelíti a 15 milliárdos határt, de már nem sok hiányzik belőle:

  2015 2016
árbevétel eredmény árbevétel eredmény
 Mecsek Füszért, Coop 31,1  0,1  34,9  0,1 
 Unió Coop 26,6  0,6  28,5  0,7 
 Coop Szolnok 23,6 0,3 25,2 0,3
Krupp és Társa CBA 18,9 0,6 20,0 1,0
 Nyírzem Coop 17,5  0,7  18,3  0,7 
Co-op Star 16,9 0,4 17,7 0,7
 Vörösvár Kft CBA  13,7  0,4 14,4  0,6 
Elektronikus Cégjegyzék, árbevétel: milliárd forint, nettó, eredmény: adózott

Nem tartalmazza a top a nagykereskedőket, vagy akik nagyobbrészt nagykereskednek, hiszen rájuk nem vonatkozik a veszteségszabály. Bár itt is akadnak nagy magyar cégek, például a szegedi CBA-hoz kötődő Hansa-Kontakt a maga 45 milliárdos bevételével igen csak számottevő nagyságrendű vállalkozás.

A Reál Hungária Kft 13 milliárd forint feletti forgalma közelíti ugyan a limitet, de hát nagyobbrészt nagykereskedelmi tevékenységet folytat. A reálos Kelet-Alfi-Ker is inkább a nagykereskedelemben ügyködik, így árbevétele ugyancsak eléri a limitet, de nem sorolható a kiskeres topba, hasonlóképpen a Z+D Kft, valamint az Alaszka Kft sem.

Persze, a franchise rendszer tagjainak összesített forgalma már szép summa, hiszen úgy már mindegyik ott van a topban.

És a multik: más nagyságrendek

A multi áruházak egy része már közzétette 2016-os beszámolóját, de mivel az úgynevezett üzleti év fordulónapjai eltérőek, nem mindegyik. De hát ennek jelenleg nincs olyan jelentősége, hiszen valóban az elmúlt két esztendőben eddig mindegyik nyereséget mutatott ki. A forgalmi adataik azonban egyértelműen jelzik, hogy más piaci nagyságrendben mozognak (hiányzók - Auchan, Lidl, Tesco):

  2016 2015
Aldi 133 108
Penny Market 188 176
Spar 438 414
dm 76 69
Rossmann 62 56
Elektronikus Beszámoló Portál, nettó árbevétel, milliárd forint, 2016. január 1-december 31.,
dm: 2015. október 1-2016. szeptember 30.,

Majd az online számla rátesz egy lapáttal

Az online kassza hozott pénzt a költségvetésnek, de hát azért egyes ellenőrzési eredmények azt jelzik, hogy vannak még tartalékok, mármint az adóhatóság számára az elmaradt adóbevételek beszedésében. Az adóhatóság így is 500 milliárd forintnyi adóhiányt tár fel évente a nemzetgazdaságban, ami azért nem kevés az ellenőrök részéről. De hát az ügyeskedők sem tétlenkednek közben. A feltárt adóhiány 80-90%-a áfacsalás, aminek egyes ágai feltehetően mélyen belenyúlnak a boltos kiskereskedelem világába, a zömében 27%-os áfakulcs mellett pedig ez nem is csoda. Az online kassza mellé azonban ha bejön 2018-ban az online számlabekötés is, akkor azért nagyot szorulhat a hurok, nem is keveset. Talán ebbe az irányba kellene többet nézni, hiszen ha egy vállalkozás, legyen az bármilyen, betartja a szabályokat, azzal nincs mit kezdeni. De ha esetleg adópénzt talicskázik, akkor van keresnivaló. Az adóhatóság részéről.

(blokkk.com, 2017. július 17.)

 

Áruházi veszteségszabály: mehet a levesbe?

Az élelmiszerlánc felügyeleti díj multivágó szabályait kénytelen volt a magyar kormány megváltoztatni. Jön a következő?

Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy számolja fel azt a korlátozást, mely szerint a nagyobb élelmiszer áruházláncoknak, ha két egymást követő esztendőben veszteségesek lennének, be kellene zárniuk.

A Bizottság 2017. július 13-án úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt küld Magyarországnak, amelyben sürgeti a kiskereskedelmi ágazatban működő veszteséges vállalatokra vonatkozó korlátozások megszüntetését. A magyar szabályozás tiltja a rövid forgalmazási ciklusú termékeket – például élelmiszert – értékesítő kiskereskedőknek, hogy folytassák tevékenységüket Magyarországon, ha két egymást követő évben veszteségesen működtek. A Bizottság álláspontja szerint ez az intézkedés ellentétes a letelepedés szabadságával és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvével (az EUMSZ 49. cikke), valamint a tőke szabad mozgásával (az EUMSZ 63. cikke), és nem igazolható a közérdeken alapuló kényszerítő okokkal.

Magyarországnak két hónap áll rendelkezésére, hogy értesítse a Bizottságot a helyzet kezelése érdekében hozott intézkedésekről. Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor a Bizottság úgy határozhat, hogy az Európai Bíróság elé terjeszti az ügyet.

(Európai Bizottság, 2017. július 13.)

 

A multiadóból egymillió jutna egy kisboltnak

A multi áruházakra szabott kötelező létszámemelés pénzbeli megváltása átlagosan egymillió forintot hozhatna az ötezer főnél kisebb települések élelmiszeres kisboltjainak. Rájuk is férne egy kis pénz, hiszen számuk lassan, de csökken, a bolt nélküli kistelepülések száma pedig nőtt. Számukra nagy kár azonban, hogy ez az adó - mi más lenne - könnyen elbukhat az uniós rostán, ugyanúgy, mint az élelmiszerlánc felügyeleti díj. Ráadásul ki sem lehetne hirdetni a törvényt az előzetes uniós engedély nélkül. A tét 6 ezrelék.

Az eddig napvilágot látott hírfoszlányok szerint a vásárlók védelmének, tájékozódásának segítése ürügyén elhíresztelt kötelező létszámelőírásról időközben bebizonyosodott, hogy egy adó módjára viselkedő közteherről lenne szó. Ezt ellátás biztonsági hozzájárulásnak hívnák és ezzel egy pénzügyi alapot képeznének az ötezer főnél kisebb települések - feltehetően élelmiszert árusító - kisboltjainak segítésére. A hivatalosféle indok valami olyasfajta púder, hogy a vásárlók sok esetben nem kapják meg időben a megalapozott döntéshez szükséges információkat a boltban, ezért több alkalmazott kell.

Ha otthon felejtetted a szemüveged? Á, dehogy!

Hát igen, ha a kedves vásárló otthon felejti a szemüvegét, akkor ez mindenképpen igaz, jöhetne egy kis felolvasás a megerősített eladógárda segítségével. Más választása ugyanis az eladónak nem lenne, hiszen mást ő sem mondhatna, azaz olvashatna fel, mint amit a gyártó a jog ereje nyomán köteles a termék csomagolásán feltüntetni. El nem vehet belőle, hozzá nem tehet semmit, különben megtévesztené a vásárlót. Megjegyezni egyébként ezt az információtömeget elég nehézkes lenne, még egy kisboltban is. Csak két egyszerű példa, mit is köteles a gyártó feltüntetni az élelmiszerek csomagolásán.

Tejföl: "homogénezett, félzsíros, nettó tömeg 330 g, zsírtartalom 12% (m/m). Fogyasztható (nap, hónap, év) a fedőfólián a jelzett időpontig" (ami persze ott is van a fedőfólián, bár előfordul, hogy a boltban ráragasztott árcédula pont a dátumot takarja el, ejnye bejnye, csak nem lejárt...). "Tárolás: 0-6 C között. Átlagos tápérték 100 g termékben: energia 561 kJ/135 kcal, zsír 12g, amelyből telített zsírsavak 8,0g, szénhidrát 3,4g, amelyből cukrok 3,4g, fehérje 3,0g, só 0,08 g. Az élelmiszer kizárólag a nátrium természetes jelenlétéből adódóan tartalmaz sót". Na, tessék, ki gondolta volna, hogy a tejfölben van só is, de ha a vásárló megkérdezi, mi van benne, tudni kellene. A részletek mellőzése nélkül egy tubus mustáron is hasonló tömegű információt kell feltüntetnie a gyártónak, például azt is, hogy egy 220 grammos kiszerelésben a telített zsírsavak tápértéke 100 g termékben 0,3 g. Na, ezt kellene fejből tudnia egy eladónak?

Nem evett bolondgombát a kormány, de a Tesco és a Spar akár meg is úszhatná

Az igazi, végül nem is titkolt cél azonban némi pénzbehajtás a multi áruházaktól, hiszen ha egy alkalmazott felvétele minimálbérrel és annak közterheivel számolva 150-160 ezer forint helyett kiváltható egy 96-97 ezer forinttal, a garantált bérminimum 60%-ával a javaslatcsomag szerint, akkor nyilván minden multiáruház az olcsóbbik megoldást fogja választani. Ugyebár a garantált bérminimumnál senkinek sem lehet kevesebb a bére, tehát a számtan szabályai szerint a kormány csak jól járhat ezzel, hiszen minden kötelezett multi fizetni fog.

Jól tudja ezt a kormány is, hiszen a kereskedelemregulázó javaslatcsomagnak ez a része már nem is a létszámra van kihegyezve, hanem az ellátásbiztonsági hozzájárulásra. A blokkk.com számításai szerint ebből éves szinten 13 milliárd forintot zsebelhet be a kormány, amit továbbpasszolna a kisboltoknak. A legnagyobb multi áruházláncok közül a Tesco és a Spar akár meg is úszhatná a létszámsarcot, hiszen a legfrissebb információmorzsák szerint már nem a bolti eladók képeznék a kötelező létszámszámítás alapját, hanem minden alkalmazott. Kérdés persze, hogy ehhez mit szólnak majd a későbbiekben a döntést meghozó politikusok:

 
árbevétel
milliárd forint
dolgozók létszáma
előírt létszám
kötelezettség
 + létszám
adó
milliárd forint
Aldi 108 1.854 3.000 + 1.146 1,4
Auchan 282 6.294 7.833 + 1.539 1,8
Lidl 283 3.543 7.861 + 4.318 5,2
Metro 151 2.462 4.194 + 1.732 2,1
Penny 178 3.027 4.944 + 1.917 2,3
Spar 414 13.276 11.500 - -
Tesco 614 18.082 17.055 - -
dm 76 2.145 2.111 - -
Rossmann 56 1.289 1.555 + 266 0,3
Müller 38 916 1.055 + 139 0,1
összesen       11.057 13,2
Forrás: Elektronikus Beszámoló Portál, utolsó éves beszámoló adatok, árbevétel: nettó

A legtöbbet a Lidl fizethetné, de hát ő az egy főre eső forgalom alapján a leghatékonyabb áruházlánc, 80 millió forint egy alkalmazottra jutó forgalommal. A Tesconál ez az összeg 34 millió forint, a Sparnál pedig 31 millió forint, kisebb, mint a 36 millió forintos, egy főre vetített létszámhatár.

A magyar láncok közelébe sem férkőznek a dolognak, nyilván nem véletlenül és ezt a távolságtartást nem is bánják. Egy számításban ugyan feltörekvőnek számítana ebben a viszonylatban a CBA Kereskedelmi Kft, mivel erősen közelítené a 36 millió forintos egy főre eső bevételi határt a maga 35,6 milliójával (milyen érdekes), de ő igazi nagykereskedelmi tevékenységet már nem nagyon folytat (éves árbevétele 15 milliárd forint nagyságrendű, ami a CBA franchise rendszerét kiszolgálóként a korábbi nagykereskedelemtől eltérő szerepet takar, ami persze hibaként nem róható fel). A legjobb magyar áruházak egy főre eső árbevétele 25 millió forint körül szóródik.

Még mindig nem fogyott : sorra mennek tönkre a kisboltok

Semmiképpen sem vitatható, hogy szükség van a kistelepülések kisboltjainak támogatására az életben maradásukhoz. A kormány szándéka szerint ezt segítené a 13 milliárd forint ellátásbiztonsági hozzájárulás. A blokkk.com már bemutatta, hogy 2012 óta összesen közel 15 ezer kisbolt ment tönkre Magyarországon, amihez persze nem kellett feltétlenül kistelepüléseken fel-le húzogatni a redőnyt, előfordult ilyen a fővárosban is.

A legnagyobb bajban az a család van, akinek a falujában nincs bolt. Ezeknek a településeknek a száma 200 körül jár, számuk, ha lassan is, de nőtt az elmúlt években. A boltos települések száma 2016-ban 2.951 volt, 2012-ben kettő híján háromezer, tehát számuk csökkent.

Feltehetően az ötezres lélekszámnál kisebb települések lehetnek az ellátásbiztonsági alap támogatásának célpontjai. Ezeknek a településeknek a száma 2.680 (a KSH legutóbbi adata szerint), összesen 25.815 bolttal. Igen ám, de az ellátásbiztonság az élelmiszeres boltokat jelenti, előreláthatóan ők lehetnének a támogatás haszonélvezői. Számuk a KSH nyilvános adataiból becsülve 12-13 ezer körül mozog, ők osztozhatnának a 13 milliárd forinton (a KSH a községekben ügyködő élelmiszerboltok számáról ad közre adatot, ahol az élelmiszerboltok aránya az iparcikkesekéhez hasonló, nagyjából fele, ez pedig kivetíthető az ötezresnél kisebb lélekszámú települések teljes körére).

Na, itt viszont belekanalazhattak a kormányzati szakértők: 6 ezrelék a tét

A legnagyobb gondja az ellátásbiztonsági hozzájárulásnak, hogy adók módjára kötelezően előírt közteher lenne, de úgy, hogy kizárólag multi áruházláncokat terhelne. Ez durvább az élelmiszerlánc felügyeleti díj uniós elmeszelése nyomán 2015-ben visszacsinált rendnek, hiszen ott a sávos rendben a kisebbek is fizettek egy ezreléket árbevételük után (némi kivétellel körítve a legkisebbeknél), a multiknak azonban ráadást is kellett volna fizetniük, a nagyobb forgalomhoz igazított, fokozatosan növekvő kulcsokkal. Ez sem adónak volt elnevezve, hanem díjnak, de ez a brüsszeli bürokratákat nem nagyon érdekelte, ami kötelező, az kötelező, ez a lényeg.

Az ellátásbiztonsági hozzájárulás is csak a multi áruházakra lenne kiróva, ugyanúgy, mint az élelmiszerlánc felügyeleti díj egy ezreléken felüli többlete. Ráadásul nagyon is könnyen megeshet, hogy az Országgyűlés döntését követően a megszavazott törvényt ki kell küldeni a brüsszeli bürokratáknak úgynevezett notifikálásra. Ez azt jelenti, hogy ha a brüsszeli bürokraták hibát találnak benne, nem lehet kihirdetni. Van rá esély bőven, hiszen az egész javaslatpakk indoklása arról szól, hogy újabb intézkedéscsomagot fog a kormány javasolni egy egészségesebb szerkezetű hazai kereskedelem kialakítása érdekében. Nem hiányzik természetesen a vásárlók és az alkalmazottak védelme sem, de az egészségesebb szerkezet azt jelenti, hogy a multiknak kevesebb, a magyar boltosoknak több jusson. Ez egyébként nem lenne baj önmagában.

Egyébként a vöröscsillagos Heineken törvény is ezt az utat járja, hiszen hiába szavazta meg a magyar törvényhozás nemrégiben, ki kell várni a brüsszeli notifikációs döntést. Volt persze olyan ügye is a magyar törvényhozásnak 2012 táján, amikor sikerült kicsikarni a brüsszeli bürokraták jóváhagyását, mivel az új trafikrendszert is be kellett mutatni nekik. A csomagolás a fiatalkorúak védelme volt, ami egyébként nagyon is helyes cél, sőt, önmagában a trafik sem rossz gondolat, csak éppen a falusi kisboltok a dohánykereskedelem elvesztésével érzékeny veszteséget szenvedtek el, nem beszélve azokról a trafikosokról, akiknek addigi léte borult a semmibe.

Kérdés, érdemes-e egy kockázatos döntést bevállalni, amikor semmiféle gondot nem jelentene a költségvetésnek azt mondani, hogy a falusi kisbolt fizessen sokkal, de sokkal kevesebb közterhet az eladói, pénztárosai után, amibe senki sem tudna belekötni.

Az egészségesebb szerkezetről pedig csak annyit, hogy az a 13 milliárd forint a multi napicikkes áruházak árbevételének hat, azaz hat ezreléke, a 2.200 milliárd forintnyi 2015. évi árbevételükhöz képest. Hát, ennyi.

(blokkk.com, 2017. április 18.)

 

Jön az ellátási biztonsági kalap

Pontosabban: alap. Az áruházi reklámot úgy tűnik, nem birizgálja a kormány, mehet tovább az ingyenes áruházi reklámújság. Na de a kötelező létszámot, ami igazából egy adó, azt igen, 13 milliárdot lehet beszedni belőle. Pedig kár görcsölni, az EU ezt úgyis elmeszeli. De vajon lőttek-e a diákmunkának és a kölcsönzött munkaerőnek?

Gyúrják a kormányzati szakértők a kereskedelmet megregulázó javaslatcsomagot. A legfrissebb változások közé tartozhat, hogy a reklám korlátozásával, az ingyenes áruházi újság megtiltásával mégsem bíbelődik a kormány, nyilván belátta, hogy a reklám éppen segíti a tudatos választást és nem gátolja azt. Természetesen ettől még bármi kisülhet ebből az ötletből is, volt már rá példa.

Na de mi az az ellátási biztonsági alap? És mitől hozzájárulás egy adó?

Eddig sorozatosan azzal érveltek a kormányzati szakértők, hogy a kötelező létszám előírásának a célja erősíteni a fogyasztók védelmét. Legyen több eladó a boltban, akik segítenek a vásárlók eligazodásában a megvenni kívánt portéka kiválasztásában. Ennek önmagában sok értelme egyébként nem lenne, hiszen a vásárló számára fontos információkat a jog erejével kötelező feltüntetni a csomagoláson, egy eladónak viszont ezt az információtömeget fejben tartani eleve lehetetlen, így legfeljebb a felolvasásban segédkezhetett volna.

Feltehetően azonban az ötletet kiagyaló szakértők megijedtek, hogy mi lesz akkor, ha a multi áruházak nekiállnak létszámot bővíteni és az amúgy is másfélszeres, kétszeres bérekkel elszipkázzák a munkaerőt a magyar boltosoktól. Ezért a multinyúzásnak új módszerét agyalták ki. Tegyük hozzá rögvest, hogy a hazai kisvállalkozások igazi védelme nagyon is jó lenne, hiszen az elmúlt tíz évben közel 30 ezer, 2012 óta pedig közel 15 ezer kisboltos ment tönkre és húzta le a redőnyt végleg. A multinyúzás pedig önmagában nem lenne olyan nagy baj, ha okosan csinálják, hiszen szerte a világban minden józanul gondolkodó kormány próbálja védeni a nemzeti vállalkozásait.

Nos, feltehetően így jött az ötlet, hogy a kötelező létszámot meg lehetne váltani pénzbefizetéssel is, amit egyébként nyugodtan lehet adónak nevezni. A kormányzati elképzelés azonban ennél kifinomultabb, mivel - ha igazak a kósza hírek - akkor hozzájárulásnak is nevezhetik. Tehát jön az ellátás biztonsági alap, amibe a  multi áruházak befizetnek hozzájárulást, a kistelepülések kisboltjai pedig valamilyen módon támogatást kaphatnának belőle. A második résszel egyébként, hogy a kistelepülések kisboltjai pénzt kapjanak, semmi baj.

A kiindulópont nem változik előreláthatóan, tehát a kereskedelemi törvény alapján napi fogyasztási cikket - élelmiszert, háztartási vegyiárut - értékesítő boltokban a kötelező létszámot úgy kellene meghatározni, hogy minden 36 millió forint árbevétel mellé kell egy alkalmazott, tehát a vállalkozás árbevételét el kell osztani 36 millióval és ami kijön, annyi a kötelező létszám. Ez persze a multik igazi létszámigényénél azért egy tízezressel több.

Azt nincs értelme firtatni, hogy ez milyen időket idéz, amikor előírták a vállalkozásoknak a kötelező létszámot, de az talán nem véletlen, hogy nemzetközi példa erre nincs. És a történet nem is a kötelező létszámról, vagy a fogyasztóvédelemről szól, hiszen a garantált (szakképzettséghez kötött) bérminimum 161 ezer forintos összegének 60%-át befizetve az ellátási biztonsági alapba máris mentesül a kötelező létszám betartásától a multi áruház (mivel a 36 millió forintos határ úgy lett kiszámolva, hogy csak őket érintse). Ez az összeg 96-97 ezer forint között van, ami még a sima minimálbérnél (a 127.500 forintnál) is sokkal alacsonyabb, így nem fér kétség sem ahhoz, hogy melyik áruház mit választ, sem pedig ahhoz, mi is az igazi cél. Ez egy bújtatott ágazati különadó, ami nyilván nem potyog majd át az uniós rostán, hiszen kizárólag a multi áruházláncokat érintené. Feltehetően az előzetes szűrőn is már elbukik (egyes törvényeket az országgyűlési döntést követően még kihirdetése előtt be kell mutatni az Uniónak jóváhagyásra, úgynevezett notifikációs eljárásra, így van ez a Heineken vöröscsillagos ügyével is).

Diákmunka meg egyebek

Az eddig megismert információmorzsák szerint ez az ellátási biztonsági hozzájárulás bizony a nagykereskedőkre is kiterjed, így a Metrora is, de a nagy drogérialáncok sem ússzák meg a méricskélést. Kérdéses, hogy a részmunkaidősöket hogyan kell majd számolni, például két négyórás munkaerő kettőnek, vagy egynek számít, hiszen a létszámkvóta így is, úgy is méricskélhető, de nagyon nem mindegy. A részmunkaidősök átszámítása 8 órásalkalmazásra még jobban megdobná a kötelező létszámhatárt, pontosabban a hozzájárulás kötelező összegét.

A multi áruházak sok diákot és kölcsönzött munkaerőt is alkalmaznak. A diákmunkás általában diákszövetkezet közvetítésével megy el dolgozni az áruházba, így nem számít bele a bolt saját - szaknyelven állományi - létszámába. De ugyanígy kívül esik a körön a kölcsönzött munkaerő is. Egy kötelező létszámrendben viszont inkább a saját szerződéses munkavállalók alkalmazásában érdekelt a vállalkozás, hiszen annyival kevesebbet kell fizetnie a végén, persze ez több adminisztrációval és költséggel jár, így kérdés, hogy mi éri meg jobban, főleg ilyen munkaerőhiányos helyzetben.

Az adóból, vagy hozzájárulásból (bár az inkább önkéntes szokott lenni) egy évre vetítve körülbelül 13 milliárd forintra számíthat a költségvetés. A legtöbbet a Lidl fizethetné, de hát ő az egy főre eső forgalom alapján a leghatékonyabb áruházlánc, 80 millió forint egy alkalmazottra jutó forgalommal. A Tesconál ez az összeg 34 millió forint, a Sparnál pedig 31 millió forint, kisebb, mint a 36 millió forintos létszámhatár, így ők egyenlőre megúsznák a különadót. Kérdés persze, hogy ehhez mit szólnak majd a későbbiekben a döntést meghozó politikusok.

 
árbevétel
milliárd forint
dolgozók létszáma
előírt létszám
kötelezettség
 + létszám
adó
milliárd forint
Aldi 108 1.854 3.000 + 1.146 1,4
Auchan 282 6.294 7.833 + 1.539 1,8
Lidl 283 3.543 7.861 + 4.318 5,2
Metro 151 2.462 4.194 + 1.732 2,1
Penny 178 3.027 4.944 + 1.917 2,3
Spar 414 13.276 11.500 - -
Tesco 614 18.082 17.055 - -
dm 76 2.145 2.111 - -
Rossmann 56 1.289 1.555 + 266 0,3
Müller 38 916 1.055 + 139 0,1
összesen       11.057 13,2
Forrás: Elektronikus Beszámoló Portál, utolsó éves beszámoló adatok, árbevétel: nettó,

És a kistelepülések boltjai: hát akad baj bőven

Itt bizony nagyon nagy a baj. Magyarországon jelenleg 2.951 olyan település van, ahol található valamilyen bolt. Főleg élelmiszer. 2012-ben 47-tel több ilyen volt, tehát ma több a bolt nélküli falu.

De ott, ahol van bolt, ott sem jobb a helyzet, sőt. A községekben, a legkisebb településeken 18 ezer bolt van, 2012-ban 20 ezer volt. Az pedig köztudott, hogy településtípustól függetlenül a kisboltosok rettenetesen nehezen tudják kigazdálkodni a 2017-től előírt, a korábbinál sokkal nagyobb minimálbéreket. Ezt pedig lehetett tudni előre.

(blokkk.com, 2017. április 12.)

 

Betiltják az ingyenes áruházi újságot, több ezer árufeltöltőt pedig kiraknak az utcára

és megint jön egy 20 milliárdos különadó. Babrálják, szétbarmolják: ingyenes áruházi újság nem lesz, ráadásul az áruház a saját weboldalán sem hirdethet majd. A nagyáruházak az eladók mellett újságírókat is keresni fognak? Ja, de ott a Facebook. A kötelező létszám egy ágazati különsarc lesz, de a magyar láncokat is kínozni fogja: tőlük fognak szakképzett eladót rabolni a multi láncok.

Addig ügyeskedik a kormány, míg a végén nem marad bolt, ahol vásárolni lehetne. Az már korábban kiderült, hogy a ki tudja hány pontos regulacsomagból elsősorban három dekrétum kurtítaná meg alaposan a multi áruházakat, de most újabb részletek láttak napvilágot. Ide tartozna a reklámköltségek korlátozása, de nem ám úgy csak önmagában, hanem egyidejűleg feketén-fehéren meg is tiltva a vásárlók számára ingyenes reklámújságokat, valamint a saját weboldalán a hirdetést. Jönne továbbá a kötelező létszám előírása, ami igazából egy ágazati különadó lesz a legfrissebb információk szerint, és a gyűjtőcsomagolást betiltanák. Mindezt természetesen a vásárlók érdekében.

Tilos lesz az ingyenes reklámújság és az áruház a saját weboldalán sem hirdethet majd semmit, akciókat sem

A Magyar Idők minapi tudósítása szerint érkezik a kiskereskedelmi javaslatcsomag, húsvét után a parlament bele is vághat a multi áruházak lekaszabolásába. Így olyan döntés is várható a lap szerint, akinek kormányzati berkekből származó információi általában pontosak, hogy a jövőben a kiskereskedelmi áruházláncok nem külön prospektusban, hanem médiatermékekben hirdethetik majd a kínálatukat. Mit is jelent ez igazából?

Az áruházi reklámújság, vagy az áruház saját weboldala nem médiatermék, tehát egy ilyen döntés azt jelentené, hogy ezeken a csatornákon többet nem hirdethetnek az áruházláncok. Feltehetően ez csak a nagy élelmiszerláncokra vonatkozó tiltás lesz, hiszen ők ficánkolnak a kormány célkeresztjében. Ma egyébként az élelmiszerláncok ingyenes áruházi reklámújságjai tízmilliós nagyságrendű darabszámban jutnak el a háztartások postaládikóiba, általában kétheti gyakorisággal.

A kormány nyilván biztosra hajt. A legnagyobb multi élelmiszerláncok (Aldi, Auchan, Lidl, Penny, Spar és Tesco) együttes reklámköltése 40 milliárd forint körül mozoghat éves szinten. A már korábban megismert tervek szerint a reklámköltségek felső határa az árbevétel fél százaléka lenne (hogy miért ennyi, azt sűrű homály fedi), így a hat legnagyobb áruházlánc esetében ez a hirdetésköltések háromnegyedének letiltását jelentené, a 40 milliárd forint helyett legfeljebb 10 milliárdért reklámozhatnák magukat, a blokkk.com számítása szerint. De nehogy éppen a legélesebb reklámfegyverre, a vásárlóknak ingyenes áruházi reklámújságra fanyalodjanak maradék pénzükből, ezeket inkább élből be is tiltatná a kormány. Hirdessenek a sajtóban, újságokban, televíziókban, rádiókban, vagy éppen az internetes médiákban, természetesen ne a sajátjukban, mert az olcsóbb, hanem a máséban, mert az drágább. Apróság, de a vásárló nem csak kevesebb reklámot kap majd, nagyon sokkal, hanem még fizethet is érte, ha nyomtatott újsággal a kezében akar válogatni az áruházakban (persze, a televízió, vagy éppen az internet előfizetés sem ingyenes). Közben persze elolvashatja az aznapi vezércikket is, hogy mindez miért jó neki.

Feltehetően a reklámadó módosításáról szóló törvényjavaslat parlamenti vitáját éppen emiatt a javaslat miatt akasztották meg, hiszen abban pontosan az volt, hogy az áruházak saját célú reklámjai után (ezek az áruházi akciós újságok, vagy a saját weboldalas hirdetéseik) nem kell reklámadót fizetni. De hát ha tilos lesz a - szaknyelven szólva - saját célú reklám, akkor se füle, se farka az egésznek, minek is bíbelődni vele a reklámtörvényben.

Hamis a baba: reklámújság nélkül tudatosabban dönt a vásárló?

Hamis az a nóta - indok -, amit a javaslatot összeeszkábáló szakértők buheráltak össze, mely szerint a kevesebb reklám mellett tudatosabban választanak a vásárlók. Ennek pontosan a fordítottja az igaz, hiszen a reklám a vásárlás iránytűje. Ennek hiányában vaktában vág bele a vásárló a vásárlásba, hiszen sem azt nem tudja, mit kínál éppen a bolt, sem pedig azt, hogy mennyiért, és akkor az akciókról, amit imádnak a vásárlók, szó sem esett. Meg arról sem például, hogy néhány reklámújsággal a kézben a fotelben ücsörögve el lehet dönteni, merre induljon vásárolni a vásárló, de ha ez nincs, marad a sötétben tapogatózás.

Természetesen csinálhat egy saját médiaterméket az áruház a reklámjai közzétételéhez, felvesz majd újságírót ehhez, de ez már egy munkásabb és költségesebb utat jelentene, ráadásul nyilván rögtön megjelenne az új szabály arról, mennyi reklám is lehet egy sajtótermékben (nehogy a vezércikken kívül csak az legyen benne).

Így a kedves vásárló, ha vásárolni szeretne a jövőben és a reklám segítségével szeretne tájékozódni, kénytelen lesz vásárolni egy újságot, amiben vagy lesz áruházi reklám, vagy nem. Természetesen a médiatermékek skálája azért szélesebb a nyomtatott újságnál, egy okostelefont kézbe is lehet kapni a vásárláshoz, de hát a médiatermékben a reklám elhelyezéséért fizetni is kell. Így az áruházlánc, ha kevéske pénzéből reklámozni akar, fizethet érte többet, mind eddig.

De hát elsülhet ez az egész fordítva is. A vásárló, ha reklám hiányában nem tudja eldönteni, hová menjen vásárolni, könnyen előfordulhat, hogy többször megy a nagyáruházba, mivel ott nagyobb a valószínűsége, hogy sok akcióba botlik. Majd a Facebookon ők adják tovább egymásnak a hírt a legfrissebb akciókról. Sőt, a nagyáruház Facebook oldala, ami a határokon kívüli központból is kezelhető, remekül használható híradásra a vásárlóknak, lesz követője bőven. Ezt meg elég macerás lenne betiltani.

Kötelező létszám: szomorú történet, ami egy ágazati különadó is, legalább 20 milliárdos sarccal, az árufeltöltők pedig mehetnek az utcára

A Magyar Idők információi szerint a már meglévő foglalkoztatottak védelme, valamint a színvonalasabb kiszolgálás érdekében jön a kötelező minimumlétszám a nagyobb élelmiszer-forgalmazó láncoknál. Az már ismert, hogy a létszámkvóta alapja a a dolgozónként számolt 36 millió forintos árbevétel lenne (amibe a magyar boltok természetesen nem esnének bele, mert ott sokkal kisebb a hatékonyság, azaz az egy dolgozóra jutó forgalom). Az igazi csapda, hogy ezt a kötelező létszámot ki lehetne váltani a kötelező szakmai bérminimum hatvan százalékának megfelelő összeg befizetésével a költségvetésbe.

A multi áruházak pontosan kiszámolják, hány dolgozóra van szükségük (ami persze egy munkaerőhiányos helyzetben nem könnyű feladat). Jelenleg nagy számban alkalmaznak olyan alkalmazottakat is, akik esetében nem kötelező a szakképesítés. Ide tartoznak a pénztárosok és az árufeltöltők. Szép számmal vannak, pontos statisztika nincs. Az álláshirdetésekből azért kiderül, hogy dolgozóik jelentős része, főleg a diszkontokban és a hipermarketekben ilyen.

A kötelező létszámkvóta esetében két dolgot tehetnek. Az egyik, hogy a szakmai, képzési feltételeknek nem megfelelő árufeltöltőket lecserélik képzett eladóra. Ez sok ezer embert jelent, akik az utcára kerülhetnek nagyon is könnyen, a helyükre pedig az új előírásoknak megfelelő bolti dolgozókat vesznek fel. Honnan? Majd elcsábítják a magyar boltosoktól, ami nem lesz nehéz, hiszen a multi áruházak sokkal nagyobb béreket adnak, mint a hazaiak. A kötelező szakmai bérminimum teljesítése sem gond nekik, ami jelenleg 161 ezer forint. A legjobban fizető diszkontoknál már 300 ezer forint körüli havi bruttó bérrel is lehet számolni (a részmunkaidős keresetet nyolc órára vetítve).

Na de bolond lenne több embert alkalmazni, mint amennyi neki kell. A megszellőztetett javaslat szerint a kötelező létszám hiányzó részét a szakmai bérminimum 60%-ának megfizetésével kiválthatná. Így is fog tenni, hiszen ez sokkal olcsóbb megoldás. Ez viszont nem más, mint egy multikra szabott ágazati különadó.

A blokkk.com már kiszámolta, hogy a kötelező létszámkvóta a jelenlegieken túl nagyjából 18 ezer dolgozó felvételét jelentené a hat nagyláncnál. Hát így most maradnának a régi létszámok, persze dolgozócsere lenne, hiszen eladó képzettség kell majd a boltba, nem betanított árufeltöltő, viszont a hat nagyáruház nyakába akasztanának egy 20 milliárdos különsarcot. Ez nagyjából annyi egyébként, mint az elmeszelt többlete az élelmiszerlánc felügyeleti díjnak, amit a hat nagyáruháztól be akart szedni a kormány, de az uniós döntés elmeszelte.

  árbevétel fizikai bolti dolgozók száma előírt létszám
Aldi 108 1.500* 3.000
Auchan 282 4.963 7.800
Lidl 283 3.000* 7.800
Metro 151 1.241 4.100
Penny 178 2.279 4.900
Spar 414 10.000* 11.500
Tesco 614 15.000* 17.000
Forrás: Elektronikus Beszámoló Portál, utolsó éves beszámoló adatok, árbevétel: nettó, */: becsült adat, zárójelben a teljes létszám

Gyűjtőcsomagolás tiltása: lenne jobb ötlet is

A Magyar Idők szerint a javaslatok között továbbra is szerepel a gyűjtőcsomagolás valamilyen módozatú szabályozása is. A lap szerint a jövőben a fogyasztók jobb tájékozódása érdekében meghatároznák, hogy egyes termékeket milyen módon kellene kínálni a jelenleg jellemző raklapos megoldások helyett. Úgy tűnik, a kormány szakértői ha mennek is diszkontba, csukott szemmel járnak. Egyrészt elfelejtkeznek a hipermarketekről, ott is van gyűjtőcsomagolás, másrészt döntő részben pontosan a kivételnek szánt italféleségeket helyezik raklapokra. Egyébként ott is polcok, vagy éppen hűtőpultok vannak. A gyűjtőcsomagolás sokkal több a raklapos árukihelyezésnél, de ez már szakértelem kérdése is, túlzásokba pedig nem kell esni.

A szomorú ebben az indoklás: a gyűjtőcsomagolásnak, a kormány szakértőinek állításaival szemben, semmi köze a vásárló tájékozódási lehetőségeihez. De hát lehetett már látni ilyet.

Természetesen nem az a baj, hogy a multikat sanyargatni akarják, a kisboltosokat pedig védeni, önmagában ez nagyon is helyes lenne, de ezekkel a módszerekkel ebből nem lesz semmi. A sokpontos javaslatkötegnek egyébként van egy pontja (ez most maradjon homályban, melyik), amelyik ügyesen tekerve szolgálhatná ezt a célt, persze akkor a nagyobb cébéás és coopos boltok is beleeshetnek a szórásba. De hát a nagy alapterületű bolt mindegyike bántja a legkisebbek szemét.

(blokkk.com, 2017. április 10.)

 

Gyűjtőcsomag tiltás: régi polcok mehetnek az ócskavastelepre

Mitől is balesetveszélyes a gyűjtőcsomagolás? Majd szórakozhat a boltos a kipakolással, a vásárló meg a szanaszét heverő zacskókkal, dobozokkal. És a tilalom sok forintba kerülne.

A tervezett áruházregula egyik legdurvább korlátja lenne az, amikor a 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű, a kereskedelemről szóló törvény szerint napi fogyasztási cikket (élelmiszereket, különféle háztartási vegyiárut és kisebb lakásfelszerelési cikkeket) értékesítő üzletekben tilos lenne a termékeket gyűjtőcsomagból értékesíteni.

A gyűjtőcsomagolás egyébként nem egy újkeletű találmány. Sőt. Már régóta használják a legkülönbözőbb gazdasági területeken, hiszen gyorsabb és egyszerűbb a szállítás, ha összecsomagolják a vinnivalókat és nem egyenként pakolgatják azokat.

A boltok, áruházak ugyanúgy ki vannak éhezve az újításokra, mint bármely más területen ügyködő vállalkozás. A boltosok célja is az, hogy gyorsan, egyszerűen és így persze minél olcsóbban végezzék tennivalójukat, hiszen a vásárló minden fillért a fogához ver, így nem mindegy, hogy mi mennyibe kerül a polcra kihelyezve. A kereskedők munkáját nagyon is megkönnyíti az, amikor a gyűjtőcsomagolásban elhelyezett polcravalókat egy mozdulattal a helyére tehetik, hiszen nem kell egyenként pakolgatni a sütőport, joghurtot, fűszerféleségeket, vagy éppen a csokoládét. A gyűjtőcsomagolás, ami nyilván az árut szállító gyártónak is egyszerűbb megoldás, védi a terméket, az nem borul fel, nem csúszik el a helyéről, vagy éppen nem esik le olyan könnyen, amikor a vásárló válogat. Az a boltos viszont, aki nem gyűjtőcsomagolásban helyezi a polcra az árut, annak nem csak az a baja, hogy egyenként és sokáig pakolgathat, hanem drágább, támaszokkal, elválasztókkal felszerelt polcra van szüksége, különben sok minden többet csúszkálna és borulna a polcokon.

De hát miért is vizslatja a kormány ennek a betiltását? A válasz egyszerű: a nagyáruházak azt a sok-sok, mérhetetlen tömegű árut pontosan a gyűjtőcsomagolás segítségével tudják gyorsan és pontosan a polcra helyezni, úgy, hogy ráadásul áttekinthető is legyen a bolt árukínálata. Ez viszont rengeteg költségmegtakarítást is hoz a konyhára: hát éppen ezt az előnyt akarja a kormány lefaragni. Ez elsősorban a diszkontokat és a hipermarketeket rengetné meg - nem nagy túlzás -, de a szupermarketeknek is jutna belőle.

Nehogy már a sütőporos zacskó a lábadra essen!

A tilalom, mely szerint tilos lenne a 400 m2-nél nagyobb napi fogyasztási cikket értékesítő üzletben gyűjtőcsomagból értékesíteni, az indoklás alapján fogyasztóvédelmi célzatú, egyrészt a balesetveszély elkerülése érdekében a felhalmozott, nehezen kezelhető áruk tömeges jelenlétét kívánja megszüntetni, másrészt éppen a fogyasztó könnyebb és tudatosabb választását, az áru tulajdonságainak könnyebb megismerhetőségét segíti elő.

Ez azért nem egészen így van. Sőt, éppen ellenkezőleg, egy szó sem igaz belőle. Pontosan a gyűjtőcsomagolás segíti az áruféleségek könnyű kezelését, a már említett gyorsaságról nem is beszélve, ráadásul áttekinthetőbb így az árukínálat. Gyűjtőcsomagolás miatt balesetről, balesetveszélyről még nem hallott senki. A vásárlónak pedig teljesen mindegy, hogy ha egy csokoládét meg akar nézni, akkor azt egy polcra helyezett dobozból, vagy a puszta polcról veszi el. Sok apróság a boltban ráadásul éppen a gyűjtőcsomagolás nélkül válhatna kezelhetetlen kupaccá.

A javaslatot kidolgozók gondosak próbáltak lenni, hiszen meg is határozták a gyűjtőcsomagolás fogalmát, igaz, ők a csomagolástechnikában régóta elterjedt és bevált fogalmat lerövidítették és egyszerűen csak gyűjtőcsomagnak nevezték: az egyes termékek meghatározott darabonkénti szállítására és csomagolására, vagy tárolására használt tálca, doboz, vagy egyéb tároló.

Ez eddig akár rendben is lenne önmagában, mint fogalom, de kísérletet tettek a kivételek elhatárolására is. Így kivétel lenne az a gyűjtőcsomagolás, ahol az állítólagos hivatalos megfogalmazás szerint egyesével az adott termék értelemszerűen nem lenne elhelyezhető. Ki is emelték a zöldség-gyümölcs és ital termékeket. De hát mint sok alkalommal máshol, lehetne majd vitatkozni azon, mi lehetne még kivétel.

Régi polc: irány az ócskavastelep, jöhet az új

Nem csak az okozna gondot a gyűjtőcsomagolást alkalmazó boltosoknál, hogy a tilalom nyomán pakolgathatnák szép komótosan, persze egyenként a polcra az áruféleségeket, hanem a régi polcok sok termék esetében a gyűjtőcsomagolás nélküli elhelyezésre alkalmatlanok. A gyűjtőcsomagolás elhelyezésére alkalmas polcok rakfelülete egy sima lap, amire a tilalom elrendelése esetében például a fűszerféleségeket, sütéshez használható apróságokat nem lehet csak úgy önmagában elhelyezni.

Hát bizony, igen, vagy a régi polcokat kellene átalakítani, hogy ne csúszkáljon rajta semmi, ne pottyanjon véletlenül a vásárló lábára, beépített rekeszekkel, elválasztó lapokkal, csúszásgátló peremekkel, vagy lehet újakat venni. Ez is pénzbe kerülne, nem is kevésbe, ráadásul több ember is kell hozzá.

És akkor egy kis ízelítő a gyűjtőcsomagolás nagyon is megszokott világából

Ez most nem a reklám helye. Persze a gyártó se rest a gyűjtőcsomagoláson feltüntetni a termék-, vagy a márkanevet, hiszen a boltossal közös az érdeke: felhívni a vásárló figyelmét a portékájára. Így olyan gyűjtőcsomagolást fabrikál, ami minél többet elárul a polcra helyezett kínálnivalóról.

(blokkk.com, 2017. március 19.)

 

18 ezer eladót akartak rányomni a multikra

Vagy még többet. Ez több mint 40 milliárd forint új költség lehetne, alsó hangon számolva. Az egy alkalmazottra jutó forgalomban egyébként négyszeres különbség is akad a diszkontok és a magyar áruházak között. Ez az igazi baj.

Teljes homály övezi, honnan vette azt az ötletet a kormány szakértői csapata, mely nyomán megszületett az a javaslat, ami alapján a bolti eladók kötelező létszámát fejenként 36 millió forint árbevételre vetítve kellene kiszámítani. A Magyar Idők március 17-én ugyan megírta, hogy képlékenyek az eddigi elképzelések: nem támogatja újabb adók bevezetését a kormány, nem kell majd a parkolóhelyek után számított környezetterhelési díjat fizetniük, valamint az adóval kiváltható kötelező minimumlétszámot sem írhatják elő. De ugyanakkor a kormányfő úgy fogalmazott szokásos péntek reggeli rádióinterjújában, hogy ha az adókat Brüsszelben állapítják meg, a multik járnak jól. Feltehetően nem akarja, hogy a multik jól járjanak, amiben, ha csak a multik járnak jól egy piacon, van is igazság.

Azért nem ártott volna végigszámolni

A kereskedelemregulázó javaslatcsomag egyik markáns indulóeleme a létszám kötelező előírása az élelmiszeráruházak számára. Korábban már felvetődött ez a javaslat, igaz, más köntösben, hiszen 2015 végén arról volt szó, hogy 70 négyzetméterenként álljon egy-egy eladó a vásárló rendelkezésére. Ez akkor rövid számolgatás után hozzávetőleg 20 ezer új bolti dolgozót jelenthetett volna, szűken mérve is 20 milliárd forint feletti bérköltséggel, éves szinten.

A jelenlegi csomag szerint a kötelező létszám alapja az árbevétel lenne, egy főre vetítve pedig 36 millió forint. Ez azt jelenthetné, hogy egy áruházban annyi eladó kellene, amennyit a bevétel kiad, 36 millióval elosztva. Persze az így számított létszám kötelező lenne, ráadásul aki nem teljesíti az előírást, az a hiányzó eladók után fizessen a közösbe. Még jó, hogy ez utóbbi is megfordult a javaslatalkotó fejekben, hiszen ha munkaerőhiány van, akkor nem lehet új eladót felvenni, de ezzel ne lehessen megúszni a terhet, tessék helyette fizetni.

A legsajnálatosabb, hogy a szakértőknek már a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján is zavarba kellett volna jönniük, hiszen a napi fogyasztási cikkeket értékesítő boltok forgalma négyezer-ötszáz milliárd forint, a fizikai bolti dolgozók száma pedig 76 ezer (igaz, csak a négy főnél nagyobb élelmiszerboltokról van adat). Így is azonban legalább 125 ezer eladóra lenne szükség a meglebegtetett létszámszabály szerint, ami azért eleve elgondolkodtató kellett volna, hogy legyen, ráadásul sűrű homály fedi azt is, ki számítson bele a létszámba (csak a szakképzett eladó, hiszen ő tud csak pontos felvilágosítást adni a vásárlónak, már ha tud, vagy az árufeltöltő, a pénztáros, vagy éppen a takarító is).

De hát a csapásirány - hiába mondja a kormány, hogy a munkaerő és a fogyasztó védelme a cél - igazából a multi áruház. Önmagában lenne is miért, hiszen évente ezrével mennek tönkre a kisboltok, versenyképességben pedig elképesztőek a különbségek a nemzetközi és a hazai élelmiszerboltok között.

A mérlegbeszámolókból - részben becsült adatok alapján - végül az kerekedik ki, hogy legalább 18 ezer eladót szándékozott a kormány javaslatalkotó szakértői csapata a multi élelmiszeráruházak nyakába varrni, vagy még többet. Nem tisztázott a javaslatban a már említett eladó fogalma, de az sem egyértelmű például, vajon a részmunkaidős alkalmazottat miként kell számítani. Ennek teljes bérköltsége a szakmai bérminimum alapján (aminél egyébként köztudott, hogy sokkal többet fizetnek alkalmazottaiknak a multik) túllépi a 40 milliárd forintot éves szinten:

  árbevétel fizikai bolti dolgozók száma előírt létszám
Aldi 108 1.500* (1.854) 3.000
Auchan 282 4.963 7.800
Lidl 283 3.000* (3.543) 7.800
Metro 151 1.241 4.100
Penny 178 2.279 4.900
Spar 414 10.000* (13.276) 11.500
Tesco 614 15.000* (18.082) 17.000
Forrás: Elektronikus Beszámoló Portál, utolsó éves beszámoló adatok, árbevétel: nettó,
*/: becsült adat, zárójelben a teljes létszám

 

Az igazi baj, amin nem akar segíteni senki

Természetesen a piaci versenyben nem az a cél, hogy sokkal több, hanem az, hogy sokkal kevesebb munkaerővel dolgozzon egy vállalkozás, bármely iparágban, kihasználva többek között a korszerű szervezési, elektronikus és internetes technikákat, technológiákat, ez igaz a kereskedelemre is. A korszerű termelőüzemekben sok-sok robot dolgozik és számítógépek számolnak, terveznek, irányítanak. Miért lenne ez - az irányt tekintve - másként a kereskedelemben?

És itt vannak nagy bajban a magyar boltos vállalkozások. A Szolnok Coop éves árbevétele 24 milliárd forint, az egy alkalmazottra jutó forgalma pedig 17 millió forint. Ennél csak néhány millióval, de több árbevételt hoz néhány vizsgált CBA tag (a nyilvános mérlegbeszámolók alapján). A Spar, vagy a Tesco 30 millió forint felett jár ugyan, de a diszkontok toronymagasan állnak a mezőny felett. A Lidl esetében például 80 millió forint az egy alkalmazottra jutó forgalom, az Aldinál ez 60 millió forint körül mozog, tehát ezen az alapon kétszer-háromszor-négyszer hatékonyabbak az áruházaik. De a szupermarket Spar eladóira is másfélszer nagyobb árbevétel esik  hazai boltos láncokénál, hasonlóképpen a Tesconál.

Bizonyára nem a jókat kellene fékezni, hanem a gyengébbeket támogatni a felzárkózásban. Méghozzá nagyon.

(blokkk.com, 2017. március 17.)

 

Nagy melléfogás lenne a házhozszállítás megadóztatása

Pont a fordítottja igaz: a webáruházak házhozszállítása nem környezetromboló, hanem környezetkímélő.

A házhoz szállítási szolgáltatással együtt folyamatosan növekvő környezetterhelés után is díjat fizethetnek a jövőben a napi fogyasztási cikkeket kínáló áruházláncok, számol be a kormány egyik tervéről a Magyar Idők. Nyugati mintára nem csupán a parkolóhelyek száma alapján, hanem annak függvényében is fizethetnek környezetterhelési hozzájárulást az áruházláncok a jövőben, hogy végeznek-e kiszállító szolgáltatást. A házhoz rendelhető napi bevásárlások számának jelentős növekedése a közúti járműforgalmat is erősen megterheli, így a környezetet károsítja. A szakmai konzultáció előtt álló egyik javaslat szerint a hozzájárulásként fizetendő díj a napi fogyasztási cikkeket árusító cégek éves árbevételének meghatározott százaléka lenne.

A webáruház nem környezetromboló, hanem ellenkezőleg: környezetkímélő

Alapos melléfogás azt állítani, hogy a webáruházak házhozszállítása környezetromboló. Mi is történik akkor, ha a kereskedő webáruházban árusít, a vásárló pedig onnan vásárol?

Először is a webáruházhoz nem kell betonmonstrumot építeni a vásárlók millióinak fogadásához (egy nagyáruházban, bevásárlóközpontban milliószámra fordulnak meg a vásárlók, jelentős részük valóban autóval). A vásárló otthon ül a fotelban, ölében a laptoppal, vagy a villamoson az okostelefonnal és meg sem közelíti az áruházat gépkocsival. Nem a vásárlók furikáznak egyenként a boltba. Ez már eleve óriási környezeti nyereség.

Természetesen az árut valahonnan ki kell szállítani, de ez megoldható a meglévő áruházakból is, vagy egy raktárból, aminek merőben mások az építészeti követelményei, mint egy áruháznak. A raktárhoz nem kell a vásárlók részére parkoló. Az átvételi pontok, ha nem házhoz szállítják az árut, olyan útvonalat jelentenek, amelyen egyébként is mozog a vásárló (ha nem, akkor inkább házhoz kéri az árut).

És a webáruház legfontosabb környezeti nyeresége

A webáruházak vagy postai szolgáltatással, vagy saját járművekkel szállítják házhoz a megvásárolt portékát. A webáruházi házhoz szállítás megadóztatásának ötlete nyilván egyszerű sarc, hiszen pontosan egy környezetkímélő megoldást jelent a hagyományos vásárlással szemben. Feltehetően az ötletadók is látják, hogy elképesztő ütemben bővül a webkereskedelem Magyarországon is. A KSH adatai szerint az elmúlt években 30% feletti, 2016-ban is azt megközelítő ütemű volt a webforgalom növekedése. Feltehetően a sarc szándéka mellett a hagyományos boltok szószólói szeretnének teret nyeretni, ami pusztán egy lobbiérdek (ami persze önmagában nem kifogásolható).

Nos, a webáruház legfontosabb környezeti hozadéka, hogy egy-egy szállítójárművel, a legtakarékosabb útvonalat választva, egy fuvarral sok vásárló rendelését szállítják házhoz. Nem kell a belvárosi boltokba sem kiszállítani az árut a gyártónak, vagy a lánc központi raktárának, onnan meg a vásárlónak haza (sokan munkába menet, vagy munkából jövet tesznek némi kerülőt autójukkal bevásárolni).

Tehát a vásárló nem autózik a webáruházba oda, meg vissza sem. Otthon ül.

Természetesen meg lehet drágítani a webvásárlást némi adósarccal. De hát éppen most épít logisztikai központot az amerikai Amazon, a világ legnagyobb internetes óriásáruháza, na nem  nálunk, hanem a szomszédban, de az a webvilágban nem távolság. És sok magyar vásárló vásárol külföldi webáruházból. Érdemes őket bátorítani?

Nesze neked digitális jólét

A megszellőztetett javaslat azért is ellentmondásos, mivel a kormány éppen most dolgozik a digitális kereskedelem fejlesztési stratégiáján, korábban pedig elindította a digitális jólét nevű programját. Itt a cél éppen a webkereskedelem támogatása és nem megsarcolása kellene hogy legyen. Időnként azért alaposan melléfognak a jogalkotók, hiszen a webáruházak fogyasztóvédelmi bírságát, a legkisebb bírság mértékét 2017 januárjától az általános 15 ezer forintról tizenháromszorosára, 200 ezer forintra emelték, miközben a hivatkozási alapot jelentős 2015-ös esztendőben mindössze három esetben szabtak ki bírságot a fogyasztóvédelmi ellenőrök.

Talán célszerű lenne elgondolkodni azon is, hogy a vásárlási szokások folyamatosan változnak és éppen a webkereskedelem növekedése az, ami azt jelzi, hogy a vásárlók nem akarnak sokat szöszölni a bevásárlással, nem akarnak minden nap boltocskába járni és esténként sorban állni, hanem szeretnének mielőbb túlesni a bevásárláson. A bevásárlóközpont is azért népszerű, mert egyszerre be lehet vásárolni hosszabb időre, nem kell naponta boltba rohangálni. Ebben is van némi környezetkímélés.

(blokkk.com, 2017. március 13.)

 

Áruházregula: hová kéred a pofont fiacskám?

Hiszen lesz egyeztetés a kereskedőkkel. Igaz azért: a kisboltosok eddig évente ezrével zártak be. De talán rájött a kormány, hogy a minimálbér emelésben az eddiginél sokkal több kisbolt megy majd tönkre? Ezen viszont nem segít a veszteségbe kergetett multi. A vásárlók is szívni fognak, csak a lepottyanó rágógumi el ne törje a lábukat! 

A megszellőztetett retorziók első pillantásra nem is sejtetik pontosan a következményeket, melyek bizony a vásárlóknak is sok kényelmetlenséget, kellemetlenséget okozhatnak majd, ha jogba is formálják a hírbe hozott korlátozásokat, bár az igazi döntés még nem ismert. De hát az tény, hogy a kisboltosok az elmúlt években folyamatosan veszítettek a nagyáruházakkal szemben, nem is keveset. És ennek még nincs vége, hiszen a minimálbér tortúra nyomán újra kisvállalkozások ezrei húzhatják le a redőnyt.

Ezek szerint az "egészséges szerkezet" az első. Ennek viszont ára van: az élelmiszerlánc felügyeleti díjat most már a legkisebbek is fizetik. Az uniós bürokraták ugyanis nem engedték a multik túladóztatását, de a végén a kisboltosok mentességét is eltöröltették. Ez sors várhat a reklámadóra is, ahol ma még van egy 100 millió forint alatti mentesség, de kétséges, megmaradhat-e. Majd tessék elképzelni a sarki fűszerest, amikor a házilag sokszorosított szórólapja után adót fizet.

Parkolóadó, vasárnap: a multit faragják, de a kisbolt szív nagyobbat

A parkolók megadóztatása a tervezett környezethasználati díjjal egyszerű adókivetés. A multi áruházak 30 milliárdos nyereségéből elvisz 20 milliárdot. Majd valahogy kifizetik. Lehet viszont versenyezni abban, hogy a fizetési határidő, vagy az uniós vétó lesz a gyorsabb. Persze, lehet úgy is csinálni, hogy az uniós bürokraták ne tudjanak belekötni, de akkor a hazai boltosoknak is fizetniük kellene valamennyit, így viszont semmi értelme nem lenne az egésznek. Csak csendben tegyük hozzá: nem csak egy áruház parkolójának építése vesz el zöldterületet, hanem például az autógyárak építése is, ahonnan a parkoltatásra váró masinákat ontják. Ott nem hiányzik az "egészséges szerkezet"?

A belterületi boltok ma már el sem bírnák azt a forgalmat, ami kitelepült a városszélre.

A hétvégi, vasárnapi munkavégzés szigorítása csak ráadás lesz a vasárnap is nyitva tartó kisboltok tönkretételében, hiszen se több emberük, se több pénzük nem lesz a havi két szabad vasárnapra és a 100%-os bérpótlékra (30-40 ezer kisbolt tart nyitva vasárnap). A nagyáruházak viszont bevállalják majd, hiszen a verseny és a vásárló nem enged lazítást, ráadásul a hétvégi nyitvatartással tovább nő előnyük a kicsikkel szemben a vásárlócsalogatásban. De az sem kizárt, hogy a nagyok is megkurtítják a vasárnapi shoppingolást, a vásárlók örömére.

Reklámköltség: nagy vágás a vásárlónak, ráadásul megkerülhető

A reklámköltség korlátozása az árbevétel 0,5 százalékában öngól a költségvetésnek is, hiszen csökkenni fognak a reklámbevételek. Egy példa. A Tesco legutóbbi beszámolási időszakbeli árbevétele 614 milliárd forint volt, reklámköltsége 14 milliárd forint. A tervezett szabály alapján viszont ez csak 3 milliárd forint lehetne. Egy kicsit sokkal kevesebb.

De ennél sokkal nagyobb baj, hogy reklám nélkül nincs piac, megszűnne a vásárlónak az a tájékozódási lehetősége, ami élteti a válogatás és a vásárlás gyümölcsét. A vásárló, ha kíváncsi lesz, járhat majd boltról boltra. Jól jár, vagy rosszul jár?

Hát igen, az ötvenes, hatvanas években sem volt sok reklám, legfeljebb ahhoz hasonló, hogy cipőt a cipőboltból. No persze igaz, az áruválaszték sem volt túl bőséges.

Ez a javaslat egyébként olyan, mintha például megtiltanák a telefonálást és tessék ezentúl mindent személyesen megbeszélni.

Nincs messze a kerülőút: kapsz egy levelet külföldről oszt annyi

Ja, igen, mi lesz akkor, ha nem a multi hazai, hanem szomszéd országbeli társáruháza, vagy kinti központja nyomatja a reklámot, annak minden költségével együtt. Legfeljebb több dolga lesz a postának. Ja, és van internet is, ami állítólag az egész földgolyót behálózza. A világ bármely szegletéből lehet nyomatni a reklámot. Az okostelefonokra. A vásárlók egyébként imádják az áruházi újságokat. De hát legfeljebb majd leszoknak róla, a séta különben is egészséges.

Kötelező létszám: miért pont 36 millió forint jusson egy eladóra? Egyébként: pontosan száz éve nyílt meg az első önkiszolgáló áruház.

Amerikában. Magyarországon fél évszázada. A nagy alapterületű áruházak mindenütt a világon önkiszolgálók. Sehol sem hiányolnak több eladót, a vásárlók pedig a kellő információt a termék csomagolásán és a polcokon találhatják meg. A webáruházban sincs eladó, pedig ez a kereskedelem világszerte leggyorsabban fejlődő ága. De nyílt már olyan bolt is, ahol nincs benne kiszolgáló személyzet sem, mindent az informatika, elektronika csinál. Pénztárcát sem kell vinni, aprót sem kell számolgatni, pénztár és pénztáros sincs benne. Csak tele kell pakolni a bevásárlókosarat, majd a kijáratnál megolvassa az informatika a vásárolt termékeket. A világ erre megy. Előre.

Rejtély egyébként, miképpen kerekedett ki az a 36 millió forintos összeg, ami után egy-egy eladót lenne kötelező alkalmazni az élelmiszerboltokban. Egy ilyen előírás pontosan azt a teljesítménykülönbséget tüntetné el a boltokból, ami a korszerűség, a jó szervezés, a jó technika eredménye. És a vásárlóknak semmi bajuk vele, különben nem mennének oda vásárolni, hiszen van másik bolt is, sok eladóval.

Ez olyan egyébként, mintha az autókat ezentúl azonos teljesítményű motorral lenne kötelező gyártani, mindegy, hogy mekkora, vagy milyen a márkája.

A multi áruházláncoknak a számítások szerint 50 ezer eladót kellene alkalmazniuk. Vigyázat, ez nem az összes alkalmazottat jelenti, kár a mérlegadatokból arányokat fabrikálni, hanem az eladótérben téblábolók, a vásárlók rendelkezésére álló személyzetet.

A jelenlegi pontos eladólétszám nem ismert, ráadásul teljesen homályos, milyen eladóra gondol a kormány. Az élelmiszerboltban az eladóknak, akik a vásárlót kiszolgálják, kötelező a szakképesítés, de a pénztáros, árufeltöltő, vagy a zöldség-gyümölcs árus számára a jogszabályok szerint nem. A multi áruházak összlétszáma is egyébként 50 ezer fő körül mozog, de abban mindenki benne van, irodai, raktári dolgozók, árufeltöltők, mindenki más.

Ja, és munkaerőhiány is van, nem is kicsi. Mindenki munkaerőt keres ma is. Később sem lesznek többen.

Legyen tilos a gyűjtőcsomagolás: ha már a kisbolt csak kurblival tekerhet, mert kicsi, tekerjen azzal a nagyáruház is

Ettől mindenki szívna: gyártó, kereskedő és a vásárló együtt. A gyűjtőcsomagolás azt jelenti, hogy a gyártó a gyorsabb, egyszerűbb árumozgatás érdekében olyan csomagolást alkalmaz, amivel egy fogással, emeléssel több árucikket lehet a polcra helyezni. A gyártó becsomagolja, a kereskedő kirakja egyben a polcra, vagy a raklapra, a vásárló pedig a polcra helyezett dobozból válogat. Sokkal egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb mindenkinek, ráadásul a polcra helyezett gyűjtőcsomagolás sokkal biztonságosabb, például egy feldőlő UHT tejesdoboz nem löki le a többit a polcról, vagy a raklapról.

Állítólag a kormány előterjesztése szerint a gyűjtőcsomagolás balesetveszélyes és megnehezíti a fogyasztók tudatos választását. Hát igen, egy rágógumi, ha a földre pottyan... Még szép, hogy lennének kivételek,  a zöldség-gyümölcs, az italok. Egyébként ez biztonságosabb csomagolási mód is, mivel a gyűjtőcsomagolás védi a belehelyezett terméket, az nem borul fel, nem veri le véletlenül a vásárló. Ja, hogy így olcsóbb is? Hát éppen ez fáj a jogtervezőnek, hiszen pontosan ezzel, az egyébként világszerte elfogadott és bevált csomagolási és árukihelyezési módszerrel élnek a nagyáruházak. Ez az egyik előnyük, igaz.

A vásárló manapság csak úgy tud tájékozódni, ha válogat az élelmiszerek között, hogy a kezébe veszi és úgy olvassa el a sok-sok apróbetűs tájékoztatót. Hát nem mindegy, hogy egy dobozból, vagy a sima polcról veszi le?

Ez olyan, mintha a fociban megtiltanák a cselezést, hiszen akkor a gyengébb játékost sem kell félteni. Igaz, a játéknak is lőnének akkor.

Igaz, ami igaz: szakadékban a kisboltok

Magyarországon egy évtizede folyamatosan csökken a kiskereskedelmi boltok száma. A boltcsúcs 2005-ben volt, ehhez képest 2016. első félévének végéig közel 30 ezerrel csökkent a kiskereskedelmi értékesítőhelyek száma:

  2005 2010 2012 2016 2005-2010 2012-2016 2005-2016
boltszám 166.738 151.911 153.735 138.794 - 14.827 - 14.941 29.768

KSH, kiskereskedelem járműboltokkal együtt, 2016: első félév vége

 

Előreláthatóan a kisboltok térvesztése folytatódni fog 2017-ben is, hiszen az új minimálbéreket, a munkaerőhiánnyal megfejelt emeléseket már sok ezer boltos nem bírja el. Rajtuk viszont nem elsősorban a multiknak az uniós rostán előbb-utóbb amúgy is elbukó korlátozása segítene, hanem ha a beruházásaikhoz, a napi működésükhöz kapnának pénzügyi támogatást. több adókedvezményt és okos, ahol lehet, ott kivételező szabályokat. De hát ez még várat magára.

Tény az is persze, hogy a multi áruházak gyorsabban nőnek a hazaiaknál. Ezért józan törekvés a hazai vállalkozások támogatása, de annak a modernizálásukat, korszerűsítést kellene segíteni. A különbség:

 
2010
2015
változás
CBA
555
509
92%
COOP
510
571
112%
REÁL
360
389
108%
hazai láncok
1.425
1.469
103%
Auchan
225
337
150%
Tesco
667
748
112%
hipermarketek
881
1.085
123%
Aldi
53
135
255%
Lidl
221
359
162%
Penny
161
221
137%
diszkontok
352
715
203%
Spar
381
491
129%
Cora, Match, Profi
164
-
-
multi láncok
1.872
2.291
122%
Trade Magazin, érték: milliárd forint,
A Corát az Auchan, a Profit és a Matchot a CBA és a COOP 2012-ben megvásárolta.

 

És a multi áruházak eredményei a két éves veszteségtilalom tükrében.

  2012 2013 2014 2015 üzleti év kezdete
Aldi - 5,1 - 4,9 - 4,8 + 1,9 január 1.
Auchan - 10,1 - 6,3 - 12,5 + 2,2 2015-től április 1.
Lidl - 7,7 + 2,2 + 8,2 + 6,1 március 1., 2015-től április 1.
Penny + 1,0 + 1,9 + 1,5 + 2,1 január 1.
Spar - 12,9 - 11,8 - 18,5 + 7,2 január 1.
Tesco + 1,0 - 43,1 - 68,0 + 13,2 március 1.

Elektronikus Beszámoló Portál, érték: milliárd forint, teljes üzleti év adózott eredménye

 

(blokkk.com, 2017. március 10.)

 

Veszteségszabály: hát ennyit ér

A multik úgy kerülgetik az adófizetést, mint góllövés előtt csatár a hátvédeket? Nos, 2016-ban mindenki azt csinál, amit akar. Szatmáry miniszteri biztos egyébként pontatlan volt augusztus 4-én: nem 50 milliárd az értékhatár, nem 2018-tól lehet bezárni a veszteséges áruházat és nem a Tesco volt az utolsó a beszámolójával. Csak most lehet értékelni.

Szatmáry Kristóf, a Miniszterelnökség kereskedelempolitikáért felelős miniszteri biztosa a Magyar Időknek úgy nyilatkozott augusztus 4-én, hogy 2018-tól megvonhatják a napi fogyasztási cikkek árusításának jogát attól az 50 milliárd forintnál nagyobb árbevételű vállalattól, amely két egymást követő évben papíron veszteséget mutat ki. Megjegyezte azt is, hogy az áruházláncok közül utolsóként megjelent a legnagyobb piaci szereplő, a 208 áruházat jegyző Tesco-Globál Áruházak Zrt. tavalyi üzleti évéről szóló jelentése.

A Lidl volt az utolsó, na meg a többi baki

2014 végén módosult a kereskedelmi törvény, mely azt írja elő, hogy az az áruházlánc, mely nettó (áfa nélkül számított) árbevételének több, mint fele napi fogyasztási cikk kiskereskedelmi értékesítéséből ered, továbbá nettó  árbevétele bármely két egymást követő üzleti évben mindkét esztendőben eléri a 15 milliárd forintot (tehát nem az 50 milliárdot) és adózott eredménye mindkét időszakban nulla, vagy negatív (így nem eredményes), a második üzleti év beszámolójának elfogadását követően köteles lehúzni a redőnyt, pontosabban napi fogyasztási cikket nem árulhat. A kereskedelmi törvény meghatározza természetesen a napi cikk fogalmát is, ami az élelmiszereket és a háztartásban szükséges különböző vegyi árukat, illatszert, higiéniai termékeket foglalja magában.

A gazdálkodási beszámoló elfogadása egyébként két veszteséges esztendő után legfeljebb néhány hónap haladékot jelenthet, a számviteli szabályok szerint (az üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe kell helyezni a beszámolót).

A kereskedelmi törvény szerint az első figyelembe vehető üzleti év a veszteségszabályban a 2014. december 31-ét követően megkezdett üzleti év, azaz 2015. (A nemzetközi gyakorlat alapján nem mindegyik áruházlánc kezdi az üzleti évet a szilveszteri pezsgőpukkanást követően, ezért szól így a meghatározás.) Ebből könnyű kiszámolni, hogy a jog szerint 2017. lehetne az első bezárásos esztendő (nem pedig 2018., persze ezt lehet magyarázni az eredményekkel, ami viszont rávilágít a szabály sutaságára).

Az Auchan augusztus 24-én, a Lild pedig - ebben - utolsóként augusztus 30-án hozta nyilvánosságra beszámolóját a legutóbbi gazdasági időszakról, (tehát nem a Tesco állt a sor végén), így a miniszteri biztos sietősre fogott tempójával szemben most alkotható teljes kép arról, hogyan váltottak a legnagyobb üzletláncok a veszteségszabály első évében.

Egy kis púder is kellett

Hasonló szabályról a nemzetközi gyakorlatban nincs információ, az Unió pedig vizsgálja ezt a magyar eljárást. Nem véletlen, hogy a törvénykezés során a köztársasági elnök pontosan az uniós előírások miatt megfontolásra visszadobta az Országgyűlésnek a törvényjavaslatot, ezt követően csökkentették az 50 milliárdos értékhatárt 15 milliárdra, amibe egyébként már néhány hazai nagylánc is beleférhet (az Unió azt nem kedveli, ha egy előírás egy tagországában kizárólag a külföldi befektetőket sújtja). Majd kiderül, púdernek elég-e a bevételi értékhatár csökkentése.

A multik úgy kerülgetik az adófizetést, mint góllövés előtt a csatár a hátvédeket?

A vállalkozások veszteségének sok oka lehet. Gazdálkodhat eleve rosszul egy cég, amikor a bevételei kisebbek a költségeinél, ez a legrosszabb eset. Ez nyilván nem lehet üzleti cél. A számviteli szabályok engednek olyan elszámolásokat, melyek nyomán eltérhet a mérleg szerinti eredmény a bevételek és kiadások puszta egyenlegétől. Ésszerű magatartás, ha egy vállalkozás - nem kell, hogy kereskedő legyen, más is ezt teszi - a számára legkedvezőbb, tehát a legkisebb adófizetési kötelezettséget keresi, persze csak a törvényes keretek között. Az adótanácsadók is ebben segédkeznek szerte a világban, állítólag a virágzó üzletágak közé tartozik mindez. Példa erre a Tesco 2014-es és 2015-ös éve. Egy devizahitel, vagy üzletpolitikai váltás is lenyomhatja a mérleget, például a Spar esetében hasonló történt. Egyébként a sarki fűszeres sem gondolkodik másként, csak ő kisebb számokkal dolgozik.

Azt viszont el kell ismerni, hogy a nagy nemzetközi - elsősorban tech világcégek - úgy kerülgetik az adózást, mint ügyes csatár a hátvédeket góllövés előtt. Mindig az a kérdés ennek megítélésében, hogy hol húzódik a törvényes határ. Egy biztos, a magyar adóhatóság szigorúan ellenőrzi a nagy áruházláncokat.

A sámli egyik lábát már kirúgták

A nemzetközi áruházláncok korlátozása több lábra épült (sokra, nem is hétre). A vállalkozásindítás mindig drága, ezt a törvény is elismeri azzal, hogy az induló vállalkozások esetében az első négy esztendőben nem kell alkalmazni a veszteségszabályt. Ez a négy esztendő nem csekély időszak a kétéves  veszteségtilalomhoz képest, de igazodik a valós üzleti világ kereteihez. A bökkenő csak az, hogy az új áruház indításával azonos terhet jelenthet egy nagyobb cégfelvásárlás is.  Ezt már nem ismeri el a törvény kedvezményként. Példa rá, hogy az Auchan 2012. végén megvette a Cora hipermarketláncot, ami minden bizonnyal - nem is kicsit - lefelé húzta a mérlegét néhány éven keresztül, hiszen meg kellett fizetnie, hogy "beleült a készbe".

A diszkontláncok hálózatépítése is olyan pénzbe kerül, ami ugyancsak lefelé húzza a mérleget. Az elmúlt néhány esztendő közel 30 áruház építésében, átalakításában a plázastop időszakában az Aldi vitte a prímet, nem véletlen a veszteségsorozata. A plázastop törvényből viszont tudni, hogy éppen a diszkontok megfogása az egyik jogalkotói cél. Nem titok, egy kis élelmiszerboltos ezt nem is nagyon bánja. Sőt.

A kormány számára a legfájóbb az lehetett, hogy az Unió kirúgta azt a lábát a szabályozásnak, melynek célja az volt, hogy lerontsa a nemzetközi áruházláncok mérlegét: 2015. nyarán megszüntette az élelmiszerlánc felügyeleti díjat. Ez a hat nagyáruház esetében 20 milliárd forint körüli többletfizetést jelentett volna. Nos, évindításkor nyilván mindent megtettek a láncok, hogy ezzel együtt se legyenek veszteségesek, de ez azért azt is jelenti, hogy a 30 milliárd forint feletti együttes pozitív eredményhez 20 milliárdot besöpörhettek a zsebükbe a felügyeleti díj eltörlésével. A vasárnapi pótlék lecsökkenése a boltzár bevezetése után is sokat - milliárdos nagyságrendet - hozott a nemzetközi áruházak konyhájára 2015-ben. Bukta a buktában, hogy közben a vasárnapi forgalom nem a kisboltokba terelődött, hanem inkább sorban álltak pénteken és szombaton a vásárlók a nagyáruházban.

Az első tilalmas esztendő 2015 volt - ezek után 2016-ban bárki lehet veszteséges

Nyilván nem csak ez első tilalmas esztendőt célszerű mérlegre tenni, hanem az előző éveket is. Az előbbiek tükrében a kirajzolódó kép vegyes, árnyalt, feketén-fehéren nem is lehet ítélkezni:

  2012 2013 2014 2015 üzleti év kezdete
Aldi - 5,1 - 4,9 - 4,8 + 1,9 január 1.
Auchan - 10,1 - 6,3 - 12,5 + 2,2 2015-től április 1.
Lidl - 7,7 + 2,2 + 8,2 + 6,1 március 1., 2015-től április 1.
Penny + 1,0 + 1,9 + 1,5 + 2,1 január 1.
Spar - 12,9 - 11,8 - 18,5 + 7,2 január 1.
Tesco + 1,0 - 43,1 - 68,0 + 13,2 március 1.
Elektronikus Beszámoló Portál, érték: milliárd forint, teljes üzleti év adózott eredménye

 

A Metro nem kiskereskedelmi áruház, nincs is a listában. A dm, Rossmann, Müller idetartozik, de a súlyuk kisebb a százmilliárdosok klubjánál.

Következik 2016: szabad a vásár, legfeljebb majd 2017-ben kell összeszorítani a céges pénztárcákat a kiadások kipréselésekor.

Kizárólag a célját nézve ezért is suta az egész szabályozás, hiszen ha valaki adófizetést akar kerülgetni, legfeljebb minden második esztendőben talicskázik egyet. Persze, ne feledjük: az adófizetés közös érdek, hiszen kell a bevétel a költségvetésnek mindenütt a világon. De az olyan szabályalkotásnak, mely a célját tekintve is billegős pályát jelent, sok haszna nincs.

(blokkk.com, 2016. szeptember 1.)

 

Brüsszel: nem baj a veszteség

A Bizottság megindította a kötelezettszegési eljárást a veszteséges élelmiszerláncokat bezárásra ítélő törvény miatt.

Kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bizottság (EB) a nem nyereséges napicikk árus áruházak szankcionálásáról 2014. végén elfogadott törvény miatt, mert úgy véli, hogy az korlátozhatja a vállalkozások letelepedési szabadságát.

Az Európai Bizottság szóvivője február 25-én megerősítette, hogy a brüsszeli testület az előző napon úgynevezett hivatalos felszólító levelet küldött Magyarországnak, és ezzel megindult az eljárás a 2014. decemberében elfogadott jogszabály ügyében.
A törvény megtiltja a napi fogyasztási cikkek árusítását a két egymást követő évben veszteségesen működő nagyobb üzleteknek, melyek éves árbevétele több 15 milliárd forintnál.

Az EB tájékoztatása szerint az új jogszabály nyomán a kiskereskedőknek megnövekedett kockázatokkal kell szembenézniük, ha be akarnak lépni vagy terjeszkedni akarnak a magyar piacon. A tartós veszteségességet tiltó törvény akadályozhatja a befektetéseket és a versenyképesség romlásával járhat, ráadásul magasabb árakat eredményezhet, a bizottság szerint.

A magyar hatóságoknak két hónap áll rendelkezésükre, hogy válaszoljanak az EB által ismertetett kifogásokra. Ha a felszólító levélre nem érkezik válasz, vagy Magyarország olyan észrevételeket tesz, amelyek nem tekinthetők kielégítőnek, az Európai Bizottság úgy dönthet, hogy az eljárás következő lépéseként úgynevezett indoklással ellátott véleményt küld Budapestnek. Ezt követően - ha szükséges - a bizottság az Európai Unió Bírósága elé viheti az ügyet.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az érintett jogszabályról szóló javaslat indoklásában korábban azt írta, hogy a tartósan veszteséges működés közvetett módon gazdasági erőfölénnyel való visszaélést jelent, hiszen a nagy tőkeerejű vállalkozások így tüntetik el versenytársaikat.

Február 25-én egyébként lezárult a plázastopot elrendelő magyar törvény miatt megindult kötelezettségszegési eljárás, a 2012-14. évek közötti időszakban működtetett szabályozás nyomán indított vizsgálat nyomán. A 2012. januárjában életbe léptetett jogszabály értelmében három évre általános építési tilalmat rendeltek el a 300 négyzetméter feletti kereskedelmi építményekre. Ez a törvény 2014. december 31-ig volt hatályban, de azóta már új szabályokat fogadtak el Magyarországon, így a korábbi kötelezettségszegési eljárás lezárult. Az Európai Bizottság ugyanakkor vizsgálja az új törvényeket és azok alkalmazását.

(Világgazdaság, 2016. február 26.)

 

Kötelező létszám helyett kötelező csemegepult?

Ilyen se volt még: a hiperek és a szupermarketek, a külföldi és a hazai áruházak összeesküdtek volna a diszkontok ellen? Az eredmény kétségbeejtően silányra sikeredett, hiszen legfeljebb lesz egy csemegepult a diszkontban is, belefér, így viszont mindenki megússza a létszámkvótát.

És mi lesz a drogériákkal? Ők is fognak párizsit szeletelni? Ez egyébként a hivatalos célt, a vásárlók tájékoztatását nézve, jó nagy melléfogás lenne, hiszen ha valahol eltéved a vásárló, az általában a sok-sok ezer négyzetméteres hipermarket. A Magyar Idők december 3-i száma ugyanis arról tudósít, hogy mentesülnének a kiskereskedelemben tervezett kötelező foglalkoztatási kvóta alkalmazása alól azok a nagyáruházak, amelyekben a vásárlók kiszolgálására alkalmas csemegepultokat tartanak fenn. Az elképzelés alapja, hogy a 400 négyzetméter bruttó alapterületnél nagyobb, napi fogyasztási cikkeket (élelmiszert, háztartási vegyi árut) árusító értékesítőhelyeken az árusítótér minden 70 négyzetméterére számítva kellene egy személynek a vásárlók rendelkezésére állnia. A Magyar Idők értesülése alapján viszont szűkülne a kör.

Akkor most mi a fontos?

A vásárlók valóban szoktak panaszkodni, hogy ezt, vagy azt nem találják a nagyáruházban, de hát - a válasz - ott van a sok-sok eligazító tábla. Ráadásul a hipereknél bevett fogás, hogy egyes területeken a vásárlócsalogatás érdekében folyamatosan cserélik a kipakolt árucikkeket, így most éppen mikulás csokikkal van tele a bejárat környéke, jövő héttől a karácsonyfadísz következik, karácsony után pedig a leárazásra kínált portékák köre. Na, itt igazodjon el a vásárló könnyebben, mint egy diszkontban, ha tud, mondja a vásárló.

De hát eredetileg úgy vélelmezett, hogy az egész intézkedés célja a multi áruházak megregulázása, így furcsa lenne, ha abból éppen a Cora hipermarketeket néhány éve elszipkázó Auchan, a leépítésekben időnként jeleskedő Tesco, vagy éppen a benzinkutakon dinamikusan terjeszkedő Spar kimaradna.

Csemegepult  kvóta: ajakrúzs dekára kimérve?

A csemegepult fogalma jogszabályban nincs meghatározva. Persze lehet ilyet barkácsolni, csak akkor sok mindent a jogba kellene önteni: választékelemek összetételét, legkisebb számát, a pult legkisebb alapterületét, esetleg éppen a csemegepultban foglalkoztatottak legkisebb létszámát. Vagy éppen azt, hogy a csemegepultban szeletelni is kell a párizsit, a gyári előrecsomagolt már ott nem adható oda a vásárlónak.

Egy hiperen belül egyébként a csemegepult alapterülete igencsak szerény a teljes alapterülethez képest, a létszám persze hasonló ezen az egy területen a szupermarket csemegepultjához. Az eredeti elképzelés ráadásul a drogériákra is kiterjedne, de hát ott végképp lehetetlen lenne egy csemegepultot beállítani, ha csak a parfümök kimérését el nem rendezik, vagy bevezetnék a kimért ajakrúzst.

Csemegepult még a pénztár mellé is állítható, ráadásul a pénztárra kiírható az is, hogy "pénztár + csemegepult", így a pénztáros a diszkontban újabb fronton is bevethető (hsizen árut is feltölt jelenleg). A csemegepult árutároló része - ha a majdani jogszabály nem zárja ki - a pénztár fölé is szerelhető, ha nem lesz kötelező a szeletelés, hiszen régebben a cigarettát is hasonlóképpen árusították. Nem valószínű, hogy nehéz dolguk lenne egy ilyen új helyzetben a diszkontoknak, a trafikok is kitiltásuk után a hiperektől a diszkontokhoz mentek, megoldották, ráadásul a helyben sütés bevezetése is belefért. Az eredeti szabályjavaslat a nagykereskedelemre, így a Metrora is kiterjedne, na ott végképp nehéz lenne csemegepultot beállítani.

A létszám kvóta buktája: a hiperekben több hely jut a verebeknek

Úgy látszik, az autógyártáshoz hasonlóan a kereskedelemben a német áruházak húzzák  a magyar gazdaságot. Az elmúlt években a hazai nagyláncok és a hipermarketek is igencsak izzadtak a piacon, forgalmuk vagy visszaesett, vagy alig nőtt. A hipermarket piac összességében csökkent is 2010-2014. között, igaz, csak szerény mértékben. Az Auchan ráadásul a Cora forgalmának egy részét el is bukta. A szemfüles vásárló bizonyára észlelte, hogy a hiperekben a felső polcokat leszerelték, lecsökkentették a kihelyezett árutömeget, egyszerűbben szólva diszkontosodtak. Csak a végén ki ne derüljön, hogy így már - diszkontosodva - tudnak növekedni, mert akkor nagy öngólt rúghat a jogalkotó.

Világjelenség ugyanakkor, hogy a diszkontok a webáruházak után a leggyorsabban növekvő áruházi csatornát jelentik. Így a piaci érdek egyáltalán nem zárja ki a hiperek és a - mindegy, hogy hazai, vagy külföldi - szupermarketek összefogását a német diszkontok ellen. Kérdés persze, hogy mit szól majd ehhez az Európai Unió, hiszen az eredeti létszámkvóta javaslat néhány hazai nagyáruházat is érintett volna, így viszont kizárólag három német diszkontlánc lenne az áldozat.

A magyar láncok számai:

  2010 2014 változás
  bevétel boltszám bevétel boltszám bevétel boltszám
CBA 555 3.072 505 2.289 - 50 - 783
COOP 510 5.250 560 5.370 + 50 + 120
REÁL 360 2.320 379 2.300 + 19 - 20
együtt 1.425 10.642 1.444 9.959 + 19 - 683
Trade Magazin, bevétel: milliárd forint, boltszám: darab

A multi áruházak számai:

2010
2014
változás
Auchan
227
277
+ 50
Tesco
584
601*
+ 17
Cora**
70
0
- 70
hipermarket piac
881
878
- 3
Aldi
44
91
+ 47
Lidl
176
262
+ 86
Penny
132
168
+ 36
diszkont piac
352
521
+ 169
érték: milliárd forint, nettó árbevétel
*/ A Tesco adata a 2013. március-2014. március üzleti év (ez az utolsó nyilvános beszámolója, mivel márciusban fordul az üzleti éve),
**/ A Corát az Auchan 2012-ben megvásárolta. Az Auchan forgalma 4 év alatt összesen 50 milliárd forinttal nőtt, miközben a Coráé 70 millárd forint volt egy évben, ami nyomán feltehető a kérdés, vajon mikor, melyik áruházaiban volt visszaesés.

(blokkk.com, 2015. december 3.)

 

Felügyeleti díj: akkor most ki állja a számlát?

A kakaskodás ára: a kicsik is fizethetnek. Így 15-20 ezer olyan kis boltos fizethet élelmiszerlánc felügyeleti díjat, akinek eddig nem kellett.

Az Országgyűlés 2015. november 17-én visszavarázsolta a régi rendet, így a jövőben a mezőgazdasági termelők és az élelmiszer feldolgozók, valamint a vendéglátósok mellett a kereskedők is 0,1% élelmiszerlánc felügyeleti díjat fizetnek, ugyanúgy, mint régen. A kormány nem kockáztatott még egy uniós buktát, sőt, rá is tett egy lapáttal: megszüntette az 500 millió forintnál kisebb árbevételű élelmiszerboltosok mentességét, így ők most már kötelezettek lesznek, fizethetnek ők is (ez a mentesség csak az élelmiszer kereskedőkre vonatkozott). Ennek háttere, hogy az Unió nem kedveli a sávos adózást, mert annak hátterében indokolatlan, elfogadhatatlan megkülönböztetési szándék is húzódhat.

Egyébként a reklámadó uniós elkaszálását követően is pórul jártak a reklámozó kisvállalkozások, hiszen az 500 millió forintos mentességi határt lenyomta a kormány 100 millióra, így itt is többen fizetnek, mint régen, ráadásul majdnem mindenki sokkal többet is tejelhet a közösbe, hiszen a kulcs 5,3% lett, a változtatás előtti átlagos fizetési szint pedig csak 1-2% körül mozgott.

Az élelmiszerlánc felügyeleti díjat a Nemzeté Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szedi be, ennek egy részét viszont továbbadja a kormányhivataloknak, ahol a területi ellenőrző egységek vannak.

Hányan is fognak akkor tejelni a NÉBIH-nek?

Felügyeleti díjból az  Országgyűlésnek benyújtott beszámoló szerint 11 milliárd forintot szedett be a NÉBIH 2014-ben (a díjat egyébként 2012-ben vezették be).  A kérdés az, hogy az 500 milliós nullás sáv eltörlése nyomán az új kötelezett kisvállalkozások mennyien is lehetnek.

Az Országgyűlésnek készített tárcabeszámolók szerint 60 ezer felett volt 2013-ban és 2014-ben is a bevallást készítők száma (amit a jelentés szerint csak online, ügyfélkapun keresztül lehet beküldeni), nyilván ők fizethettek felügyeleti díjat, leszámítva a végül nem fizetőket.

Az 500 millió forint árbevételnél kisebb kereskedelmi vállalkozásokról nincs nyilvános adat, így csak becsülni lehet számukat. Némi támpontot nyújtanak azok a KSH adatok, melyek a kis- és nagykereskedelmi szervezetekre és azok megoszlására vonatkoznak. Kiindulva abból, hogy az élelmiszer üzletek száma (tehát nem a vállalkozásoké)  40 ezer felett van, átlagos alapterületük azonban nagyon alacsony, mindössze 110 négyzetméter, továbbá az egyéni vállalkozók száma 15 ezer (ők a legkisebbek), némi segédlettel megbecsülhető az új teherviselők száma. Segítséget jelent az is, hogy a kiskereskedelemben 80% körüli azoknak a vállalkozásoknak az aránya, akiknek csak egy üzletük van, így okkal feltételezhető, hogy sokan beleesnek a felügyeleti díj szórásába.

Az előbbiekből kiindulva legalább 15-20 ezer kisvállalkozás lesz kénytelen új belépőként a felügyeleti díj terheit vállalni. Fizethetnek egyébként átalányt is, évi 20 ezer forintot, a többségnek, 20 millió forint árbevétel felett ez éri meg. A NÉBIH pedig bezsebelhet 3-400 millió forintot, a 11 milliárd mellé, az uniós meszelés pedig több mint 20 milliárdot kaszált el. Folyik ugyan a csata Brüsszelben, de most ez van. Megérte?

(blokkk.com, 2015. november 18.)

 

Adat nincs az eladókvótához, felállni pedig tilos lesz

És ha valakinek nyitva tartási időben ki kell mennie, oda? Kizárt, hogy az egymondatos áruházi létszámkvóta kiagyalója bármiféle adattal rendelkezhetett a javaslat megfogalmazásakor, ugyanis a szükséges információkkal kizárólag az áruházak rendelkeznek. Egyenként. Az áruházak is csak latolgatják, vajon hány eladójukkal számolhatnak. A blokkk.com becslése is csak alsó határ, a valós létszámigény annál sokkal több.

A blokkk.com már kiszámolta, hogy a hét legnagyobb élelmiszer láncnak (Aldi, Auchan, Lidl, Metro, Penny, Spar, Tesco) legalább 20 ezer új embert kellene felvennie, ha az Országgyűlés megszavazná azt a szigorítást, mely alapján minden 400 négyzetméter alapterületűnél nagyobb áruházban 70 négyzetméterenként egy-egy eladónak kellene a vásárlók rendelkezésére állnia. Ennek summája így - minimálbérrel számolva - jócskán 20 milliárd forint felett lenne, ami kísértetiesen hasonlít arra az összegre, mely a megemelt, majd az Unió révén elmeszelt élelmiszerlánc felügyeleti díj rájuk eső többlete lett volna.

Az árufeltöltő nem számítható bele a kvótába?

A legfájóbb, hogy úgy fogalmazódott meg egy javaslat a kormányzó frakcióban, hogy ahhoz megalapozott, pontos számítás nem kapcsolódhatott. Az egymondatos javaslat szerint a kereskedelmi tevékenységet végző dolgozók vehetők figyelembe. A kereskedelmi törvény egyszerűen meghatározza a kereskedelmi tevékenység fogalmát (kis- és nagykereskedelmi, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenység), de ez és minden más fogalom meghatározása a kereskedelmi joganyagban a vállalkozásokra, vállalkozókra vonatkozik. Az eladótérben tevékenykedő alkalmazottakról kizárólag az egyes esetekben kötelező szakképesítési követelmények meghatározásakor esik szó.

A tervezett szabályozás a nyitva tartás teljes idejére megkövetelné az előírt létszámot. Ez azt is jelenti, hogy nem elég a pontos számításhoz az alapterületet elosztani a 70 négyzetméteres kvótával, hanem azt rögtön meg is kell szorozni kettővel, hiszen az élelmiszer áruházakban, boltokban két műszakban fogadják a vásárlót. Így egy 401 négyzetméteres, hajnali fél ötkor nyitó áruházban már a nyitás pillanatában ott kell majd lennie legalább 6 eladónak, pénztárosnak, de a zárás előtti utolsó pillanatban is, ami valamikor a késő délutáni, esti órákra esik.

A vásárlónak információt adni olyan tevékenység, ami szorosan kapcsolódik az áru értékesítéséhez, így eleve csak azok jöhetnek számításba, akik az eladótérben dolgoznak, ott is tartózkodnak. Az árufeltöltők bizony időnként beszaladgálnak a raktárba, tehát egyes időszakokban nem tartózkodnak az eladótérben. Így a javaslat pontos szövege alapján eleve nem vehetők figyelembe a kvóta számításakor, hiszen a nyitva tartás teljes idejére vonatkozik a követelmény. A felkészültségről nem is beszélve.

A fogyasztókon ez semmit sem segítene

A mai kereskedelem több tízezer, százezer árucikkéről lehetetlen fejben tartani a termékinformációkat. Nem véletlen, hogy egyik oldalról sok információt írnak elő a jogszabályok, amit a vásárló részére kötelező megadni, de ez elégséges a terméken, a csomagoláson, vagy bármilyen feliratban az áruházi polcokon. felesleges is lenne elkezdeni magolni, hiszen percről-percre változik a kínálat és módosulnak a termékinformációk. természetesen egy eladónak - ha ez a szakmája - különbséget kell tudnia tenni a kifli és a krumpli között.

De hát akkor mi állhat a háttérben? Igen, a szokásos módi: ha már a kisvállalkozás versenyképessége gyenge, az árai aránytalanul magasak, akkor legyen drágább a nagyáruház is. Pedig lehetne segíteni a kisvállalkozásokon is, elsősorban több adó-, járulékkedvezménnyel.

Versenyképesség: a kicsik nagy szívása

A versenyképesség nem egy elvetemült gonosz szellem, hanem eldönti a piaci versenyt. Nem véletlen, hogy a nagyvilágban azok az áruházak törtethetnek előre, akik a legkorszerűbb szervezési és műszaki megoldásokat alkalmazzák, például a pénztáros nélküli pénztárt, vagy éppen az eladó nélküli, önkiszolgáló boltot, ami ráadásul Magyarországon is bő fél évszázados múltra tekint vissza. A webáruházakról nem is beszélve, a világ erre megy.

Nos, a versenyképesség egyik vetülete az egy alkalmazottra jutó értékesítés, hát, ami így néz ki:

árbevétel
létszám (fő)
egy alkalmazottra jutó forgalom
(millió forint)
Lidl
262
3.601
72,7
Penny
168
3.002
55,9
Aldi
91
1.740
52,3
Auchan
277
6.421
43,1
Tesco
610
18.611
32,8
Spar 401 12.844 31,2
CBA Halmschláger Zrt 9,3 434 21,5
Real (Kisalföld Kft.)
5
244
19,2
Coop (Szolnok Zrt.)
23
1.396
16,4

cégek legutóbbi éves mérlegbeszámolói, 2014., árbevétel: milliárd forint, nettó,

 

És a magyar láncok árbevétele pedig így nézett ki az elmúlt években:

  2010 2014 változás
  bevétel boltszám bevétel boltszám bevétel boltszám
CBA 555 3.072 505 2.289 - 50 - 783
COOP 510 5.250 560 5.370 + 50 + 120
REÁL 360 2.320 379 2.300 + 19 - 20
együtt 1.425 10.642 1.444 9.959 + 19 - 683

Trade Magazin, bevétel: milliárd forint, boltszám: darab

 

Az előbbi számokból is következik, hogy elsősorban a nagy alapterületű áruházak lennének szenvedő alanyai a kvótajavaslatnak, pontosan azok, akiknek egyenlőre nem kell a magasabb élelmiszerfelügyeleti díjat fizetni.

(blokkk.com, 2015. november 5.)

 

Spórol az állam: közmunka az áruházakban

A hat legnagyobb élelmiszer áruházlánc 20 ezer embert vehet fel, teljesen feleslegesen, ha törvény lesz a kötelező létszámból. Ez pontosan annyi, mint az élelmiszerlánc felügyeleti díj Brüsszelben elmeszelt összege.

A Magyar Idők értesülése szerint rövidesen a parlament elé kerül egy olyan jogszabálytervezet, amely előírná a kiskereskedelmi vállalkozásoknak, hogy a 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű áruházaikban a nyitvatartási idő alatt 70 négyzetméterenként legalább egy alkalmazottnak a vásárlók rendelkezésére kell állnia, vagyis a jövőben alapterülethez kötnék a kötelezően alkalmazandó munkatársak számát.

Bocs, de a hentesek már Németországban dolgoznak

Pontos számítás nem végezhető a részletek ismerete nélkül, de azért próbálkozni lehet. Ennek a javaslatnak egyébként semmi köze a munkaerőhiány enyhítéséhez, hiszen aki ma nem talál hentest, az akkor sem fog, ha ráadásként még öt embert fel kell vennie. A kényszer nagy úr, így feltehetően minimálbérért töltik majd fel a létszámot. Persze, egyes munkakörökben kell a munkaerő, de ettől nem lesz.

A juttatások kisebbek lesznek, hiszen az újak bérét csak ki kell fizetni valamiből. A megemelt felügyeleti díj eltörlése nem megtakarítás, hiszen azt is ki kellett volna izzadni valamiből.

Kérdés, mi lesz a büntetése annak, aki nem tudja betölteni a kötelező létszámkeretet majd. A két év veszteségszabály réme pedig még mindig ott lebeg, persze lehet, hogy az Unió egyszer erre is rákérdez, minek is ez.

A vásárló? Tesz az egészre, hiszen ha ma nem tudnak megmutatni, vagy megmondani valamit egy áruházban, az holnap sem fog menni, akárhányan téblábolnak körülötte. A világ pedig más irányban megy, hiszen az internet embermentessé teszi a szolgáltatások egyre szélesebb körét is. A webáruházban nincs eladó, mégis a világ leggyorsabban fejlődő iparága a kereskedelemnek, Magyarországon is évente 30-40 százalékkal nő - eladó nélkül.

Hát akkor hány embert is kell majd felvenni?

A minimum számítása egyszerű, hiszen a vállalkozások teljes foglalkoztatási adatai fellelhetők. A rendelkezésre állás pedig nyilván azt jelenti, hogy az áruházban jelenlévő dolgozók számítanak bele, a központ, vagy a logisztikai bázis már nem biztos.

A kereskedőknek majd áruházanként és két műszakkal kell számolniuk, hiszen a rendelkezésre állás követelménye ezt jelentheti.. Most a legnagyobb élelmiszerkereskedőket vettük górcső alá, akik az élelmiszerlánc felügyeleti díj emelésében részesültek. Így az átlag megtévesztő lehet, de a Spar egyes áruházai is beleesnek majd az új szabályrendbe, a jelenlegi információk szerint.

A kötelező létszámbővítés a teljes létszám (amiben a fizikaiak mellett a szellemi munkát végzők is benne vannak), továbbá az áruházi dolgozók becsült száma alapján a következő:

  alapterület
 
teljes
létszám
kötelező új létszám
 
kötelező bővítés
minimuma
fizikaiak, eladótériek
becsült létszáma alapján
Tesco
750.000
18.611
21.428
+ 2.817
.
 
Spar
285.000
12.844
8.142
-
.
Auchan
250.000
6.421
7.142
+ 721
.
Lidl
200.000
3.601
5.714
+ 2.113
.
Aldi
160.000
1.740
4.571
+ 2.831
.
Penny
150.000
3.002
4.285
+ 1.283
.
összesen
.
.
.
+ 9.765
18.000-20.000
cégek legutóbbi éves mérlegbeszámolói, honlapjuk, becslés
létszám: fő, alapterület: négyzetméter, kötelező új létszám: két műszakra számítva, fizikaiak létszáma: becsült adat

 

A dm-nél és a Rossmann-nál csekélyebb lehet a hatás, mivel üzleteik alapterülete kisebb az élelmiszer áruházakénál. A CBA-nál, a COOP-nál és a REÁL-nál az átlagos alapterület 100-200 négyzetméter között van, de a nagyobb áruházaik beleeshetnek a szórásba.

Nincs információ arról, hogy a kötelező létszámelőírás az iparcikkek kereskedelmét érinti-e, ha igen, akkor az építőanyag és jármű kereskedők izzadhatnak elsősorban. A bevásárlóközpontok is kaphatnak egy adagot belőle, a vasárnapi boltzár mellé.

(blokkk.com, 2015. október 29.)

 

A felügyeleti díj vastag bukta: lehet, hogy nem lesz pénze a NÉBIH-nek

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a felügyeleti díjból élne 2015-ben. Ellenőrzések azért lesznek, mert azokat a kormányhivatalok végzik.  Azt sem tudni pontosan, mennyi a díjbevétel, de akár 30 milliárd forint is ugorhat.

A élelmiszerlánc-felügyeleti díjat két részletben kell megfizetni, a két határidő július 31., majd január 31., így valószínű, hogy ennek a pénznek egy darabig bottal ütheti a nyomát a kormány, mivel az Unió felfüggesztette a rendszert. Jó, de akkor most mi lesz, hiszen elég tetemes összeg hiányzik majd?

Leállhat a NÉBIH?

A NÉBIH 2014. évi költségvetésében, ami a honlapján megtalálható, az úgynevezett "közhatalmi" bevétel 6,9 milliárd forint volt, ami feltehetően az élelmiszerlánc felügyeleti díjat jelenti. A központi költségvetésből még leesett közel 5 milliárd forint a hivatalnak (központi irányító szervi támogatás), akkor, amikor 0,1% volt egységesen a felügyeleti díj.

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkára június 27-i nyilatkozata szerint 2014-ben 11 milliárd forint felügyeleti díj folyt be összesen, ebből 1 milliárd forintot informatikai fejlesztésre fordítottak, a kormányhivatalok 6 milliárd forintot kaptak. Ezek szerint a hivatalnak 5 milliárd maradt (övé a fejlesztés is), ami nem egészen annyi, mint az előző évi költségvetésében szereplő szám. A számok más miatt is némileg ellentmondásosak, hiszen korábban kisebb 2014. évi felügyeleti díjbevételről szóltak a híradások, nem 11 milliárd forintról.

A kormány 2014. december 9-i híradása szerint 2015-re az élelmiszerlánc-felügyeleti díj megemeléséből 6,4 milliárd forint többletforrást terveznek, ami lehetővé teszi a támogatás csökkentését a kormányhivataloknál és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál. Ez a többlet kevesebbnek tűnik, mint amennyivel megugrik a hét érintett áruházlánc befizetése.

A NÉBIH 2015. évi költségvetése 13,4 milliárd forint díjbevétellel számol, feltehetően csak azzal az összeggel, amit a hivatal el is költhet saját magára. Úgy tűnik, a központi költségvetéstől viszont az előző évvel ellentétben nem számíthat egy fillérre sem. A felügyeleti díj befizetés leállítása így nagy lyukat üt a NÉBIH gazdálkodásában, hiszen nélküle mindössze egy 2 milliárd forint körüli működési bevételre (például szolgáltatásokból) számíthat.

A 2015. évi felügyeleti díj így csak becsülhető. A legutóbb bejelentett 2014. évi 11 milliárd forint bevételből kiindulva ezt az összeget növeli a hét áruházlánc megemelt díja, így óvatos becslés alapján összesen - a teljes díjbevételt tekintve - akár 30 milliárd forint befizetésének felfüggesztését is jelentheti az uniós döntés.

A szabályok

A 2008. évi XLVI. törvény (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről) rendelkezik arról, hogy a mezőgazdasági termelők, az élelmiszergyártók és a kereskedők élelmiszerfelügyeleti díjat kötelesek fizetni. Az elmúlt években ennek mértéke az árbevétel 0,1%-a volt, valamennyi érintett vállalkozás esetében. 2015-től fordult a kocka, ettől kezdve az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Metro, a Penny, a Spar és a Tesco egy sávos rendszerben fizetnek, az ő terhük együtt számolva pedig a piaci szereplők korábbi becslései alapján akár a hússzorosára is növekedhetett (korábban a hetek évente együtt másfél milliárd körül fizettek, most pedig 25-30 milliárdot, így nem hatvanszoros, csak hússzoros lehet az átlagos különbség, de az is szép). Az Európai Bizottság július 15-én nyilvánossá vált döntése alapján azonban ez már egyáltalán nem biztos, a hasonló okok miatt elmeszelt reklámadó példáján keresztül pedig az biztos, hogy ebből nem lesz semmi, vagy legalábbis annyi nem.

A törvény szerint a felügyeleti díj az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bevétele, így nem része a központi költségvetésnek. A bevétel egy része egy kormányrendelet alapján ott marad a NÉBIH-nél (10%-a és a maradék 40%-a), a többi a megyei kormányhivatalokhoz jut, ahol az ellenőrzéseket végző szervezetek tevékenykednek. A díj 10%-át fejlesztésre kell fordítani, a többi a működésre is felhasználható.

(blokkk.com, 2015. július 16.)

 

Előbb zsebre dugta, most meg előveszi a kormány

Az élelmiszerfelügyeleti díjat. Augusztus elsejétől.

A Magyar Közlöny május 7-i számában jelent meg a kormány 116/2015. számú rendelete, mely a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal működését szabályozza (az erre vonatkozó 22/2012. számú kormányrendelet módosításával).

A friss jogszabály szerint az évente befolyt felügyeleti díj – az Éltv. 47/B. § (10) bekezdése szerint fejlesztésre fordítandó – 10%-a, valamint a felügyeleti díj bevétel ezt követően fennmaradó összegének a 40%-a a NÉBIH bevétele. A további fennmaradó 60% felügyeleti díj összeget a NÉBIH negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap ötödik napjáig átutalja a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére. A közigazgatásszervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium a felügyeleti díj bevételt elkülönített alszámlán kezeli és továbbutalja a megyei kormányhivatalok részére. Ez a szabály augusztus elsején lép életbe.

Tehát mindez azt jelenti, hogy a kormány döntött az úgynevezett élelmiszerfelügyeleti díj sorsáról. 2015. január elsejétől alaposan megváltozott az élelmiszer felügyeleti díj szabályozása. A termelők, élelmiszergyártók továbbra is nettó árbevételük 0,1%-át fizetik, ugyanakkor a nagy üzletláncok az 50 milliárd forint árbevétel felett sávosan, egészen 6%-ig növekvő arányban kötelesek a felügyeleti díjat fizetni. (A sávok 50 milliárd forintonként ugranak, a díj ehhez igazodva 1-1%-kal emelkedik, a legfelső, 300 milliárd forint feletti sávban már 6%).

Mindez csak azért szembetűnő, mivel 2014. végén éppen arról döntött a kormány (az Országgyűlésen keresztül), hogy törölte 2015-től azt az előírást, mely szerint a felügyeleti díj az élelmiszerlánc felügyeleti szerv bevétele (erről 2014. végéig az élelmiszertörvény rendelkezett).

A háttérben feltehetően az húzódhat meg, hogy az Unió vizsgálhatja a felügyeleti díjra vonatkozó szabályozást. A 0,1%-nál nagyobb kulcs kizárólag hét élelmiszerkereskedelmi vállalkozást érint: Tesco, Spar, Auchan, Lidl, Penny, Metro, Aldi. A reklámadó esetében pontosan azt kifogásolta az Unió, hogy annak legmagasabb kulcsa kizárólag egy vállalkozást érint, ami a közösségi játékszabályok alapján indokolatlan, hátrányos megkülönböztetés a külföldi befektetővel szemben. Hozzá kell tenni: a felügyeleti díj is az, ezen az alapon.

(blokkk.com, 2015. május 11.)

 

Multi: takarodj?

A vasárnapi boltzár pont a magyar boltosoknak fog jobban fájni, így mindenki utálni fogja az "arányos" teherviselést a kereskedelemben.

Vannak új kereskedési szabályok, melyek mindennek nevezhetők, csak szabályosnak nem, van már persze adótörvény és költségvetés is 2015-re, így érdemes számba venni, mire is számíthatnak a vásárlók mindezek nyomán, hiszen a számlát végső soron mindig nekik kell állniuk. Most is. Így, vagy úgy. A jövő évre elfogadott költségvetés ráadásul elég egyértelmű, hiszen 200 milliárd forinttal több adóbevételre számít az állam, a legfontosabb bevételeket egybe vetve (a vállalkozások, valamint a lakosság befizetését és fogyasztást terhelő adókat nézve). A 200 milliárd többlet pedig úgy jön össze, hogy a vállalkozások adóterhei valamelyest csökkennek a központi költségvetés felé, ezzel szemben a lakosság befizetései és a fogyasztást terhelő adók nőnek.

Az elmúlt jó néhány hónap törvénykezési történéseit mérlegre téve akad néhány tétel, aminek ára van a családi költekezésben, vagy éppen lakatot kell tenni valahová, de a lista böngészése előtt meg kell jegyezni. A nagy áruházláncoknak eszük ágában sincs a fogyasztói árat megemelni, szemben a Vállalkozók Országos Szövetségének állításával, hanem a költségeket fogják csökkenteni. Keresni fognak olcsóbb beszerzési lehetőséget, fognak találni, leépítenek létszámot, több lesz a részmunkaidős (az alkalmazottak reklamációját bizonyára fogadja a KDNP frakcióvezetője, aki szerint viszont nem így lesz), elhalasztanak fejlesztést, beruházást. No persze ez sem egészen így lesz, hiszen a Spar és az Auchan is bejelentette a franchise rendszer indítását, a francia lánc ráadásul belevág az online kereskedésbe is. Nesze neked pláza-stop, hiszen így pontosan ott fognak a franchise rendszerrel megjelenni, ami a magyar kisvállalkozónak legjobban fáj: mellette.

A vasárnapi zárva tartásból pedig nem a CBA, a COOP, vagy a Real fog jól kijönni (a családi kisboltokat leszámítva, de ők kevesen vannak, gazdasági súlyuk csekély, a támogatás meg rájuk fér). A nagyáruházak, mivel nem emelnek árat, sőt, az elbocsájtottak bérmegtakarításából újabb akciókra is futja majd, magukhoz csábítják azokat a vásárlókat, akik nem akarnak szombat délelőtt egy zsúfolt boltocskában sorban állni. Hova megy majd a szombat délelőtti a tolongást kerülő vásárló? A nagyáruházba, mert ott rövidebb a sor. Ráadásul többen kényszerülnek a szombati nagybevásárlásra, hiszen oda a vasárnapi kényelem, tömöttebbek lesznek a kosarak, így könnyen lehet, hogy a hazai láncok vesztesek lesznek.

Persze, nem tudjuk, milyen csapdát jelent a kormányrendelet, mely a kivételek rendjét megszabja. Az erre vonatkozó megfogalmazás kellően zavaros és értelmezhetetlen a részleteket illetően, de kitalálható a kormányzati szándék, kivel fognak kivételezni. Nyilván erre már lépni fog az Unió, aki bár a nyitva tartás nemzeti szabályozásába nem szól bele, kivéve, ha az ütközik valamely közösségi alapértékkel. El tudja valaki képzelni, hogy ne ütközne?

Nos, akkor lássuk az áruházak ketrecét:

- a reklámadó bevezetése, ami ugyebár a költségek része, mint minden adó, ráadásul a kereskedők is fizethetik,
- a trafikrendszer sokadik átalakítása, különösen az, hogy a 2500 négyzetméternél nagyobb áruház téglafalai között már nem lehet dohányárut venni, a ráadás pedig 
  a dohány nagykereskedők kizárása a piacról, (nem mintha a cigaretta egészséges lenne, de feketén sem jobb), a gyártók meg fizethetnek megint,
- szappan adó (környezetvédelmi termékdíj kiterjesztése egyes szépségápolási cikkekre, tisztítószerekre, de az irodai papír is ide került),
- egyes alkoholfélékre a népegészségügyi adó kivetése,
- mégis csak adózik valamennyire az otthoni pálinkafőzés,
- a cafeteria keretösszeg megnyirbálása, ami alapján a masszázs több kedvezményt kap, mint az élelmiszer vásárlás,
- az élelmiszerlánc-felügyeleti díj megemelése a legnagyobb élelmiszer áruházláncok részére,
- egyes áruházak kitiltása a világörökség területéről, de úgy, hogy aki ott van, az is csomagolhat,
- a két évig veszteséges áruházak bezárása,
- a pláza-stop folytatása, természetesen töretlen lendülettel,
- az úgynevezett nyereségminimum társasági adóalapjának megemelése a kereskedők esetében,
- az élelmiszerárusító automaták regisztrálása, természetesen némi díj ellenében,
- egy kicsit bonyolult, de a nagy áruházláncok esetében nekik kell bizonyítaniuk, hogy gazdasági erőfölényükkel nem élnek vissza,
- az EKÁER, az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer bevezetése, ami olyasmi, mint az online kassza, csak itt nem a nyugta, hanem a fuvarlevél megy
  be az adóhatósághoz, meghatározott esetekben,
- szigorodott az élelmiszerek kötelező tájékoztatási rendje (jó, ez egy uniós előírás),
- az elektronikus és elektromos használt, valamint hulladék készülékeket ma is köteles visszavenni az áruház, de hab a tortán, hogy 2015-től vásárlási utalványt kell  
  adni érte a vásárlónak meghatározott értékben, amit vásárláskor be lehet váltani,
- és a vasárnapi boltzár.

Jön, ha jön a megyei matrica rendszer, ami persze lehet, hogy egyeseknek jó, de összességében több pénzre számít belőle a kormány, így egyértelmű, mi lehet ennek a mérlege.

Vannak persze vásárlóerőt bővítő intézkedések is. Ide tartozik az első házasok adókedvezmény, amit az a házaspár érvényesíthet, amely esetében legalább az
egyik házastárs első házasságát köti. Két évet kell csak kibírni együtt. Az esküvőre viszont nem érdemes művirágot venni, mert azt is pokolian megadóztatják jövőre, hiába, aki a virágot (az igazit) szereti...

Ezzel vége? A kereskedelem szabályozásának koordinációjáért felelős biztos megbízatása - biztos, ami biztos - 2015. május végéig szól, ami azt jelenti, hogy jöhet még más is... Tudja valaki, hogy Ludas Matyi merre csavarog?

(blokkk.com, 2014. december 16.)

 

Még be sem szedték, máris nyoma veszett?
Mindössze 25-30 milliárd forintnyi jogtechnikai pontosítás.

A legfrissebb törvényjavaslatok egyike, a T/2141-es számon futó, Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló indítvány 70. fejezete kezdeményez egy módosítást. A változtatás az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényt érinti és bizonyára sejthető, hogy az élelmiszer felügyeleti díj sorsáról lehet szó benne.

A - legyünk pontosak - T/2141. számú törvényjavaslat 301.§-a terjedelmét tekintve legalábbis mindössze egy apróságnak tűnő részen változtatna. A javaslat szerint az élelmiszertörvény 47/B.§ (1) bekezdése, mely arról szól, hogy az élelmiszerlánc szereplői felügyeleti díjat kötelesek fizetni, egy mondattal megrövidülne. Ez a mondat pedig, amely a jelenleg még hatályos joganyagban benne van, de 2015-től már kimaradna, éppen a lényegről szól: "a felügyeleti díj az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bevétele".

Nos, ha ez a mondat elmarad, akkor rögvest felvetődik a kérdés, kit is illet majd meg egy szép kis summa, hiszen ebből az indítványból sejthető, hogy teljes egészében nem feltétlenül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt, a pénz egy része pedig feltehetően máshova vándorol (ellenkező esetben felesleges lenne a módosítás, minden maradhatna változatlanul a joganyagban).

A felügyeleti díj fizetésének szabályai úgy változnak 2015-től, hogy a hét legnagyobb élelmiszerkereskedelmi lánc egy sávos rendszer alapján együttvéve 30 milliárd forintot köteles fizetni. Jelenleg is fizetnek élelmiszerfelügyeleti díjat, összesen mintegy 2 milliárd forint körüli összeget. A kérdés mindössze annyi, mi lesz ennek a 28 milliárd forintnak a sorsa, különösen a friss törvénymódosítási javaslat nyomán.

Magyarázat persze akad, hiszen néhány nappal ezelőtt (november 19-én) a NÉBIH közleményében 22-24 milliárd forint felügyeleti díjjal számolt 2015-re. Ebből levonva a jelenleg is befolyó 4-5 milliárdos összeget (amit a mezőgazdasági termelők, élelmiszerüzemek és kereskedők együtt fizetnek), a kereskedelmi láncok jövő évi többletfizetése 20 milliárd forint alatt lenne. Ez azonban eleve téves számítás a hivatal részéről, mivel az emelésben érintett 7 nagylánc adataiból egyértelmű a 25-30 milliárdos befizetési kötelezettség. A hét legnagyobb lánc 1-2 milliárd forint körüli jelenlegi fizetési kötelezettségét nem számítva a jövő évi többletből 8-10 milliárd forintnak máris nyoma veszett.

A nagy maszatolás részletei nem oszlatják el a homályt. A NÉBIH azt állítja, hogy a hivatalnak 6,4 milliárd forint többlete lesz 2015-ben a felügyeleti díjból, a 2015. évi költségvetésben már tervezett 4,6 milliárd forinton felül. Ez összesen 11 milliárd forint. Nos, a 4,6 milliárd forintot a mezőgazdasági termelők, az élelmiszerüzemek és a kereskedők együtt fizetik jelenleg is. Ez viszont azt jelenti, hogy a hét nagy lánc harminc milliárd forint befizetéséből 8,4 milliárd forintja lesz a hivatalnak (a jelenlegi 2 milliárd és a többlet 6,4 milliárd összege).

A NÉBIH közleménye azt is rögzíti, hogy a 22-24 milliárd forint fele marad nála 2015-ben. Ebből kiindulva 11-12 milliárd forint vándorolhat a kormányhivatalokhoz (ahol a területi élelmiszerbiztonsági ellenőrök vannak). Eddig ilyen átcsoportosítás egyébként nem volt.

Eddig pedig mindvégig arról volt szó, legalábbis a kormányzati indokok szerint, mennyire kell az a 30 milliárd forint, amit a hét legnagyobb - véletlenül külföldi tulajdonosi hátterű - élelmiszer lánctól szednek majd be. A kereskedőktől azért kell több díjat beszedni 2015-től, hogy szigorúbb legyen az élelmiszerek ellenőrzése. De ha ez a pénz teljes egészében mégsem az élelmiszert ellenőrző élelmiszerbiztonsági hivatalt és a kormányhivatalokat fogja megilletni, akkor hogyan?

A legfordulatosabb a javaslat indoklása, mely szerint ez jogtechnikai pontosítás. Ezen az alapon az egész költségvetés lehetne egy jogtechnikai pontosítás. Elegánsabb lett volna nevén nevezni a dolgokat: a díj a hivatalt és a megyei kormányhivatalokat illeti meg. Vagy még sem?
(blokkk.com, 2014. november 24.)

 

Multi áruház: tűnés innen!

Szeméttel etessék az embereket? Vasárnap is? Szó sem lehet róla! Legalábbis a kormány szerint.

Legalábbis a kormány törvényjavaslataival ezt üzeni. Na de először nézzük a köretet. Kicsit pontosabban, ha nem is szó szerint idézve, Magyarország éveken keresztül eltűrte, hogy a becsületes kiskereskedőket tönkretegyék és szeméttel etessék az embereket, ebből elegünk lett, mondta a miniszterelnök 2014. november 18-án az országgyűlési vitában. Na persze, az ellenkérdés se semmi, miszerint 33% lesz az élelmiszerek áfája. Ez valahogyan úgy jöhetett ki, hogy 2015-től szedik majd az élelmiszerfelügyeleti díjat, ahol a 300 milliárd feletti bevételi sáv után ez már 6%, egy cég pedig akad, akinek forgalmából valamennyi ebbe beleesik, de hát a politika már csak ilyen.

De hát nem Orbán Viktor miniszterelnök találta fel a spanyol viaszt. Gráf József 2006-ban jelentette ki, hogy azt a szemetet, amelyet néhányan élelmiszernek neveznek, kisöpörjük az országból (ekkor volt egyébként az elhíresült Megatrade botrány). 2010-ben az úgynevezett másodlagos élelmiszer ellenőrzés bevezetésekor (az import élelmiszer szállítmányok lejelentésének előírásakor) is volt némileg hasonló körítés politikai berkekben. 2012-ben a miniszterelnök hasonlóképpen nyilatkozott, amikor élelmiszer hulladékról beszélt, amit vissza kell szorítani. Természetesen egyik alkalommal sem maradt el az eredményhirdetés, hogy sikerült. De úgy tűnik, alkalmanként elő kell rukkolni a régi nótával, akár van ok rá, akár nincs.

Egyértelmű, tovább szorítja a prést a kormány a külföldi befektetőkön (népszerűbb nevükön a multikon), ami önmagában akár népszerű lépés is lehetne. A történet azonban másról szól: elvenni, visszavenni, ahol és amennyit csak lehet. Érdekes kérdés egyébként, hogy az autógyártókat miért nem piszkálja a kormány? Talán azért, mert ők sokkal erősebbek és ez a falat a torkukon akadna.

Szép adagot kap most a kereskedelem is. Sajnálni kellene a multi áruházakat? De hát ott legalább mindenki kap nyugtát, miközben, ismerjük el, azoknál a becsületes hazai kisvállalkozóknál nem olyan gyakran. Az online pénztárgép rendszer valóban nem csekély bevételi többletét ők nyomják a költségvetésbe, a lebukástól félve. Fizessenek a többiek is? A számtan alapján ez a képlet, elsőre.

No, de mit is adnak most a köret mellé? Jó adag adót, kiszorítósdival töltve. Nézzük a fegyvertárat:
- az élelmiszer felügyeleti díj megemelése, kizárólag a kereskedőknek (másnak marad az egytized százalék), ami azt jelenti, hogy hét multi (Aldi, Auchan, Lidl, Metro, Penny, Spar és Tesco) több mint 30 milliárd forinttal gazdagíthatja majd a költségvetést,
- az üzletek bezárása vasárnap, aminek tervéről a miniszterelnök elszólta magát, vagy éppen bejelentette, mit is akar valójában: nem akarja ő az emberek szokásait megváltoztatni, csak éppen - leegyszerűsítve - vásároljanak vasárnap a kis üzletekben, hiszen ez gazdasági kérdés, (nyilván nem véletlen, hogy a három haza nagylánc, a CBA, a COOP és a REÁL bejelentette, támogatják a vasárnapi boltzárat),
- marad a pláza-stop, amit bevezetésekor ugyan csak a 2012-2014. évekre ígértek, de most némileg más lesz a körítés: jelenleg a nemzetgazdasági miniszter adhat felmentést az építési tilalom alól, jövő évtől viszont a kijelölt megyei kormányhivatal jár el, egy kis minisztériumi bizottságosdival kitömve az elbírálás menetét, tehát a lényeget tekintve nem változik semmi (annyi igen, hogy 300 négyzetméter helyett 400 négyzetméter lesz a tilalom határa),
- a reklámadó jelentős érvágás a nagyáruházaknak, hiszen a termelők fizetnek az áruházi újságokban a termékeik reklámjáért (mint bárki bárhol a világon), ami után az áruház adózik, nem keveset, most viszont ráadásként megtilthatják a reklámként elkönyvelt ingyenes áruházi buszjáratot, ami igencsak szánalmasnak tűnik,
- a 2500 négyzetméternél nagyobb alapterületű áruházak, vagy azok a bevásárlóközpontok, ahol ilyenek vannak, már 2013. júniusától nem árusíthatnak dohányterméket, a dohányboltok viszont árusíthatnak majd rágógumit és mentolos cukorkát is (na de azért a trafikok is kapnak egy nyakast, hiszen az eddigi 2000 fő/dohánybolt mércét 3.000 fő/dohánybolt léptékre emelik, ami azt jelenti, hogy kevesebb kell belőlük, a kérdés csak az, hogy hogyan faragják ezt le),
- el kell takarítani egyes hírek szerint a világörökségi területekről a hipermarketet (ami ötezer négyzetméternél nagyobb), a diszkontot (ami 400 négyzetméternél nagyobb), a nagyméretű szupermarketet (2.500-5.000 négyzetméter közötti méretűeket), van rá egy év, azt pedig könnyű kitalálni, hogy ez kiket érinthet,
- a legszebb falat, hogy ha egy 50 milliárd forint árbevételnél nagyobb áruházlánc két egymást követő esztendőben veszteséges, azt kötelező lehet felszámolni (aki folyamatosan fejleszt, beruház, annál ez könnyen előfordulhat),
- csak hab a tortán: annak az áruházláncnak, amelyiknek forgalma több 50 milliárd forintnál, lehet, hogy a jövőben neki kell bizonyítania ártatlanságát, ha erőfölénnyel visszaéléssel vádolják (ma még fordítva van, aki vádol, annak kell bizonyítani),
- nincs pontos információ az alkohol piac átalakításáról, de az előbbiek alapján lehet találgatni, hogy valami itt is lehet (csak a példa kedvéért, aki 2.500 négyzetméternél nagyobb alapterületű, az ne árulhasson már annyi mindent, de lehet, hogy az online pénztárgépekhez és a cigarettához hasonlóan itt is beléphet valamilyen központosított beszerzés).

Mit lehet minderre mondani? Bankot, multit nem szeretni könnyű, legalábbis eddig az volt. Az elmúlt években így, vagy úgy, de végül is alapos nyomás alatt tartották a külföldi vállalkozásokat Magyarországon, különadókkal, testre szabott szabályokkal. Ezek egy része nem érintette azonnal és közvetlenül a családok pénztárcáját, hiszen a különadókról megalkotóik azt állították, hogy azok nem átháríthatók, akikre terhelték, azok fizetik. Lehet erről elmélkedni, így történt-e a végén, vagy nem, egy azonban biztos, hogy a költségvetésnek befizetett adófillérek és forintok a vállalkozások költségeiben, ezen keresztül pedig az árakban ott vannak (lehet persze, hogy valami más költség, például az alkalmazottak bérének egy része kiszorul, helyet adva az új sarcnak). Az adóval terhelt ár első körben lehet csak termelői ár, de az adóteher végiggurul a gazdaság láncolatán és a végállomáson, a fogyasztónak fizetnie kell mindenért.

A különadók és a fogyasztást terhelő adók hízlalásának egyik nem titkolt célja a forrásteremtés, másik pedig a pénzügyi nyomás révén - célzott szabályozási elemekkel átszőve - a piac átrendezése. A hazai vállalkozások terének bővítése persze nem is lehet vitatható cél. Kérdés ugyanakkor, hogy meddig, milyen irányban lehet ezzel elmenni, hiszen magyar kisvállalkozói érdekek is sérültek már, gondoljunk csak a kiebrudalt régi trafikosokra, vagy az ugyanebben a csatában vesztes élelmiszer kisboltosokra. 

Az Európai Unió térfele másik történet. A külföldi befektetők idehozták a pénzüket, nyilván, ahogyan az a piacgazdaságban bárhol a földkerekségen szokás, haszon reményében (aminek mértékét persze lehet szabályozni). Üzletet kötöttek. De az üzletben az is benne van, hogy Magyarország csinos kis summát kap az Uniótól fejlesztésekre, a hazai vállalkozások támogatására. Ennek egyik feltétele a játékszabályok megtartása. A kalandozást egyszer már elbuktuk, nem lenne szerencsés ismételni, hiszen a befektetők nem kedvelik a megkötött üzletek váratlan felrúgását.

Tegyük rögtön mindehhez hozzá a kereskedelem farvizén maradva, hogy egy kisboltos, amikor rányitott a nagybefektető, szaladhatott fűhöz-fához, igazán senkit sem érdekelt az ő baja. Forduljon a kocka, mondhatná, hát érdekel engem, ha a boltomat tönkretevő multit kitúrják innen? Nem fogja sajnálni. Persze, kérdés, ki jön a helyére. Versenytárs, az biztos, ráadásul könnyen lehet olyan, aki azzal próbál meg előnyhöz jutni, hogy nem ad nyugtát. Szép kis verseny lesz.

És a vásárló, számít egyáltalán? Nos, a multit lehet büntetni, de könnyen lehet, hogy a vásárló is dühös lesz: ő azért a sokat utált multi áruházába mégis csak szívesen ment vásárolni. És nem hiszi el, hogy vasárnapra bezárják a nagyáruházakat, pedig ma ez a döntéshozó szándék.

Mi lesz a végeredmény? Kevesebbet fogunk vásárolni, akár kicsi, akár nagyáruházba megyünk. Itthon. És vajon felemeli-e a szavát a vásárló akkor, ha vasárnap nem tud majd nagybevásárolni úgy, hogy a vajat meg a fridzsidert egy helyen vásárolhassa meg? Kényelmes, ahogy és ahol neki tetszik. Az Unió egyébként azért versenypárti, mert az a legjobb a vásárlónak, no meg az üzlet tisztaságának is. És vajon jobb lesz-e kisboltosnak, ha nem lesz nagy? A csata még nem dőlt el, ez is nagyon fontos, a hadállásokat senki sem adja fel könnyen, ráadásul nem csak a multi kereskedőkről van itt szó: elégséges tőke nélkül könnyen billen lefelé a gazdaság mérlegének nyelve, ami már a kisboltosnak sem lesz jó, hiszen a vásárlónak nem lesz elég pénze vásárolni. Csupán ennyi az igazi tét.

(blokkk.com, 2014. november 18.)

 

Újra ágazati különadó az élelmiszerkereskedőknek a láthatáron

Sarc hátán sarc.  Mibe kerül ez a vásárlónak?

Az Országgyűlés elé terjesztett 2015. évi adótörvény javaslata tartalmaz egy 20 milliárd forintnál is nagyobb csomagot az élelmiszer kereskedők számára. Nem is egyenesen adóról van szó, de a tervezett kivetés a törvény erejénél fogva kötelező lehet, ha megszavazza az Országgyűlés, így a közterheket szaporítja.

Ennek súlya könnyen nagyobb lehet, mint a 2011-13. közötti kereskedelmi ágazati különadóé volt. Szerény számítások szerint is a 7 legnagyobb élelmiszerkereskedelmi vállalkozásnak, ha ebben a formájában fogadná el az Országgyűlés a javaslatot, mélyebben kellene a zsebükbe nyúlniuk 2015-ben. Ők heten (Tesco, Spar, Auchan, Lidl, Penny, Metro, Aldi) együttvéve fizethetnének eleve legalább 20 milliárd forintot, na de akkor hol vannak még a többiek.

Kezdjük az elején. A 2015. évi adójavaslatok módosítanák az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényt is. A jövő évi adócsomag 362.§-a megváltoztatná ennek a törvénynek a - legyünk pontosak - 47/B.(1) bekezdését. Ez a bekezdés egyébként arról szól, hogy az élelmiszergazdaság valamennyi szereplője (tehát a termelő, a feldolgozó, a nagykereskedő és a kiskereskedő egyaránt) úgynevezett felügyeleti díjat fizet jelenleg is a NÉBIH (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) részére, feladatai ellátásához. Ennek mértéke jelenleg egységesen az árbevétel 0,1%-a (a mikor-, kisvállalkozások ebből azért kedvezményt kapnak, az őstermelői tevékenység mentesül alóla).

Nos, a 2015. évre szóló javaslat szerint ennek a díjnak a mértéke változna meg, kizárólag a kereskedők esetében, nem is akárhogyan. Lássuk csak, miképpen, pontosan idézve:

"A felügyeleti díj mértéke a felügyeleti díj fizetésére kötelezett, a kereskedelmi törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetében az e tevékenységből származó, jövedéki adó és népegészségügyi termékadó nélkül számított előző évi nettó árbevételének
- 500 millió forintot meg nem haladó része után 0 %,
- az 500 millió forintot meghaladó, de 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,1%,
- az 50 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 1 %,
- a 100 milliárd forintot meghaladó, de 150 milliárd forintot meg nem haladó része után 2 %,
- a 150 milliárd forintot meghaladó, de 200 milliárd forintot meg nem haladó része után 3 %,
- a 200 milliárd forintot meghaladó, de 250 milliárd forintot meg nem haladó része után 4 %,
- a 250 milliárd forintot meghaladó, de 300 milliárd forintot meg nem haladó része után 5 %,
- a 300 milliárd forintot meghaladó része után 6 %.”

Ez szép kis summa lenne így. Egy példával élve, ha van olyan kereskedő, akinek élelmiszer értékesítésből a bevétele beleesik a 100-150 milliárd forint közötti sávba, akkor csak ezután a forgalmi rész után 1 milliárd forint üti a hivatal markát (ugyebár ez a pénz nem a költségvetésé lenne a jelenlegi javaslat alapján, hanem a hivatalé, ami az összeg nagyságát tekintve első pillantásra furcsának tűnik). Egy további példával érzékeltetve a sávos adózás csapdáját, például 330 milliárd árbevétel esetén a 30 milliárd forintnyi forgalmi rész kivetése 1,8 milliárd forint, amihez persze hozzá kell adni az előző sávok terheit is.

Az összehasonlítás kedvéért az ágazati különadókról szóló 2010. évi XCIV. törvény a bolti kiskereskedelem esetében (ahol viszont nem csak az élelmiszer kiskereskedőknek, hanem a többieknek, így a ruházati, különböző iparcikk kiskereskedőknek is fizetniük kellett, az úgynevezett nagykereskedőknek viszont nem) 500 millió forintig nem írt elő adókötelezettséget, 500 millió és 30 milliárd forint között 0,1%, 30 milliárd és 100 milliárd forint között 0,4%, 100 milliárd forint felett 2,5% volt. Az EU 2013-ban fel is szólított az adó kivezetésére, ami meg is történt, mivel a kormány eleve három évre tervezte (az a kérdés, hogy az uniós felszólítás hiányában mi lett volna, hiszen egyes ágazati adók ma is élnek, történelmietlen felvetésnek minősíthető). A 2011-2013. évi időszakban évente 30 milliárd forintot szedett be így a költségvetés, aminek döntő részét, több mint 80%-át a nemzetközi áruházláncok fizették. Ez akkor nem tetszett az Uniónak. A képlet viszont a két közteher között hasonló, bár most az előzetes becslések szerint egy-egy nagy nemzetközi láncra több jutna, mint korábban.

Ki is fizet a végén? Sajnos, természetesen a vásárló. Minden költségvetésnek, vagy bármely intézménynek kifizetett közterhet mindig a vásárló fizet meg, hiszen a fogyasztói ár minden kiadást, költséget, bármi legyen is az, tartalmaz. Teljesen más kérdés, hogy a verseny révén milyen más kiadást farag le a vállalkozás, hiszen az áremelés nem érdeke. Kérdés, van-e miből, hiszen 2014. augusztusában a KSH adatai szerint így is 2%-kal visszaesett az élelmiszervásárlás az előző év azonos időszakához mérve. Az előzetes becslések alapján a 20 milliárd forintot is túllépő felügyeleti díj nagysága a tisztán számított élelmiszer eladások 1%-át is elérheti, azaz a kedves vásárló 100 forint élelmiszer megvásárlásával 1 forintot a hivatalnak ad.

(blokkk.com, 2014. október 26.)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.