butikpórázon₪vásárlóktere

Eladtad a kérót, így fizess adót

Tájékoztatott az adóhatóság. Változtak az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelemre vonatkozó szabályok 2019-től. 

A magánszemély az ingatlan értékesítésből származó jövedelme meghatározása során a bevételből levonja – többek között –az ingatlan megszerzésére fordított összeget.

2019. január 1-jétől a jogszabály rendelkezik arról, ha a magánszemély ingatlan formájában szerez adóköteles bevételt (például kifizetőtől, ingyenes juttatás, eszközátadás keretében, egyéb jövedelemként), és ezt az ingatlant a későbbiekben értékesíti, akkor hogy kell az ingatlan megszerzésére fordított értéket meghatározni. 
Az új szabály rögzíti, hogy ilyen esetben szerzési értékként azt a jövedelmet lehet figyelembe venni, amelyre tekintettel az ingatlan megszerzésekor adófizetés történt1.

Például, ha a magánszemély ellenérték nélkül kapott kifizetőtől egy 10 millió forint értékű lakóingatlant, akkor erre tekintettel egyéb jövedelem jogcímén adófizetési kötelezettsége keletkezett az ingatlan megszerzésekor. 
Abban az esetben, ha később a magánszemély ezt az ingatlant eladja, akkor a jövedelemszámításakor az ingatlan szerzési értékeként 10 millió forintot vehet figyelembe.

Szintén 2019. január 1-jétől hatályos szabály rendelkezik az illetékmentesen megszerzett vagyoni értékű jog átruházása esetén a megszerzésre fordított érték megállapításáról. 

Eszerint amennyiben a magánszemély vagyoni értékű jogot (pl. haszonélvezet, használat) értékesít, melyet örökléssel vagy ajándékozással szerzett meg, és a szerzéskor nem fizetett illetéket, akkor a megszerzésre fordított értéket ugyanúgy kell megállapítani, mint az ilyen módon megszerzett ingatlan esetén. Ez azt jelenti, hogy örökléssel szerzett vagyoni értékű jog esetén a hagyatéki leltárban feltüntetett érték, ajándékozással szerzett vagyoni értékű jog esetén az átruházásból származó bevétel 75 százaléka minősül szerzési értéknek2

1 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény ( a továbbiakban: Szja tv.) 62. § (2) bekezdés h) pont. 

2 Szja tv. 62. § (2) bekezdés ga) – gb) alpont. 

(Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 2019. január 18.)

 

2019: adózunk továbbra is

Az Országgyűlés július 20-án döntött a 2019 évi adóváltozásokról. A cafetériát el lehet felejteni.

A 15 százalékos személyi jövedelemadó nem változik, és marad a 9 százalékos társasági adó is. A családi adókedvezmény ugyanakkor bővül: a kétgyermekes családok adókedvezménye havi ötezer forinttal, 40 ezer forintra emelkedik. 5 százalékra csökken az UHT és az ESL tej áfája. A SZÉP-kártya marad az egyetlen kedvező adózású elem, megszűnik az eddig készpénzben kifizethető 100 ezer forintos juttatás kedvezménye is, foglalja össze a legfontosabbakat a Portfolio.

Az egyszerűsített vállalkozói adót (eva) már csak 2018. december 20-ig lehet választani, az eddig is evázók azonban továbbra is maradhatnak ebben az adózási formában. További változás, hogy jövőre már az egyéni vállalkozóknak is szja-bevallási tervezetet készít az adóhivatal. Az egyéni vállalkozók szja-bevallási és befizetési határideje egységesen május 20. lesz, ami már a 2018-as adóévre is irányadó.

A kisvállalati adó választására vonatkozó értékhatárok kedvezőbbé váltak - például a bevételi értékhatár 500 millió forintról 1 milliárd forintra emelkedett -, emellett az adónemet kiegészítették a kettős adóztatás elkerüléséhez szükséges egyes rendelkezésekkel. A kedvezőbb választási feltételek már 2018. december 1-jétől hatályba lépnek, így már 2019. január 1-jétől a kiva hatálya alá lehet kerülni.

A népegészségügyi termékadó (neta) 2019-től átlagosan 20 százalékkal nő. Az adóköteles alkoholtermékek köre kibővül a korábban adómentes gyümölcspárlatokkal és gyógynövényes italokkal. 

Az európai uniós adóminimum elérése érdekében három lépésben emelkedik a cigaretta és a fogyasztási dohány jövedéki adója, 2018. szeptember 1-jétől, 2019. január 1-jétől és 2019. július 1-jétől. Egy doboz cigaretta lépésenként 30-40 forinttal drágulhat.

Változik a cafeteria-rendszer is. A közterhek alapjának meghatározásához a béren kívüli juttatásoknál nem kell alkalmazni az 1,18-as szorzót, ugyanakkor a SZÉP-kártya marad az egyetlen kedvező adózású cafeteria-elem, csak az annak három alszámlájára utalt támogatás minősül kedvezményes közteher-fizetés mellett adható béren kívüli juttatásnak. Így például megszűnik az eddig készpénzben kifizethető 100 ezer forintos juttatás kedvezménye is.

A helyi adókról szóló törvény módosításával tovább egyszerűsödik az adóadminisztráció: 2019. július 1-jétől lényegileg megszűnik a székhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz történő külön bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettség, mert azt kiváltja az állami adóhatóság adatközlése.

Megszűnt öt adófajta: 

 • nem kell 75 százalékos különadót,
 • hitelintézeti különadót,
 • kulturális adót fizetni,
 • a baleseti adó beolvad a biztosítási adóba,
 • az egészségügyi hozzájárulás (eho) pedig a szociális hozzájárulási adóba (szocho).

A baleseti adó biztosítási adóba olvadása fokozatos lesz, az új szabályokat a 2019-es biztosítási évfordulóktól kell alkalmazni.

Az online fizetések ösztönzése érdekében 20 ezer forintig minden lakossági átutalás mentesül a pénzügyi tranzakciós illeték alól.

Átalakult a szociális hozzájárulási adó kedvezményrendszere. Bevezették a munkaerőpiacra lépők kedvezményét, amely a korábban inaktív munkavállalókat segíti. Az adókedvezmény már nemcsak 100 ezer forintig, hanem a mindenkori minimálbér összegéig lesz érvényesíthető.

A nyugdíjasok foglalkoztatása után jövőre már egyáltalán nem kell szociális hozzájárulást fizetnie a munkáltatónak. Ezzel párhuzamosan megszűnik a 25 év alattiak után járó automatikus kedvezmény és az 55 éven felüliek foglalkoztatásának támogatása.

A kis- és középkategóriás motorkerékpárok regisztrációs adója csökken, az elektromos és hibrid meghajtású motorkerékpárok regisztrációs adótétele pedig nulla forintra változik.

A bevándorlás okozta államháztartási többletkiadásokhoz való hozzájárulással indokolva bevezetik a bevándorlási különadót, amelyet a bevándorlást segítő magyarországi tevékenység, vagy Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet bevándorlást segítő tevékenységének anyagi támogatása után kell fizetni. Az adó alapja főszabály szerint az anyagi támogatás értéke, mértéke az adóalap 25 százaléka. A különadóból származó bevétel kizárólag határvédelmi feladatok ellátására használható fel.

Bevándorlást segítő tevékenységnek számít többek között a bevándorlás előmozdításával összefüggő médiakampány, a média szemináriumok folytatása és az abban való részvétel, a hálózatépítés és működtetés, oktatásszervezés valamint a bevándorlást pozitív színben feltüntető propagandatevékenység, ha ezeket a bevándorlás ösztönzése érdekében végzik. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek áttelepülése nem tartozik bele a bevándorlás fogalmába.

Az adó alanya elsődlegesen a támogatást nyújtó szervezet, amelynek legkésőbb a támogatás átadását követő hónap 15. napjáig nyilatkoznia kell a támogatás címzettje felé, hogy bevándorlási különadó kötelezettségét teljesítette, ennek hiányában a bevándorlást segítő tevékenységet végző szervezet válik adóalannyá. Utóbbi esetben az adó alapja a bevándorlást segítő tevékenység végzése során felmerült költség lesz. A párt és a pártalapítvány, továbbá az a szervezet, amelynek mentességét nemzetközi szerződés vagy viszonosság biztosítja, nem minősül adóalanynak. 

(Portfolio, 2018. július 20.)
 

A tervek szerint

Így változik az adózás 2019-ben.

A legfontosabb változások a Portfolio összegzése szerint:

Teljesen átalakul a cafeteria-rendszer. 

 • Megszűnik az eva.
 • Drágább lesz a pálinka, miután a népegészségügyi termékadót kiterjesztik rá.
 • És egyébként emelkedik, átlag 20%-kal a chipsadó mértéke. Például a kóla-termékek adótartalma 15 forint/liter lesz a jelenlegi 7 forint/liter helyett.
 • Megszűnik a kisebb utalások után a tranzakciós illeték.

Lesznek ugyan adócsökkentések és emelések, de ezek nem nagy horderejűek, és már korábban ismert elemei voltak az adórendszernek. A hangsúly ezúttal valóban az egyszerűsítésen van, mind az adminisztráció, mind pedig az adók száma tekintetében.

Közhely, de igaz, hogy ha adópolitikáról van szó, akkor minden kormány nem egyszer, hanem folyamatosan az egyszerűsítést ígéri. Az elmúlt években az újszerű intézkedések (e-szja, NAV ügyfélközpontúság, online számlázás, elektronikus ügyintézés) bevezetésével a kormány elindult ezen a hosszú úton és a parlamentnek benyújtott 2019 évi adótörvény-módosítások is korábban tett, adó-egyszerűsítési ígéreteket válthatnak valóra. Mindezek mellett leginkább célzott adópolitikai lépések jellemzik a 2019 évi terveket, ezzel célzott csoportoknak üzen a kormány (például a nyugdíjasoknak, második gyermeket vállalóknak, egészségtelen élelmiszereket fogyasztóknak).

A legfontosabb

Bevételi szempontból jelentős adónemet érintő, eddig nem ismert, nagy adókulcs-csökkentés 2019-ben nem valósul meg a tervezet szerint, ezért a lényeg az adórendszer (kulcsok, adminisztráció) egyszerűsítése. Ennek 2019-ben több fontos eleme is lesz: 

 • Cafeteria-rendszer teljes átalakítása. A kormány itt egy érzékeny pontjára tapinthat rá a magyar munkavállalói rétegnek, ugyanis rövidíti a bonyolultsága és torzító hatása miatt sokat kritizált béren kívüli juttatási rendszert. Csak a SZÉP-kártya marad az egyetlen kedvező adózású cafeteria-elem (A közterhek alapjának meghatározásához a béren kívüli juttatások esetében nem kell alkalmazni az 1,18-as szorzót). Lényeges változás, hogy a törvénymódosítás hatályon kívül helyezi az Szja törvény 89.§ (6) bekezdését. Ennek következtében megszűnik az a lehetőség, hogy a munkáltató belső szabályzat alapján vagy minden munkavállalónak azonos formában és mértékben adhasson bármilyen juttatást a kifizetőt terhelő magasabb közteher megfizetése mellett. Ezzel összefüggésben hatályon kívül kerül az a rendelkezés, amelynek alapján a 2016. december 31-ig béren kívüli juttatásnak minősülő juttatásokat (pl. iskolakezdési támogatás, helyi utazási bérlet, önkéntes biztosító pénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás, Erzsébet utalvány) egyes meghatározott juttatásként lehetett biztosítani.
 • Csökken az adófajták száma. A Pénzügyminisztérium ennek kapcsán a közleményében azt írta, hogy öt adófajta szűnik meg 2019-ben. Pontosabban ennyi szűnik meg, valamint alakult át és nem 5, hanem inkább 6. 2019-től már nem kell fizetni a 75 százalékos különadót, a hitelintézeti különadót, vagy a kulturális adót. A baleseti adó is megszűnik, de beépül a biztosítási adóba és az egészségügyi hozzájárulás pedig a szociális hozzájárulási adóba olvad.
 • megszűnik az eva is (hatodik ilyen adófajta, ami jövőre már nem lesz). A kormány ugyanis azt javasolja, hogy az egyszerűsített vállalkozói adó utoljára 2018. december 20-ig legyen választható, ezt követően az eva-alanyiság választására nem lesz lehetőség.
 • 2019-ben a NAV már az egyéni vállalkozóknak is szja-bevallási tervezetet készít.
 • 2019-ben már a meglévő adatok alapján a NAV fogja értesíteni a vállalkozót, hogy melyik dolgozója után vehet igénybe adókedvezményt.
 • Megszűnik a 25 év alattiak után járó automatikus szocho-kedvezmény és az 55 év felettieké is (ez még a Munkahelyvédelmi Akcióterv része volt). Ez utóbbi azért a Pénzügyminisztérium érvelése szerint, mert a nyugdíjasok foglalkoztatása jövőre még kedvezőbb lesz, ugyanis egyáltalán nem kell szochót fizetnie a munkáltatónak.
 • 2019. július 1-jétől lényegileg megszűnik a székhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz történő külön bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettség, mert azt kiváltja az állami adóhatóság adatközlése.

És ami lesz, részleteiben

Már eddig is ismert: 

 • További 2 százalékponttal 17,5%-ra csökken a szociális hozzájárulási adó a korábbi bérmegállapodásnak megfelelően. Ez 130 milliárd forintnyi könnyítés a vállalkozásoknak.
 • A végéhez ér a 4 év alatt megvalósuló, 2 gyermekesek esetén igénybe vehető családi adókedvezmény-emelés, jövőre 20 ezer forint jut havonta gyermekenként. Ez 380 ezer családot érinthet és 20 milliárd forint könnyítés.
 • Egy újabb alapvető élelmiszer forgalmi adója csökken: az UHT és az ESL tej áfája 2019-ben ötszázalékos lesz. Ha ez az árcsökkenés lecsapódik az üzletekben, akkor a lakosság 20 milliárd forintot spórolhat a tárca szerint.
 • nyugdíjasoknak szánt legújabb kedvezmény, hogy az öregségi nyugdíj mellett dolgozók jövedelme után 2019-ben már csak a 15 százalék személyi-jövedelemadót kell fizetni. Jelenleg 70 ezer ember dolgozik így, de a minisztérium a létszám jelentős növekedésére számít.

Teljesen új: 

 • népegészségügyi termékadó tekintetében több változás is életbe lép. A kormány (bár hangsúlyozza, hogy továbbra sem ért egyet) meghajol az Európai Bizottság felszólítása előtt és a jövőben valamennyi alkoholtermék adóköteles terméknek minősül. Emellett megszűnik az egészségmegőrző program költségének adóból levonásának lehetősége is. Emellett fontos változás, hogy a jelenleg adóköteles termékek (cukros üdítők, chipsek, csokoládék, szeszes italok) terhelése emelkedik (mintegy 20%-kal).
 • Váratlan újítás, hogy 2019. január elsejétől az elektronikus fizetés erősítése és ezzel párhuzamosan a készpénzhasználat csökkentése érdekében tranzakciónként 20 ezer forintig minden lakossági átutalás mentesül a pénzügyi tranzakciós illeték alól.
 • Az új különadó: bevándorlási adó. Ennek értelmében a bevándorlást segítő szervezeteknek kell fizetniük az új, 25%-os különadót. Az adó alapja az anyagi támogatás (például: átutalt pénzösszeg, juttatott ingóság) összege.
 • Kedvezőbbé válnak a kisvállalati adó választására vonatkozó értékhatárok. A módosítás ugyanis 500 millió forintról 1 milliárd forintra emeli a kisvállalati adóalanyiság választási feltételeinek a bevételre és a mérlegfőösszegre vonatkozó értékhatárait.
 • regisztrációs adóról szóló törvény módosítása csökkenti a kis- és középkategóriás motorkerékpárok regisztrációs adóját a személygépkocsik esetében 2012-től végrehajtott adómérték csökkentéssel azonos mértékben, továbbá az elektromos és hibrid meghajtású motorkerékpárok regisztrációs adótételét nulla forintra csökkenti.

A chipsadó-emelés pontos mértéke

A népegészségügyi termékadó, ismertebb nevén a chipsadó esetében történik több lényeges változás. Ennek egyik legfontosabb pontja, hogy a cukrozott üdítőitalok (cola-termékek például) jelenlegi 7 forint/liter adómértéke 15 forint/liter mértékre emelkedik.

A törvényjavaslat indoklásából kiderül az emelés mértékének indoka. A cél az volt, hogy a mérték igazodjon a Neta tv-ben szabályozott szörp adómértékéhez. Figyelemmel a jelenleg 200 Ft/l adómértékkel, a módosítás eredményként pedig 240 Ft/l adómértékkel adózó szörpök fogyasztásra kész italt eredményező átlagos (tipikus) hígítási arányára, valamint tekintettel az adóemelés gazdálkodókra gyakorolt, hosszabb idő alatt kivédhető negatív hatásaira is, a javaslat a fogyasztásra kész állapotban árult üdítőitalok jelenlegi 7 Ft/l adómértékét 15 Ft/l adómértékre növeli.

Az új adómértékek pedig:

a) a 2. § a) pont aa) alpontja szerinti üdítőital esetében 15 forint/liter, ab) alpontja szerinti üdítőital esetében 240 forint/liter, (ez eddig 7, illetve 200 forint volt) 
b) a 2. § b) pontjának 
ba) alpontja szerinti energiaital esetében 300 forint/liter, (ez eddig 250 forint volt) 
bb) alpontja szerinti energiaital esetében 50 forint/liter, (ez eddig 40 forint volt) 
c) cukrozott kakaópor esetében 85 forint/kilogramm (ez eddig 70 forint volt), más előrecsomagolt cukrozott készítmény esetében 160 forint/kilogramm (ez eddig 130 forint volt), 
d) sós snack esetében 300 forint/kilogramm, (ez eddig 250 forint volt) 
e) ételízesítő esetében 300 forint/kilogramm, (ez eddig 250 forint volt) 
f) ízesített sör és alkoholos frissítő esetében 25 forint/liter, (ez eddig 20 forint volt) 
g) gyümölcsíz esetén 600 forint/kilogramm, (ez eddig 500 forint volt) 
h) alkoholos ital esetében, ha annak alkoholtartalma 
ha) 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb, de az 5 térfogatszázalékot nem haladja meg, 25 forint/liter, (ez eddig 20 forint volt) 
hb) 5 térfogatszázaléknál nagyobb, de a 15 térfogatszázalékot nem haladja meg, 120 forint/liter, (ez eddig 100 forint volt) 
hc) 15 térfogatszázaléknál nagyobb, de a 25 térfogatszázalékot nem haladja meg, 360 forint/liter, (ez eddig 300 forint volt) 
hd) 25 térfogatszázaléknál nagyobb, de a 35 térfogatszázalékot nem haladja meg, 600 forint/liter, (ez eddig 500 forint volt) 
he) 35 térfogatszázaléknál nagyobb, de a 45 térfogatszázalékot nem haladja meg, 850 forint/liter, (ez eddig 700 forint volt) 
hf) 45 térfogatszázaléknál nagyobb, 1100 forint/liter." (ez eddig 900 forint volt)

(Portfolio, 2018. június 20., Csiki Gergely összeállítása)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.