blokkk.com kirakat pórázon - vásárrend                                                                                    

 

 

A GVH megint vizsgálhatja a suttyomban kötött dinnyeárakat

Nem tetszett az Uniónak, hogy az agrártárca szemet hunyhatott a versenyt korlátozó ármutyik felett. 2015. szeptember elsejétől tilos az élelmiszerek árait titokban egyeztetni.

                                                                                                                                                                                                                               blokkk.com

A versenytörvény 2015. szeptember 1-jén hatályba lépő módosítása nyomán a Gazdasági Versenyhivatal ismét szabadon járhat el saját hatáskörben az agrártermékeket érintő versenykorlátozó megállapodások feltárásakor. Várható, hogy ennek eredményeként a Versenyhivatal ismét aktívabban fog vizsgálódni az mezőgazdasági szektorban. Ez megfontolásra késztetheti az agrárpiac szereplőit.

Most bukott el a dinnyekartell
2012. nyarán a GVH kartelleljárást indított több kiskereskedelmi lánc, valamint a Dinnyeszövetség és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács ellen, feltételezve, hogy azok megállapodtak egymással a Magyarországon termelt görögdinnye beszerzési áraiban, másrészt pedig abban, hogy a külföldön termesztett görögdinnyét nem, vagy csak diszkriminatív árazással dobják piacra Magyarországon.

A kormány megijedt, ezért úgy döntött, törvénymódosítást hajt végre. Az akkor bevezetett rendelkezések értelmében a GVH-nak a folyamatban lévő és a jövőbeni, az agrártermékeket érintő kartellügyekben az agrárminiszterhez kell fordulnia, aki bizonyos szempontok mentén véleményt nyilvánít abban, hogy a versenyjogi szabályok az adott ügyben alkalmazhatóak-e. A GVH a miniszteri állásfoglalás alapján folytathatja az eljárását.

A „dinnye-kartell”-ügyben – talán nem meglepő módon – a miniszter úgy találta, hogy a piaci szereplők közötti megállapodásra a versenyszabályok nem alkalmazhatóak, ezért az mentesül a kartelltilalom alól. Az ügyben ezért a GVH kénytelen volt megszüntetni a versenyfelügyeleti eljárását, és a mezőgazdasági szektorban azóta sem kezdeményezett kartelleljárást.

Na de most
A mezőgazdasági szektornak a kartelltilalom alóli mentesülését komoly kritika érte: az Európai Bizottság kifogásolta, hogy a bevezetett szabályozás akadályt gördít az európai uniós versenyszabályok érvényesítésére az agrárszektorban. Emiatt a Bizottság európai uniós kötelezettségszegési eljárást is indított Magyarország ellen. A jogalkotó ezért kénytelen volt változtatni a 2012-ben elfogadott szabályokon.

A 2015. szeptember 1-jén hatályba lépő rendelkezések egyértelműen lefektetik, hogy a versenyjogi tilalom megsértése csak olyan esetben mentesülhet a versenyjogi szankciók alól, ha a piaci szereplők közötti megállapodás kizárólag a magyar piacot érinti. Azaz, ha a versenyjogsértés a tagállamok közötti kereskedelmet is befolyásolhatja, akkor a továbbiakban a GVH szabadon vizsgálódhat és alkalmazhatja az EU versenyjogi rendelkezései szerinti szankciókat is és akár a vállalkozáscsoport előző éves nettó árbevételének 10%-ára rúgó kartellbírságot szabhat ki. Egyértelmű tehát, hogy az új szabályozás nagymértékben kiterjeszti a Versenyhivatal 2012-ben erősen leszűkített mozgásterét.

Némi gyógyír a termelőknek, hogy szeptember 1-jétől ugyanakkor a mezőgazdasági termékek tekintetében nem állapítható meg versenyjogsértés, ha a verseny torzítása, korlátozása vagy akadályozása a gazdaságilag indokolt, méltányolható jövedelem eléréséhez szükséges mértéket nem haladja meg és a jövedelem megszerzésétől az érintett piac szereplője nincs elzárva. A versenyjogi tilalom alóli mentesülés feltételeinek teljesítését ezután is az agrárpolitikáért felelős miniszter állapítja meg, a GVH pedig a miniszteri álláspont ismeretében jár el. A módosítás viszont egyértelművé teszi, hogy a miniszter milyen esetekben jogosult a Versenyhivatal eljárását leállítani, de a miniszter lehetősége nem terjed ki olyan esetekre, amikor az európai uniós versenyszabályok megsértése a tét.

A 2012. évi törvénymódosítások nyomán a Versenyhivatal teljesen leállt a mezőgazdasági szektor vizsgálatával. A  2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezések azonban ismét lehetővé teszik a GVH-nak, hogy az olyan ügyekben, ahol fennállhat az európai uniós tagállamok közötti kereskedelem érintettsége, így pedig alkalmazni kell az uniós versenyjogot, az agrárminiszter előzetes állásfoglalása nélkül is vizsgálódhat és bírságolhat.
(Jalsovszky Ügyvédi Iroda, 2015. augusztus 31.)

 

 
 

blokkk.com Vissza: blokkk.com nyitóoldal Vissza: kirakat pórázon