blokkk.com                                      │ butik pórázon » vásárlók utcája │                                              │ hírkirakattmustra │         

 

Fogyasztóvédelem: lehet panaszkodni a járási hivatalokban

2017. elejétől a vásárlók panaszaikkal a járási hivatalokhoz fordulhatnak. A blokkk.com felmérése szerint a járási hivatalok erre felkészültek, a boltosoknak azonban van némi lemaradásuk. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot kár keresni, a kormányhivatalokat sem érdemes.

__________________________________________________________________blokkk.com

 

Ráncfelvarrásnál több a változás, a fogyasztóvédelem intézményrendszere alaposan átalakult 2017. január elsejétől. A

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba olvadt, tehát ezen a néven megszűnt létezni, korábbi feladatainak zömét már az új irányítóhatóság kezeli. A fogyasztóvédelem területi szervezeteinek feladatait korábban a kormányhivatalok látták el, ezek most döntő részben a járási hivatalokhoz jutottak. Mese nincs, mindezt a 387/2016. számú kormányrendelet rögzíti, ennek alapján a fogyasztóvédelem általános hatóságai a járási hivatalok lettek.

 

A kormányrendelet azt is rögzíti továbbá, hogy a megyeszékhely szerinti járási hivatalok hatásköre egyes kérdésekben a fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben a megye egész területére kiterjed. A főváros esetében ezt a feladatkört az V. kerületi, Pest megyében az Érdi járási hivatalokra ruházták. A megyeszékhely szerint járási hivatalok fajsúlyosabb fogyasztóvédelmi ügyeket is kaptak, így például a szerencsejáték, a gazdasági reklám, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások kérdéseiben ők járhatnak el, de piacfelügyeleti hatáskör is jutott nekik.

 

Megmarad az ellenőrzött és megbüntetett szolgáltatók számára a fellebbezés lehetősége, ami a Pest Megyei Kormányhivatal hatásköre lett (az NFH helyett). Természetesen a Nemzeti fejlesztési Minisztériumnak is jutott hatósági feladat, például az elektronikus hírközléssel, villamos energiával, földgázellátással kapcsolatos fogyasztóvédelmi kérdésekben.

 

A kellemes meglepetés: megkérdeztük a járási hivatalokat és ők már várják a vásárlókat, fogyasztókat

Hivatalosan nem sok idejük maradt az érintetteknek a felkészülésre, hiszen a feladatokat meghatározó kormányrendelet 2016. december 2-i keltű, ami az év végi ünnepekre tekintettel gyakorlatilag három hét felkészülési időt jelentett.

 

A vásárlók számára legnagyobb horderejű változás, hogy panaszaikkal a járási hivatalokhoz kell fordulniuk, ha fogyasztóvédelmi hatósághoz akarnak eljutni. Erre fel is hívja a figyelmüket az NFM fogyasztóvédelmi oldala, ami persze még a régi "nfh.hu" internetes oldalnévről is elérhető (nyilván ez van még  fejekben). Az új állami fogyasztóvédelmi oldalnév , a "fogyasztovedelem.kormany.hu" viszont nem tartozik a könnyen megjegyezhető elnevezések közé, frappánsabbat is választhattak volna.

 

Nos, a blokkk.com kíváncsi volt arra, ha panasszal fordul a vásárló a járási hivatalhoz, ott vajon hogyan fogadják a fogyasztót. A biztonság kedvéért mind a 197 járási hivatalt megpróbáltuk elérni az új központi fogyasztóvédelmi oldalon megadott lista alapján, nehogy sértődés legyen a vége, hogy valaki kimaradt a kérdezősködésből. Természetesen e-mailben, hiszen az internet korában ez a legkézenfekvőbb megoldás.

 

A "jarasinfo.gov.hu" elérhetőség azonban gördített némi akadályt a kérdezősködés útjába. Eger megnevezésében az "EGR" szótöredék szerepelt, amiről nyilván semmi sem volt elérhető. Egyes kormányhivatalok esetében nem találtunk központi e-mail elérhetőséget, ilyen volt a fővárosban a IX. kerület, vagy éppen Szeged járási hivatala (ha kiderül, hogy csak mi nem találtuk meg, akkor utólag is elnézést kérünk az érintett járási hivataltól). Az elektronikus levelezés korában gyakori a címváltozás, így szép számmal érkezett olyan válaszlevél, hogy a korábbi elérhetőség megváltozott, tessék egy másik címre írni, amit természetesen mindegyik címváltozáson átesett járási hivatal meg is adott. Néhány levél (nem sok) csak egyszerűen visszajött azzal, hogy a címzett nem elérhető. Így 26 járási hivatal ki is bukott a gyors megkérdezésből, ami nem az ő hibájuk, hanem a megadott központi járáslistáé.

 

A kellemes meglepetés az volt, hogy a végül feltehetően el is ért 171 járási hivatal közül a január 4-én a reggeli órákban küldött e-mailre 89 hivatal, a megkérdezettek több mint fele 24 órán belül válaszolt. Válaszok azóta is csordogálnak, mindez pedig megítélésünk szerint hivatali berkekben jó eredménynek számít. Sejtjük, azt nem tudni, vajon mi lehet azzal, aki nem válaszolt, de ezt most nem firtatjuk, hiszen felmérésben részt vállalni nem mindenki szeret, az állami hivatalokra különösen nem jellemző. De legalább a figyelmét mindenkinek sikerült felhívni arra, hogy bizony, a blokkk.com után jöhet a vásárló is.

 

További kellemes meglepetés az volt, hogy a válaszadók többsége az ügyintéző nevét, elérhetőségét, vagy éppen a járási hivatalban eljáró osztály nevét is megadta. Több hivatal csak annyit jelezett, hogy levéllel a hivatalvezetőt kell keresni fogyasztóvédelmi ügyekben. Egy tucatnyian részletes tájékoztatást is küldtek a blokkk.com-nak, hogy milyen ügyekben lehet őket megkeresni.

 

Ne lepődjön meg senki, ha egyes járási hivatalokban a "gyámügyi és hatósági osztály", vagy "hatósági és gyámügyi osztály" intézi a fogyasztóvédelmi ügyeket, ezeket a feladatleosztásokat még nyilván meg kell szokniuk a vásárlóknak.

 

Baki: alig akadt

Baki persze akadt, de alig. A főváros két járási hivatala is az V. kerületet jelölte meg a panaszügyintézés helyének, sőt, egyikük továbbította is oda a blokkk.com megkeresését, amely egyébként mindössze egy kérdést tartalmazott, mégpedig azt, hogy fogyasztóvédelmi ügyekben kihez lehet fordulni a járási hivatalban. Nos, az évkezdetre tekintettel most nem nevezzük meg a lerázós járási hivatalokat, megadjuk nekik a csendes javítás lehetőségét.

 

Na de a boltosok: akad még tennivaló nekik is

A boltokban, szolgáltatóhelyeken feltüntetik, hogy a vásárló elintézetlen panaszával kihez fordulhat. Jelenleg bizony még a fogyasztóvédelmi rend régi intézményeinek neve, címe olvasható a feliratokon. Ezeken bizony változtatni kellene.

(blokkk.com, 2017. január 6.)

 

Kardélre hányták a boltosokat a fogyasztóvédők

De csak egy kicsit. Boltzárnak nyoma sincs az ellenőrzésekben. Félmilliárdnyi bírság repült. Caramel is segített. Még mindig szorít a cipő. Nem érdemes konnektorba dugni, amit megvettünk. Szegény gyerekek!

__________________________________________________________________blokkk.com

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság beszámolt arról, mit is ellenőriztek 2015-ben a fogyasztóvédelmi ellenőrök. Így a kereskedelem területén a forgalmazási szabályokat és az árfeltüntetést 2015-ben közel hatezer boltban, áruházban ellenőrizték. A hibaarány túllépte a 40%-ot, amikor jogsértést tártak fel.

 

Úgy tűnik, nem szívesen pepecselnek a boltosok a szavatossággal és a jótállással, hiszen az ellenőrzések több mint felében találtak hibát. A kereskedők sokszor nem vettek fel jegyzőkönyvet a fogyasztói panaszokról. A jótállási jegyekkel is sok baj volt, a vásárlók tájékoztatása is hiányosnak bizonyult sok esetben. A panaszos szavatossági ügyekben, amikor 2 évig lehet panaszkodni különféle iparcikkekre, listavezető a cipő, a közel 800 panaszos 90%-a a lábon viseltek minőségét kifogásolta.

 

Az ellenőrök 80 árubemutatót ellenőriztek, melyek felében jogsértést találtak, a vásárlók pedig félezer panaszt nyújtottak be a hatósághoz.

 

A különféle iparcikkek ellenőrzésekor az derült ki, hogy az ellenőrzött 400 mintából közel 300 veszélyesnek bizonyult. Ebben persze az is benne van, hogy a rutinos fogyasztóvédelmi ellenőr sejti, miből célszerű mintát venni, ha vizsgálódni akar.

 

A webáruházak 90%-a elkövetett valamilyen kisebb-nagyobb, elsősorban tájékoztatással kapcsolatos hibát.

 

A gyerek, vagy a felnőtt a rossz?

Riasztó kép rajzolódik ki a gyerekjátékok ellenőrzési eredményeiből. A vizsgálat során összesen 83 féle termékből vettek mintát az ellenőrök, melyekből a laboratóriumi vizsgálata során 63 bizonyult nem megfelelőnek, közülük pedig 52 termék (a mintavételezett termékek 63 %-a) veszélyes volt a gyermekek számára: fulladásveszély, súlyos szemsérülés, tartós egészségkárosodás veszélye miatt mindez súlyos kockázatot jelent A legtöbb gyanús terméket (32 fajtát) a játék babák között találták.

 

Gyerekruhát sem könnyű jót vásárolni, legalábbis ha az ellenőrzések eredményeit böngészi a szülő. A vizsgálatokban több ezer csecsemő- és kisgyermek textilruházati terméket és gyermek lábbelit ellenőriztek és több száz esetben derült ki, hogy azok nem felelnek meg a termékbiztonsági követelményeknek.

 

Nem úszták meg a játszóterek sem, több mint nyolcszáz játszótér, azokon pedig több mint hatezer játszótéri eszköz jutott az ellenőrzés sorsára, ahol bizony fele-fele arányban találtak hibát.

 

A felnőttek és a gyerekek is szeretik a körhintát és társait. Az ellenőrzött több mint félezer mutatványos berendezés harmada nem felelt meg az üzemeltetésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

 

Kerüld a konnektort

A Hatóság laboratóriumaiban 2015-ben 11 ezer vizsgálatot végeztek. A különböző, közel másfélezer villamos termék, így a lámpatestek, fényfüzérek, a mikrohullámú sütők, műköröm besugárzó készülékek, töltő készülékek, hősugárzók, úti adapterek, mélykút-szivattyúk, rágcsáló, rovarriasztók, hajszárító, hosszabbító, inverter, ventilátor eseteiben a vizsgált minták háromnegyede nem felelt meg a szabvány követelményeinek, ami azt mutatja, hogy sok veszélyes termék található a kereskedelemben.

 

Csak az árat ne nézd

Az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás átfogó vizsgálata, különös tekintettel az áruházláncok akciós ajánlataira, azt mutatta, hogy az ellenőrzött hatezer kereskedelmi egység 40%-ában tapasztaltak valamilyen jogsértést az ellenőrök. Az árak 15%-a, az egységárak 32%-a hibás volt.

 

Működik az Unió: jöttek-mentek a panaszok

Az Unió közös riasztási rendszerében (RAPEX a neve) több mint kétezer veszélyre felhívó riasztást rögzítettek. Ezek jelentős része súlyos veszélyre hívta fel a figyelmet.

 

Az Európai Unió 28 tagállamában, valamint Izlandon és Norvégiában működnek a határon átnyúló fogyasztói panaszok rendezésének elősegítésére a nemzeti európai fogyasztók, amelyek együtt alkotják az Európai Fogyasztói Központok Hálózatát. 2015-ben 25 millió forint értékben sikerült a panaszrendezés Magyarországon, ebből 14 millió forint a magyar vásárlók zsebét gazdagította. Félezer panasz ment, félezer panasz jött a határokon keresztül.

 

Na és mit kapta a vállalkozások a hibákért cserébe?

2015-ben közel tízezer esetben döntöttek a fogyasztóvédelmi ellenőrök úgy, hogy fellépnek a hibázó szolgáltatókkal szemben: felerészben kötelezték a vállalkozást a hiba kijavítására, több mint négyezer esetben pedig félmilliárd forint bírságot szabtak ki. Ez volt a szabálytalanságok ára: kinek sok, kinek pedig kevés. A fogyasztóvédelem népszerűsítésében a vásárlók körében Caramel is segített. A vasárnapi boltzár ellenőrzésére nem tér ki a beszámoló. Feltehetően nem nagyon volt mit ellenőrizni, legfeljebb apróságokat.

(NFH, 2016. április 19.)

 
 

blokkk.com │                                             butik pórázon │                                              f » blokkk.com │