blokkk.com                                                 │ butik pórázon » vasárnap │                                                    │ hírkirakattmustra │         

 

Vasárnapi boltzár szabályok együtt - így nem vásárolsz vasárnap

Az Országgyűlés 2014. december 16-án megszavazta, 2015. március 15-én hatályba léptek, azóta többször módosultak az új szabályok. Ezek azok ma, némely véleményekkel megtoldva.

__________________________________________________________________blokkk.com

A kiskereskedelmi üzletek nyitva tartásának szabályait döntő részben három törvény, továbbá egy kormányrendelet szabályozza:

 

- 2014. évi CII. a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról,

- 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,

- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,

- 53/2015. számú kormányrendelet a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről,

- 21/2010. számú NFGM rendelet a kereskedelemben kötelező szakképesítésekről.

 

A korlátozások a kiskereskedelmi tevékenységet végzőkre vonatkoznak, azokra a vállalkozásokra, amelyek termékeket értékesítenek és ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatásokat nyújtanak a végső felhasználó részére. A végső felhasználó nem csak magánszemély lehet.

A legfontosabb szabályok a következők:


1. A kiskereskedelmi üzletek nyitva lehetnek a következő időszakokban

- kiskereskedelmi napokon (hétfőtől - szombatig) 4 óra 30 perc - 22 óra között

- adventi vasárnapokon 4 óra óra perc - 22 óra között
- december 24-én és december 31-én 4 óra 30 perc - 12 óra között
- egy tetszőleges vasárnap 4 óra 30 perc - 22 óra között
- ha a vásárló nyitva tartási időben tér be, akkor legkésőbb 22 óra 30 percig
 

Zárva tartási időszakok:

- hétfőtől szombatig éjszaka 22 óra és 4 óra 30 perc között

- vasárnap,

- munkaszüneti napok

- húsvét vasárnap, valamint pünkösd vasárnap, továbbá ha a munkaszüneti nap vasárnapra esik


2. A 2014. évi CII. törvényben meghatározott kivételek, melyek nem tartoznak a jogszabály hatálya alá

- a gyógyszertárak
- az üzemanyagtöltő-állomások
- a piacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott kereskedelmi tevékenység
- a vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenység
- a közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén, a nemzetközi közforgalmú repülőtéren kialakított üzletek
- a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenység
- a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenység
- a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenység
- a vendéglátás
- a kulturális tevékenységet és a fürdő szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenység
- egészségügyi intézmények, a katonai objektumokon belül, a büntetés-végrehajtási intézetek területén történő kereskedelmi tevékenység
- automatából történő árusítás


Ezek az értékesítőhelyek változatlanul bármikor nyitva lehetnek és foglalkoztathatnak alkalmazottat.

3. A 2014. évi CII. törvényben meghatározott egyes kivételek

Korlátozott időszakban lehetnek nyitva alkalmazottat foglalkoztatva vasárnap és munkaszüneti napon:
- kizárólag pékárut, továbbá kizárólag tejterméket értékesítő üzlet 4 óra 30 perc és 12 óra között
- újságot árusító üzlet 4 óra 30 perc és 12 óra között (50 négyzetmétert meg nem haladó árusítótérrel rendelkező üzlet, amelyben a keletkező árbevétel legalább kétharmada újság értékesítéséből származik)
- virágot árusító üzlet 4 óra 30 perc és 12 óra között (150 négyzetmétert meg nem haladó árusítótérrel rendelkező üzlet, amelyben a keletkező árbevétel legalább kétharmada virág, dísznövény értékesítéséből származik)
- sportlétesítményekben üzemelő üzletek a sportrendezvények ideje alatt.

4. Kis alapterületű üzletek

A zárva tartási időszakban nyitva lehet a 200 négyzetméternél kisebb alapterületű üzlet, ha a tulajdonos (legalább egyötöd tulajdonrésszel), vagy a kereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó, továbbá segítő családtagjaik állnak a pult mögött. Ezek az üzletek a zárva tartási időszakban alkalmazottat nem foglalkoztathatnak.


Segítő családtag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerint a közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

5. További korlátozások

- Az az üzlet, amely kis- és nagykereskedelmi tevékenységet azonos helyen és időben folytat, kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletnek minősül a 2014. évi CII. törvény tekintetében, így zárva tartási időszakban nem nyithat ki.
- Az az üzemanyagtöltő állomáson belül működő üzlet, amely nem értékesít üzemanyagot, a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény rendelkezéseinek alkalmazása során kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletnek minősül, így zárva tartási időszakban nem nyithat ki.


6. Vasárnapi pótlék

Vasárnapi munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék jár az alkalmazottaknak az adventi vasárnapokon, valamint a szabadon választható ötödik vasárnapon. Minden más vasárnapi munkavégzés esetében a jelenlegivel egyező 50% mértékű pótlék jár.

 

7. Kötelező szakképesítés

 

Meghatározott termékek értékesítése esetében az előírt szakképesítés szükséges. Élelmiszerek és kozmetikum árusítása esetén külön feltételek alapján egészségügyi alkalmassági vizsgálat is kötelező.

 

A 21/2010. számú NFGM rendelet alapján zárva tartási időszakban a következő termékek esetében nem kell szakképesítéssel rendelkeznie a 200 négyzetméternél kisebb boltban dolgozó tulajdonosnak, vagy segítő családtagjának:

- élelmiszer (kivéve húst, hentesárut, halat, tehát a húsárunál kell a szakképesítés),

- kozmetika, háztartási vegyicikk,

- kertészeti cikk,

- óra, ékszer

- fotócikk,

- állat, állateledel.


8. Leltározni szabad, házhoz szállítani tilos vasárnap

A 2014. évi CII. törvény szerint kiskereskedelmi tevékenységet zárva tartási időszakban végezni tilos. A Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontja alapján ugyanakkor egyes munkafeladatok elvégezhetők a zárva tartási időszakban is, így egyebek mellett az árufeltöltés, javítás, karbantartás, leltározás.

A kormány eddigi állásfoglalása alapján bármilyen házhozszállítás tilos a zárva tartási időszakban a 2014. évi CII. törvény hatálya alá tartozó területeken.

9. Nyitva tartás változásának bejelentése, ellenőrzés

A kereskedő a nyitva tartás minden változását köteles a kereskedelmi hatóságnak (a jegyzőnek) bejelenteni.

A 2014. évi CII. törvény alapján az adventi vasárnapok, továbbá a szabadon választható egy vasárnap esetében legalább 15 nappal előbb kell bejelenteni a nyitva tartást a jegyzőnek. Minden más esetben a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján ugyancsak a jegyzőnek kell bejelenteni bármely változást legalább 8 nappal előbb.

A 2014. évi CII. törvényben foglaltakat a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi. Az előírtak megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság köteles az első jogsértés esetén legalább 5, legfeljebb 15 napra az üzletet bezárni.

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzésekor a segítő családtag kilétéről a kereskedő köteles teljes bizonyító erejű magánokirati formában nyilatkozni, amelyet – kétség esetén – a fogyasztóvédelmi hatóság felhívására köteles hitelt érdemlően – de legalább közokiratba foglalt nyilatkozattal – igazolni.

 

Az 53/2015. számú kormányrendeletben a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről meghatározott rendben kizárólag akkor lehet majd a jegyzőnél mentességet kérni, ha a kormány dönt a kivételek további feltételeiről, e jogszabály hatáskörébe utalva azokat.

 

(blokkk.com, 2015. március 14., folyamatosan frissítve)
 

És egy kicsit másként...

__________________________________________________________________blokkk.com

Kedves vasárnapi Vásárlók, sok szeretettel!

Oly jó ez a vasárnap, az ember örül az ágynak... egy picit másként... Nem úgy van az, fijugg! És aki vasárnap veri a feleségét?

(Íródott 2014. december havában)

 

A blokkk.com csapata alapos munkát végezve utánajárt, hogyan is lesz az áruházak vasárnapi zárva tartása. Az Országgyűlés ugyanis 2014. december 16-án döntött az áruházak vasárnapi bezárásáról, szerencsére nem azonnali hatállyal, hiszen tapintatosnak kell lenni. Kedvesek az igen gombot nyomogató fiúk, lányok ott a parlamentben, pontosan egy héttel a karácsonyi bevásárló roham vége előtt: ilyentájt vannak a legtöbben az áruházakban és költenek legtöbbet a vásárlók, mindenki nagyon elfoglalt. No de ráadásul ez a nap rendkívüli ülésnap volt, máskülönben - a kitérő nélküli menetrend szerint - 2015-re csúszott volna át a zárószavazás. A sietség oka nyilvánvaló, hiszen a vásárlók közül kinek van ma ideje törődni azzal, mi lesz 2015. március közepe után, amikor hatályba lép az a nyavalyás vasárnapi boltzár, amit a beterjesztők nem is akartak maguktól, de azok az erőszakos szakszervezek a nyakukra másztak. Könnyen lehet kormányzati piáros körökben olyan vélekedés, hogy most előbbre való a vásárlónak a bejgli meg a halászlének való, mint a józan észjárás, hiszen de messzi van még az a március. Jó, de mi nem vagyunk restek, lássuk csak sorjában, mi vár ránk azokon a verőfényes tavaszi napokon.

 

A legfontosabb célja a vasárnapi boltzárnak, mivel a kormánynak nem a ritmikus sportgimnasztika a kedvenc sportja, nyilván az üresen kongó, frissiben épített focistadionok megtöltése nézővel. Az üresen kongó lelátó zavaró látvány, ezért nem engedhető meg, hogy a családok shoppingolással mulassák az időt vasárnap, ahelyett hogy focimeccsre járnának. Természetesen nyílt titok, hogy ezzel egyidejűleg a napraforgó termesztést is fel kívánja futtatni a kormány, hiszen bomba üzletnek ígérkezik, ha az unalmas meccsek nézése közben valamivel sikerül lekötni az unalmukban mégis csak a focistadionok környékére tévedő szurkolókat. A reklám már megindult, nem is akármilyen szinten, hiszen több alkalommal is láthattuk a kormányfőt szotyis zacskóval a kezében meccset nézni. A focistadionok belépőjegyei fogják kiváltani egyébként a teljes cafeteria rendszert. A cégek focibelépőt adhatnak az alkalmazottaknak. Az alkalmazottak ennek persze ugyanúgy örülni fognak, mint a karmelita kolostor felújításának, ráadásul biztos, ami biztos, a belépőjegyek levásárolhatók lesznek meghatározott áruházakban.

 

Más okok is szerepet játszanak természetesen a vasárnapi boltzárban forrásaink szerint. A családi együttlét ösztönzése az áruházak bezárásával nyilván arra irányul, hogy ne egy áruházban, bevásárlóközpontban, hanem máshol legyen együtt a család. A meccsnézés azonban túl rövid ahhoz, hogy egész napra egyben tartsa a családot ezen a napon. Feltehetően ezért sem véletlen, hogy nagy a sürgés-forgás az állami tévécsatornák körül. Újabbak is indulhatnak, ráadásul a kábeles szolgáltatóknak az első csatornahelyekre kell ezeket tenniük. Tudomásunk szerint már készül az az alkotmánymódosítási javaslat, mely előírná, hogy a televíziók távirányítóján kizárólag annyi számozott csatornaválasztó gomb lehet, ahány állami tulajdonú tévécsatorna működik, a léptető gomb is csak ezek között mozoghat. A kormányközeli csatornák is felkerülhetnek a nyomógombok közé, koncessziós díj ellenében. A legmagasabb szintű jogszabályra, az alkotmánymódosításra azért van szükség, mert ezzel igazolható, hogy a kormány az emberekkel közösen irányítja az országot. A keleti nyitás jegyében több kínai mobiltelefongyártó stikában már ajánlatot tett a magyar kormánynak, hogy folyamatosan szállítanak az új típusú nyomógombos távirányítóból, ami előzetes vélekedésük szerint bomba üzlet lesz, hiszen újdonság a javából, ráadásul csak trafikokban lesz megvásárolható. Fogyni biztos fogyni fog, mivel a kormány elképzelése szerint a távirányító többfunkciós készülék lesz, így többféle kiegészítővel árusítanák: például lesz olyan, aminek végére annyi fogpiszkálót szerelhető, ahány tagú a család, amit  persze együtt használhatnak, ha már vasárnap úgyis együtt lesznek. Lesz olyan, amelyik egyidejűleg wécépapír gurigaként funkcionál, henger alakú lesz (ebben az esetben a toalettpapírral együtt kellene megvenni, de ha együtt a család, akkor jobban fogy a WC papír és hamarabb lehet bekapcsolni a tévét).

 

A többi tévécsatorna nyugodtan sugározhatja és küldheti kábelen a műsorát ezentúl is, ezt senki sem akarja megakadályozni, de azon töri a fejét a kormány, hogy a jelenlegi sokgombos távkapcsolókat az üzletek vasárnapi zárlatának indulásáig kötelező legyen önként felajánlani az államadósságot csökkentő alap javára. A felajánlást és az átvételt igazoló bizonylatot az adóhatóságnak kell beküldeni a személyi jövedelemadó bevallás mellékleteként. Az alapnak ugyan erre semmi szüksége, de hát valami haszna így is lesz a dolognak, ugyanis egy afrikai ország már felajánlotta, hogy megveszi ezeket. Náluk ugyanis még nincs televízióadás, de ez lenne az első lépés a kiépítésében, nyilván anyagi okok miatt kezdik ezzel, ugyanúgy, mint mi a vasárnapi munkavégzés megszüntetésében a vasárnapi boltzárral. Friss vízilótrágyával fizetnének, ha létrejön a bolt. Mintát már küldtek, a kormány azt vizsgálja, értéke pótolja-e a kieső reklámbevételeket, a szakemberek pedig már szagolgatják, elég szagos-e, így szúnyogriasztónak is használható a kiemelt idegenforgalmi területeken. Ebből is látszik, hiába a fanyalgás a kormány gazdaságpolitikája iránt, üzlet-üzlet hátán sorakozik.

 

Az internetadóról lemondott a kormány, legalábbis eddig, bár tudjuk az igazságot, hogy csak az internetes telefonásást akarta megadóztatni. De ha már lé nem lesz ebből, a telefonhívások időtartamát fogják korlátozni vasárnap, tessék többet beszélgetni a családdal, személyesen. Egy beszélgetés ideje legfeljebb 3 perc lehet vasárnap, a vonal utána automatikusan megszakad, ugyanazt a számot többet újrahívni aznap már nem lehet. Kivételek a kormánypárti szavazók, ők egymás között 5 percet beszélgethetnek, de ebből két percig a kormányt kell dicsérniük.

 

Alaposan átalakítja a kormány a vasárnapi netezési szabályokat, persze mindez pusztán a családok együttléte érdekében. Várható, hogy az áruházak bezárásával egyidejűleg tilos lesz vasárnap a neten kommentelni, tessék helyette a családdal beszélgetni. No, meg ráérős idejében nehogymá valaki a kormányt kritizálja, amiért nem mehet shoppingolni.

 

A kormány családpolitikai célkitűzéseivel összhangban vasárnapra csak a kormany.hu lesz nyitólapként beállítható, aminek tartalmát némileg bővítik majd a hét utolsó napjára. Sok gyerekeknek szóló mesét terveznek rá, bár egyes vélekedések szerint ma is van belőle bőven rajta.

 

A tervek között szerepel az állami áruház létrehozása is, hiszen olyan még nincs, micsoda dolog ez, miközben a bankokat habzsolja a kormány, azt pedig tudjuk, hogy az újdonság (egyeseknek, korosabbaknak nosztalgia) mindig bódító erejű. Az állami áruházban vasárnap a tulajdonost megtestesítő kormánytisztviselők dolgoznak majd, ennek nem lesz akadálya, hiszen a tulajdonos, ha dolgozik, önfoglalkoztató. Miniszterből kevés van, ezért ők a vevőszolgálatra lesznek beosztva. A fogyasztóvédelmi törvény persze változni fog, oly módon, hogy állami áruházban tilos lesz a vásárlónak reklamálni, elvégre a kormánytagokat kritika nem illetheti még munka közben sem. A cafeteriás focistadion belépők viszont az állami áruházakban lesznek levásárolhatók, sőt, ott mással nem is lehet majd fizetni, persze csak akkor, ha előtte a meccsre is kimentek a jeggyel, így dupla hasznot zsebelhetnek be a családok. Milyen jó lesz nekik, ez példa nélküli a világban: meccset is nézhetnek, még shoppingolhatnak is egy picikét és mindez pénzükbe sem kerül. Az állami áruházak persze csak délben nyitnak és egy-két órácskát lesznek nyitva (hiszen az ott dogozó minisztereknek a meccsnézésre, no meg persze a családjukra is kell időt szakítaniuk), a kínálatuk pedig kenyér, tej és toalettpapír lesz. Utóbbiról ugyan megfeledkezett a kormány, amikor a legfontosabb árucikkek körének árusítását kivételként engedélyezi vasárnap, de úgy tudni, ezt hamarosan pótolják. Félő ugyanis, hogy a távkapcsolós toalettpapír tartókról a gyerekek - aranyoskáim - használat nélkül letekerik a letekernivalót a mihamarabbi tévénézésért, a kormány viszont minden tekintetben segíteni szándékozik a családok vasárnapi együttlétét. Képzeljük el, hogy micsoda kalamajka származhat abból, ha elfogy vasárnap otthon a wécépapír, újságot mégse használjon senki sem helyette, bár felvetődött, hogy egyes orgánumok másra úgyse jók, na de ezt bízzuk a zemberekre. A kormány nem kívánja e tekintetben a zemberek szabad választását befolyásolni, bár kétkedők szerint nem tudni, mit hoz a jövő.

 

A kormány nagyon leleményes és a már említett keleti nyitás érdekében azon dolgozik, hogy egy távol-keleti wécélánclehúzó üzemet telepítsen hazánkba. Nem megerősített hírek szerint ennek is szerepe volt a vasárnapi boltzár elrendelésében, hiszen ha otthon többet rángatjuk a lehúzó zsineget, az többször szakad és többször kell cserélni. A kormány azon is töri a fejét, hogy nemzeti konzultációt hirdet abban a kérdésben, hogy az állami áruházban, vagy a trafikokban, esetleg mindkettőben lehessen-e wécélehúzó zsineget árusítani. Vita van arról is kormányon belül, hogy a lehúzó fogantyúját a zsinórra szerelve árusítsák-e, vagy a vásárlónak kelljen otthon rákötöznie, mivel fölös költségekkel nem akarják a családok pénztárcáját terhelni. Ez lehet a rezsicsökkentés újabb állomása.

 

Persze, az áruházak sem tétlenkednek. A zárva tartás azt jelenti, hogy az áruháznak be kell zárnia, se ki, se be, mese nincs, ez nem kormányhonlap. Na de előtte, vagy után azért majd ki lehet nyitni, nemdebár...

 

Nem kell meglepődni azon, ha bevezetik az ágyas áruházat. Ez azt jelenti, hogy egy elkülönített részén az áruháznak ágyakat helyeznek majd el, a vásárló pedig megteheti, hogy szombat este beköltözik és a vasárnapot ott töltve hétfőn reggel távozik a shopping centerből. Ágyneműt lehet vinni is, venni is, mellékhelyiség amúgy is van a bevásárlóközpontokban, ami meg evéshez, iváshoz, tisztálkodáshoz kell, az helyben beszerezhető. Zuhanyozási lehetőség nincs ugyan, de a lábszagelszívás megoldásán már dolgoznak a szakemberek. Lehet, hogy a kellemetlen láb- és hónaljillatok semlegesítése érdekében, hiszen ezeken egy idő után a dezodor már nem segít, rendelnének ők is a vízilótrágyából, persze csak akkor, ha jó büdös és nem drága.  A frissiben megvásárolt televízió készülék helyben bekapcsolható lesz (persze, szigorúan csak az ágy fölött), így tartalmasan eltölthető a vasárnap az áruházban. Távozni persze a zárva tartás röpke 30 órája alatt nem lehet, így fogkefét ajánlatos vinni, de természetesen az is megvásárolható lesz. Fogkrémből sem lesz hiány, sörből, ropiból úgyszintén elégséges lehet a kínálat.

 

A bevásárlóközpontok vendéglátóhelyei is szorgosan készülnek az áruházak vasárnapi bezárására. Sok vendégre különben nem számíthatnak, így ők is csatlakoznak a "töltsd a vasárnapot egy áruházban" akcióhoz, az áruházak lehúzott rácsos redőnyeinek résein benyújtható ételek készítésével, elvégre a kedves vásárló egyen meleg ételt is. A vendéglősök azonban nem csak meleg ételt kínálnak a "töltsd a vasárnapot egy áruházban" akció résztvevőinek, hanem a hozzájuk betévedő vendégektől árurendelést is felvesznek, apró-cseprű dolgokra. Ezeket a rácson keresztül ki lehet adogatni a vendéglősnek, aki majd később elszámol a boltossal.

 

Az áruházak szakemberei már dolgoznak a gumirácsokon. Ezzel a frappáns megoldással akár még ki- és bejárni is lehetne a zárva tartó áruházba, a rácsok tágítható résein keresztül. Kell egy kis ügyesség hozzá, de hát ha egyszer nem lehet kinyitni vasárnap, akkor nincs más megoldás.

 

A boltok előreláthatóan a telt fém, fa, üveg bejárati ajtószárnyakat üres keretekre cserélik le, amelyeket persze vasárnap nem nyitnak ki, de hát érdekes módon mégis csak be lehet menni majd az áruházba, ami újabb távlatokat nyit a vasárnap bezáró áruházak számára. Ja, hogy így be lehet menni a bezárt ajtón? Ez az igazi magyar leleményesség, ezt utánozza valaki! Itt is sorjában érkeznek a jobbnál jobb távol-keleti ajánlatok, hiszen az áruházak is segíteni szeretnék a keleti nyitást.

 

Egy szállító már azt is felajánlotta, hogy egy egész áruházfalat lenyithatóra cserél, olcsón, csak beszállíthasson wécépapírt. A piackutatások is alátámasztják, hogy a vasárnapi boltzár következtében megugrik majd a wécépapír iránti kereslet, hiszen mit csinálhat otthon a család egész nap mást, minthogy zabáljon. Ez persze alaposan felhúzza majd a GDP-t, Magyarország pedig könnyen wécépapír nagyhatalom lehet, érdemes dolgozni rajta. Persze, ehhez erősebb és strapabíróbb wécécsészék is kellenek majd, de ne szaladjunk annyira előre, előbb legyen belevaló (mármint ugye tudni, mire gondolunk), legyen mit kitörölni (ez is nagyon fontos kérdés, kár szemérmeskedni) és legyen mivel, ebben van a gazdaságpoltitikai perspektíva. Elképzelhető, hogy higiéniai okokból kifolyólag rendelet jelenik meg az otthoni wécépapír felhasználás szabályairól. Így például lehet, hogy egyik oldalára dörzspapírt kell majd ragasztani, nehogymá mindkét oldalát használja a szeleburdi, esetleg hát olyan izés lesz a keze, no meg hadd fogyjon több! Hiába, a fogyasztás ösztönzésben is lehet remek újításokat alkalmazni.

 

Egyes bevásárlóközpontok az áruszállító kamionokat alakítják át személyszállításra, persze csak belül, ablak nem lesz rajta, mert az lebukás lenne, és a szellőzőaknán keresztül lehetne vasárnap bejutni az áruházba, ami ugye nem számít nyitásnak, hiszen az ajtók zárva maradnának, ott, ahol nem a gumirácsos, vagy az üres keretes megoldást választják.

 

Egy nyitott kérdés maradt a sok-sok megoldandóból már csak mindössze: mi legyen azzal, aki vasárnap veri a feleségét? Erre a kormány még nem talált megoldást, de állítólag dolgoznak a rajta.

(blokkk.com, 2014. december 4.)

 
 

blokkk.com │                                             butik pórázon │                                              f » blokkk.com │