blokkk.com                                                    │ butik pórázon » piacregula │                                               │ hírkirakattmustra │         

 

 

Nagyon teker az EKAER

2015-ben 11 millió fuvar bejelentését fogadta.

___________________________________________________blokkk.com

2015-ben összesen 11 millió fuvar adatait jelentették be a fuvarozók, kereskedők az adóhivatalnak az EKAER rendszerében, az információk alapján pedig a hatóság ezrével indított vizsgálatokat. A cégek majdnem kétszer annyi rakományt indítottak útnak országon belül, mint amennyiszer uniós partnerrel üzleteltek.

2015. második felére igencsak felpörgött az adóhivatal közúti áruforgalmat ellenőrző elektronikus rendszerének számlálója. Az időszakos adatok szerint 2015. elején, a téli-tavaszi hónapokban átlagosan havi nyolcszázezer rakományt rögzítettek az adóhivatalnál, ezt követően nyáron és az ősz kezdetén viszont már csaknem egymilliót. Ehhez társult az év végi roham a maga szintén egymillió körüli havonkénti átlagos bejelentési forgalmával.

 

Az EKAER rendszert kikerülni nemigen lehet, a NAV szinte percről percre, óráról órára pontos képet kap az idehaza közlekedő kamionokról. Az EKAER az útdíjkamerák és a súlymérő állomások segítségével ellenőrzi az ország útjain haladó teherautókat, a kétes fuvarok kiszűrését pedig az adatbázisok, az adóhatósági kockázatelemzés és az azonnali vizsgálatok teszik lehetővé.
 

A 11 millió 2015. évi rakomány közel kétharmada – hétmillió tétel – belföldön cserélt gazdát, két-két millió alkalommal pedig az unióból érkezett, vagy oda távozott a megpakolt teherautó. A feketegazdaság elleni szisztéma 2015. elején lépett életbe, az esetek egy részében pedig azt vizsgálták, hogy a közúton fuvarozó vállalkozások betartották-e az EKAER­rel kapcsolatos előírásokat. Az adóhivatal sokszor végzett olyan ellenőrzést is, amelyben a hatóság korábbi tapasztalatait, megállapításait és az EKAER adatait vették alapul. Ezekben – az egyes adóügyi kötelezettségek teljesítésének visszamenőleges vizsgálatára is lehetőséget adó – eljárásokban milliárdos összegű le nem rótt közteherre derített fényt a szervezet. 2015-ben egyébként több mint kilencmilliárd forintot helyeztek el a hatóságnál biztosítékként a kockázatos termékeket szállító vállalkozások, további egymilliárdot pedig bankgarancia formájában kínáltak fel. A biztosítékot a hivatal elvonhatja, ha a gazdasági szereplő korábban adótartozást halmozott fel.
(Magyar Idők,2015. január 13.)

 

EKAER: március 1-től lőhet a NAV

A Magyar Közlöny február 27-i számában megjelent az új NGM rendelet az EKAER frissített szabályairól, melyek mácius 1-én hatályba is léptek.

___________________________________________________blokkk.com

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) összegzése szerint a legfontosabb változások 2015. március 1-től a következők:

 

- Az árbevételük alapján egyszerűsítést kapó cégek esetén az éves nettó árbevétel 300 milliárdos határát 50 milliárdra csökkentették. Csak az értékhatárt figyelembe véve így 27 helyett 165 vállalkozás kaphatna egyszerűsítést, de ennél valószínűleg sokkal kevesebb cég élhet majd a lehetőséggel a további feltételek miatt.
- A kockázatos termékek körének változását nem tartalmazza
a közlöny.

- Nem kell megadni árat a nem kockázatos termékeknél.
- Változtak a súly- és értékhatárok, így nem kell EKÁER-számot kérni, ha a kockázatos élelmiszer és egyéb kockázatos termék esetében a súly a bruttó 500 kg-ot, az áruérték pedig a nettó 1 millió forintot nem éri el (ha bármelyiket eléri, akkor kell EKAER szám).
- Nem kockázatos termékek esetén, ha sem a bruttó 2500 kg-ot, sem a nettó 5 millió forintot nem lépi át az áru tömege, vagy értéke, akkor sem kell EKAER szám..
- 10%-os hibahatárral lehet megadni az árat és a súlyt.
- A kockázati biztosíték számítása 60 napról 45 napra csökkent.
- Az áru megérkezését a megérkezése után 3 munkanapon belül kell lejelenteni, de mindenképpen az EKAER-szám érvényességi idején belül.
- Mentességet kaptak a bejelentés alól: egyes Közösségen belüli hulladékszállítás keretében szállított hulladéktermékek, a fémkereskedelemről szóló törvény szerinti anyagkísérő okmánnyal szállított fémkereskedelmi engedélyköteles termékek, az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiac gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 1. § 1. pontja szerinti anyagok, valamint a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerint postai küldeményként feladott termékek.
- Az adózó az állami adó- és vámhatóságtól gyártásszervezésének sajátosságára tekintettel kérheti meghatározott belföldi felrakodási cím és belföldi kirakodási (átvételi) cím közötti, legfeljebb 20 kilométeres, teljes egészében belföldi közúti szakaszon történő közúti fuvarozással járó tevékenység mentesítését (a továbbiakban: útszakasz-mentesítés), amennyiben az adott közúti szakaszon a saját részére beszerzett vagy az általa feladott termékek fuvarozásának gyakorisága okán a napi bejelentési kötelezettség aránytalan terhet jelent az adózó számára.

(blokkk.com, 2015. március 2.)

 

EKAER: új fazon, tömött farzseb

Átalakul az elektronikus közúti árufuvarozó rendszer jogi kerete, így az NGM nagyobb hatalmat kap a szabályozásban.

___________________________________________________blokkk.com

Éles vita kísérte eddig az EKAER alkalmazását, mivel jó sok értelmezést, megfelelő besorolást érintő kérdés vetődött fel az elmúlt két hónapban. Az EKAER lényege, hogy a vállalkozások árufuvarozásának jelentős részét előre be kell jelenteni az adóhatóságnak, a feketézés visszaszorítása érdekében: a cél az, hogy az áru, az árukísérő fuvarlevelek és a pénz, főleg az általános forgalmi adó befizetése és visszaigénylése azonos útvonalon haladjon. Az EKAER keretében azonban nem csak a bejelentett fuvar-információkat vizsgálják, hanem azokat összevetik az utakon elhelyezett elektronikus figyelő kamerák felvételeivel is, ami lehetőséget ad arra, hogy ellenőrizni lehessen az előzetesen bejelentett és az igazi útvonalakat.

 

A cél az, hogy így ne forduljon elő, hogy az álló teherautó papíron mégis csak elgurul külföldre és visszaigénylik a rakomány áfáját, majd a szabályokkal ellentétesen később a hazai piacon eladják a rakományt, természetesen olcsóbban, mintha csak befizették volna az áfát. A feketézés előnye egyes esetekben éppen abban rejlik, hogy az áfa befizetése helyett visszaigénylik azt a költségvetéstől. Más csalfa esetekben beérkezik külföldről az áru, csak éppen elfelejtik befizetni az áfát a költségvetése, miközben továbbértékesítik és több kézen át megérkezik az áruházak polcaira, vagy valamely más felhasználóhoz (nem csak a fogyasztási cikkeknél csalnak áfát az ügyeskedők).

 

Az EKAER kínosan hasonlít az online pénztárgép rendszerhez, hiszen mindkettő lényege, hogy az adóhatóság ügyletenként (minden egyes fuvarról, valamint minden egyes vásárlásról) információt kap. Az információadás azonban csak az első félidő, a második a beérkező adatok elemzése és a gyanús esetek kiszűrése.

 

Az EKAER 2015. január 1-től lépett életbe, a jelenlegi kormányzati állásfoglalások alapján március elejétől élesbe vált, így addig nem, utána viszont már büntetnek. A vállalkozások számára elsősorban az okozott gondot eddig, hogy azoknál a fuvaroknál, ahol több szereplő működött közre, nehéz volt előre beszerezni minden adatot, főleg, ha külföldről jött az áru, továbbá számos kérdése vetődött fel a vásárlók, eladók (feladók, címzettek), fuvarok, termékek besorolásával összefüggésben.

 

Az Országgyűlés átalakította a jogi kereteket, így az adózás rendjéről szóló törvény kevesebb, a Nemzetgazdasági Minisztérium több kérdést fog szabályozni, feltehetően a rugalmasabb jogszabályi háttér érdekében (könnyebb egy miniszteri rendeletet módosítani, ha kell, mint egy törvényt). A törvénymódosítás az Országgyűlés február 18-i napirendjén szerepel, a miniszteri rendelet ezt követően láthat napvilágot.

 

A legfontosabb, a rendszer lényegét tekintve változatlan előírások az új  törvényi keretben a következők:

 

- Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó termékértékesítést, termékbeszerzést, termékmozgatást kizárólag érvényes Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER-számával rendelkező adózó folytathat.

- A szabályt alkalmazni kell a törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben kockázatosnak minősített termékek esetében is, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles.

- A kockázatosnak minősített termékek esetében a miniszteri rendeletben foglaltak alapján kockázati biztosítékot kötelező fizetni, március 11-től.

- Az EKAER szám megállapításához az adóhatóságnál be kell jelenteni a fuvar címzettjének adatait (név, adóazonosító szám), a feladó adatait (név, adóazonosító szám) és a miniszteri rendeletben meghatározott egyéb adatokat.

- Az adóhatóság a miniszteri rendeletben meghatározott más adózók számára is megállapíthatja az EKAER számot.

- A mentesüléss szabályait a miniszteri rendelet határozza meg.

 

Minden más szabályozást igénylő kérdésről az NGM dönt a végrehajtási rendeletében. Az új szabályok március 1-től indulnak a törvényjavaslat alapján.

(blokkk.com, 2015. február 18.)

 
 

blokkk.com │                                              butik pórázon │                                          f » blokkk.com │